Viết Biên Bản Về Một Cuộc Họp, Cuộc Thảo Luận Hay Một Vụ Việc Hay Chọn Lọc

Rate this post

Biên bản cuộc họp, thảo luận hoặc sự kiện

Viết biên bản về một cuộc họp, thảo luận, sự kiện là đề bài tập làm văn nằm trong chương trình SGK lớp 6 mới, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Những chân trời sáng tạo, bộ sách áp dụng trong năm học 2022-2023. Dưới đây là một số bài văn mẫu về hội nghị, tọa đàm để các em viết cho mình một bài văn thật hay và ý nghĩa.

1. Quy trình ghi biên bản cuộc họp, thảo luận, vụ việc

Một. Bước 1: Chuẩn bị:

* Tìm hiểu nội dung, mục đích của cuộc thảo luận/cuộc họp:

– Cuộc họp sẽ diễn ra ở đâu và khi nào?

– Những người tham gia là ai? Ai sẽ điều hành cuộc thảo luận/cuộc họp?

– Những gì sẽ được thảo luận?

– Các phần và phần phút dự kiến ​​​​là gì?

* Chuẩn bị viết biên bản:

– Người viết biên bản có thể ghi sẵn những điểm cơ bản và các phần của biên bản.

B. Bước 2: Biên bản viết:

– Lắng nghe các ý kiến ​​trong cuộc thảo luận và ghi lại một cách trung thực theo trình tự thời gian.

– Ghi biên bản thảo luận/cuộc họp là ghi lại tại chỗ những gì đang diễn ra vào thời điểm đó. Trong trường hợp này, bạn đang thực hiện một bài tập thực hành nên sau cuộc thảo luận/cuộc họp, bạn có thể viết biên bản dựa trên tài liệu lưu giữ về cuộc thảo luận/cuộc họp hoặc những gì bạn nhớ được.

Nội dung và kết quả thảo luận/cuộc họp là nội dung chính của biên bản, vì vậy cần lưu ý kỹ những điểm sau:

– Người chủ trì nói về mục đích và nội dung chính của buổi thảo luận/cuộc họp.

– Người tham dự thảo luận, trao đổi ý kiến.

– Chủ tọa phát biểu bế mạc.

C. Bước 3: Chỉnh sửa và đọc lại biên bản cho người dự họp:

* Kiểm tra biên bản theo hướng dẫn sau:

– Biên bản gồm 3 phần: phần đầu, phần chính, phần cuối:

+ Phần đầu ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.

+ Phần thân chính ghi ý kiến ​​của từng người theo đúng trình tự.

+ Phần cuối ghi rõ thời gian bế mạc cuộc họp, họ tên, chữ ký của thư ký, chủ tọa.

Tham Khảo Thêm:  Phân Biệt Lương Cơ Bản Và Lương Tối Thiểu 2017

Ngôn ngữ của biên bản chính xác và ngắn gọn để người đọc không hiểu sai ý của người nói.

* Đọc lại và điều chỉnh:

– Trong quá trình thảo luận hoặc cuộc họp, thư ký đọc lại biên bản cho các thành phần dự họp nghe và điều chỉnh những ghi chú chưa rõ, chưa sát hoặc chưa thống nhất với ý kiến ​​của người phát biểu (nếu có) trước cuộc họp. Thảo luận kết thúc. Đối với phút thực hành, tôi tự chỉnh sửa hoặc đọc cho một vài người bạn nghe để nhận phản hồi.

Dưới đây là ví dụ về biên bản cuộc họp và biên bản thảo luận:

Viết biên bản cuộc họp, thảo luận hoặc sự kiện

Tham khảo chi tiết bài văn mẫu Viết Biên Bản Họp Lớp, Viết Biên Bản Cuộc Họp và Biên Bản Thảo Luận theo Nội Dung dưới đây.

2. Ghi biên bản cuộc họp, thảo luận hoặc vụ án số 1

Ví dụ mẫu biên bản họp lớp, biên bản thảo luận nhóm, bài mẫu viết biên bản họp lớp,..

CHXHCNVN

Tự do – tự do – hạnh phúc

Biên bản họp lớp

Thời gian bắt đầu: …giờ…phút, ngày…tháng…năm…

Địa điểm: Tại phòng ….(phòng học 6…)

Người tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm: Smt.

– Học sinh lớp 6…

Chủ tịch (Chủ tịch):……………………. – Lớp trưởng

Thư ký (Người ghi): …………..

Chủ thể:

(1) Cô chủ nhiệm…………….. công bố kết quả học tập, rèn luyện tuần qua. đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại.

– Kết quả học tập và rèn luyện:

+ Số tiết trong tuần đạt loại giỏi: 25/30.

+ Ghi điểm tuần 9, 10: 30 điểm.

+ Xếp loại toàn trường: 9.

– Vấn đề còn lại:

+ Một số bạn đi học muộn.

+ Ở một số tiết học, giáo viên nhắc nhở về nói chuyện riêng trong lớp.

+ Một số bạn chưa đọc bài cũ, chưa làm bài.

(2) Chủ tọa đặt mục tiêu tuần sau

+ Đội viên tiếp tục phát huy học tập.

+ Chấp hành tốt nội quy trường, lớp.

+ Bàn giao cho bạn:……………………. Trách nhiệm công việc của lớp hàng tuần.

+ Xếp loại thi đua toàn trường của lớp: 5

(3) Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm

+ Lớp có tiến bộ so với tuần trước.

Tuy nhiên, cần nỗ lực hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc hồi… giờ.. phút, ngày… tháng.. năm…

3. Biên bản cuộc họp, đối thoại hoặc vụ việc số 2

CHXHCNVN

Tự do – tự do – hạnh phúc

Báo cáo
Họp thống nhất kế hoạch tổ chức các sự kiện văn nghệ chào mừng ngày 20/11

Thời gian bắt đầu: …giờ…phút, ngày…tháng…năm…

Địa điểm: Tại phòng… (phòng học…)

Người tham dự:

  • Hiệu trưởng: Smt.
  • Toàn bộ học sinh lớp 6A1 là: ….thành viên
Tham Khảo Thêm:  https://hoatieu.vn/download/bo-cau-hoi-on-thi-rung-chuong-vang-trung-hoc-pho-thong-211714

Chủ tọa (Chủ tịch):…………………….- Lớp trưởng

Thư ký (Người ghi):…………………….

Chủ thể:

(1) Chủ tịch …………. Phát cho các lớp kế hoạch tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng ngày tựu trường 20/11.

– Bình chọn các tiết mục văn nghệ tập thể:

  • Hát quần chúng bài “Bụi phấn”: 13/45
  • Phim truyền hình “Cô giáo của tôi”: 26/45
  • Múa truyền thống: 45/12

– Nhóm thống nhất chọn hình thức dự thi là kịch.

– Chủ tọa chia công việc thành:

  • Thành viên vở kịch: …………. – đóng vai học sinh; Hồng Bách – GV.
  • Nhóm viết kịch của bạn:…………………….

(2) Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm

  • Đồng ý với phần biểu diễn âm nhạc đã chọn
  • Nhận xét về nội dung kịch bản.

Cuộc họp kết thúc vào hồi …giờ…phút, ngày…tháng…năm…

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

chủ trì

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Biên bản cuộc họp, thảo luận số 3

Trường học………….

CHXHCNVN

Tự do – tự do – hạnh phúc

Biên bản họp thống nhất kế hoạch tổ chức dã ngoại

Thời gian bắt đầu: …………, ngày ….tháng … năm….

Địa điểm: Tại phòng….(phòng học lớp 6…)

Người tham dự:

+ Hiệu trưởng: Ths.

+ Toàn thể học sinh khối 6…

Chủ tịch hội đồng): ……………………. – Lớp trưởng

Thư ký (Người ghi):……………………

Chủ thể:

Chủ nhiệm…………………….. thông báo với cả lớp kế hoạch tổ chức dã ngoại.

Tập thể lớp chọn ngày dã ngoại vào một trong bốn ngày chủ nhật của tháng 4:

+ Chủ nhật 4/4: 5/35 phiếu

+ Chủ nhật 4/11: 35/10 bình chọn

+ Chủ nhật 18/4: 5/35 vote

+ Chủ nhật 25/4: 15/35 bình chọn

Tập thể lớp thống nhất chọn ngày 25/4.

Chủ tịch chia công việc thành:

+ Tổ 1 chuẩn bị các tiết mục múa hát trong hoạt động dã ngoại.

+ Nhóm 2 chuẩn bị các hoạt động như trò chơi v.v.

+ Đội 3, 4 thu dọn, vệ sinh sạch sẽ trước giờ xuất phát.

Bạn đã tình nguyện mang ……… trại như gia đình đã có sẵn.

Gợi ý cho bạn ý tưởng may đồng phục lớp cho chuyến…….. dã ngoại.

Đại hội kết thúc vào ngày …., ngày … tháng … năm ….

Thư ký

(chữ ký)

chủ trì

(chữ ký)

5. Ghi biên bản cuộc họp số 4

Dưới đây là bài văn mẫu viết biên bản cuộc họp lớp 6 và biên bản cuộc họp bàn một số công việc để thực hiện kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường năm 2023 của nhà trường.

CHXHCNVN

Tự do – tự do – hạnh phúc

Biên bản họp lớp

1. Thời gian và địa điểm họp

– Thời gian: 14h ngày 10/11/2023.

– Địa điểm: Lớp 6A, THCS Cầu Giấy.

Tiến hành họp lớp để triển khai một số công việc nhằm đưa ra kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường của nhà trường.

Tham Khảo Thêm:  Lời Bài Hát Stream đến Bao Giờ

2. Đối tượng tham gia:

– Cô giáo: Phạm Thị Ngọc Sâu (giáo viên chủ nhiệm).

– Toàn thể học sinh lớp 6A.

3. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp

– Chủ trì cuộc họp: Trần Duy Hưng (Lớp trưởng)

– Thư ký hội nghị: Mỹ Hà Anh

4. Số học sinh trong lớp:… bạn; Hiện tại…..bạn; Vắng…….bạn

5. Nội dung cuộc họp: Bảng kế hoạch “Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong vườn trường” do nhà trường khởi xướng.

6. Diễn biến cuộc họp

A) Thầy Hùng phát huy kế hoạch “giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, chăm sóc bồn hoa, cây giống trong vườn trường” do nhà trường, lớp khởi xướng.

b) Thảo luận

– Bạn Thúy Diễm: Lớp mình phải đảm bảo giữ gìn lớp sạch, đẹp lớp theo tiêu chuẩn lớp do nhà trường đề ra, đồng thời lớp mình phải đánh giá hàng ngày. Tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ bồn hoa, cây con theo diện tích lớp mình được phân công để cây lớn nhanh, đẹp.

– Bạn Thân Tùng: xung phong mang chổi quét trần nhà, quét mạng nhện.

– Nam Đức và Nam Thuật thống nhất dán khẩu hiệu, cắm bình hoa lên tường.

– Hà nhận làm lại bảng thi đua của lớp.

7. Nhận xét:

– Mai Hà yêu cầu các đội thay phiên nhau lau bàn ghế, cửa sổ và bảng đen.

– Thanh Hà yêu cầu cả lớp phân công nhau tưới hoa và cây trong lớp được nhà trường giao chăm sóc.

c) Kết thúc cuộc họp

– Sáng ngày 14/10 cả lớp tham gia lao động vệ sinh lớp học.

– Mỗi tuần, các đội được giao nhiệm vụ hàng ngày, tưới nước cho các bồn hoa, vườn cây.

– Mua thêm can nước, khăn lau, chổi…

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

Cùng ngày …..giờ…phút trôi qua.

Biên bản được in thành 03 bản có giá trị như nhau

cái ghế

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là hướng dẫn viết biên bản cuộc họp, thảo luận lớp 6 nối kiến ​​thức. Các em tham khảo để hoàn thành bài tập của mình.

Mời các bạn xem thêm các thông tin hữu ích khác tại mục Văn bản của khoavanhoc-ussh.edu.vn.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Lệnh Bắt Người Bị Giữ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp 2023 Mới Nhất

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *