Tổng Cục Thuế Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Năm 2016

Rate this post

Những điều cần biết về Tuyển dụng công chức thuế 2016

Tổng Cục Thuế Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Năm 2016

HoaTieu.vn xin giới thiệu đến bạn đọc Thông báo tuyển dụng nhân viên năm 2016 của Tổng cục Thuế. Tổng chỉ tiêu tuyển trên cả nước: 2392 chỉ tiêu v.v. Mời các bạn tham khảo Điều kiện chung đăng ký dự tuyển công chức; Quy trình tuyển dụng công chức, Hồ sơ tuyển dụng công chức và lệ phí dự thi.

Mẫu Đơn Đăng Ký Tuyển Công Chức Thuế 2016

Hướng Dẫn Điền Đơn Đăng Ký Tuyển Công Chức Thuế 2016

Cam Kết Đăng Ký Tuyển Công Chức Thuế 2016

Nghị định 24/2010/NĐ-CP Quy chế quản lý công chức

Tính lại tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức

Bộ Tài chính thông báo tuyển dụng Cán bộ,
Tổng cục thuế 2016

(Kèm theo Công văn số 5775/TCT-TCCB ngày 13/12/2016 của Tổng cục Thuế)

Quyết định số 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt đề án thi tuyển. Quyết định 2320/QĐ-BTC Xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 thực hiện theo Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định 2320/QĐ-BTC ; Quyết định số ngày 28/11/2016 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch thi tuyển, kiểm tra, xét tuyển của Tổng cục Thuế năm 2016. 2550/QĐ-BTC; Bộ Tài chính Công văn số về việc tuyển dụng công chức Văn thư, Lưu trữ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Theo Công văn số 17053/BTC-TCB ngày 30/11/2016, Tổng cục Thuế thông báo như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi tuyển viên chức:

1. Điều kiện chung đăng ký công chức:

1.1 Những người đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây có thể đăng ký dự tuyển không phân biệt chủng tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

b) đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký; Có lý lịch rõ ràng;

d) có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ). Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thi hành công vụ;

g). Các điều kiện khác cần thiết cho vị trí ứng tuyển.

1.2 Những người sau đây không đủ điều kiện để áp dụng:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực pháp luật dân sự;

c) bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong án tích hoặc quyết định của Toà án nhưng chưa lật tẩy án tích; Biện pháp quản lý hành chính được áp dụng đối với việc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với văn bằng, chứng chỉ:

2.1 Đối với thí sinh dự thi vào Bộ Tài chính: ngạch Chuyên viên công tác văn thư, lưu trữ:

 • Tốt nghiệp đại học, hệ chính quy các trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐHQGHN, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, ĐHQG TP.HCM, Đại học Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia; hoặc có bằng Cử nhân trở lên từ một trường đại học ở nước ngoài được xếp hạng trong số 500 trường đại học hàng đầu thế giới theo Times Higher Education của Vương quốc Anh (Phụ lục đính kèm); Các chuyên ngành gồm: Văn thư lưu trữ và Quản trị văn phòng, Hành chính học, Quản trị văn thư và Văn thư – Lưu trữ.
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) trong Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP. 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 • Thông tư số ngày 11/03/2014. 03/2014/TT – Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin .
Tham Khảo Thêm:  Đáp án Thi Tìm Hiểu Hành Trình Theo Chân Bác Và Nội Dung Nghị Quyết Đại XIII Của Đảng

2.2 Đối với thí sinh dự thi Tổng cục Thuế:

Một. Đối với Ứng viên đăng ký dự tuyển Chuyên viên thuế, Kiểm tra viên thuế:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên hệ chung quy: Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng trực thuộc, Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh; hoặc có bằng Cử nhân trở lên từ một trường đại học nước ngoài được xếp hạng trong số 500 trường đại học hàng đầu thế giới theo Times Higher Education của Vương quốc Anh (Phụ lục đính kèm); Thuộc các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Thuế và Luật (trừ Chuyên ngành Luật hình sự).
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) trong Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP. 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 • Có chứng chỉ Tin học văn phòng hoặc chứng chỉ Tin học trình độ A trở lên HOẶC Thông tư số ngày 11/3/2014. 03/2014/TT – Có chứng chỉ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.
Tham Khảo Thêm:  STT thả thính mùa dịch hay và chất

B. Đối với thí sinh dự tuyển vị trí Chuyên viên Công nghệ thông tin:

 • Có bằng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên hệ đại cương đạt loại khá trở lên và Đại học Bách khoa Đà Nẵng , Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Vinh, Học viện Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học FPT; hoặc có bằng Cử nhân trở lên từ một trường đại học ở nước ngoài được xếp hạng trong số 500 trường đại học hàng đầu thế giới theo Times Higher Education của Vương quốc Anh (Phụ lục đính kèm); Các ngành đào tạo sau thuộc: Công nghệ thông tin, Điện tử – Viễn thông, Truyền thông – Mạng máy tính, Tin học.
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

C. Đối với thí sinh dự tuyển chức danh Chuyên viên công tác văn thư, lưu trữ:

 • Tốt nghiệp đại học, hệ chính quy các trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐHQGHN, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, ĐHQG TP.HCM, Đại học Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia; hoặc có bằng Cử nhân trở lên từ một trường đại học ở nước ngoài được xếp hạng trong số 500 trường đại học hàng đầu thế giới theo Times Higher Education của Vương quốc Anh (Phụ lục đính kèm); Các chuyên ngành gồm: Văn thư lưu trữ và Quản trị văn phòng, Hành chính học, Quản trị văn thư và Văn thư – Lưu trữ.
 • Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc theo quy định của Nghị định số. 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 • Có chứng chỉ Tin học văn phòng hoặc chứng chỉ Tin học trình độ A trở lên HOẶC Thông tư số ngày 11/3/2014. 03/2014/TT – Có chứng chỉ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.

2.3 Đối với thí sinh thi tuyển tại 63 cục thuế tỉnh, thành phố:

Một. Đối với Ứng viên đăng ký dự tuyển Chuyên viên thuế, Kiểm tra viên thuế:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học (Cử nhân) trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý tài chính công, Ngân hàng, Hệ thống thông tin kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật kinh tế, Luật.
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) trong Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP. 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 • Có chứng chỉ Tin học văn phòng hoặc chứng chỉ Tin học trình độ A trở lên hoặc Thông tư số ngày 11/3/2014. 03/2014/TT – Có chứng chỉ Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.
Tham Khảo Thêm:  Cách viết và ý nghĩa chữ Phúc treo ngược

B. Đối với thí sinh dự tuyển vị trí Chuyên viên Công nghệ thông tin:

 • Có bằng cử nhân trở lên các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Máy tính truyền thông, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Toán – Điện tử viễn thông .
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

C. Đối với thí sinh dự tuyển chức danh Chuyên viên công tác văn thư, lưu trữ:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) trở lên các chuyên ngành: Văn thư và Hành chính văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư – Lưu trữ;
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) trong Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP. 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 • Có chứng chỉ Tin học văn phòng hoặc chứng chỉ Tin học trình độ A trở lên HOẶC Thông tư số ngày 11/3/2014. 03/2014/TT – Có chứng chỉ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.

tiếp tục

Mời xem toàn bộ hồ sơ Tuyển dụng công chức năm 2016 tại đây.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Đáp án Thi Tìm Hiểu Hành Trình Theo Chân Bác Và Nội Dung Nghị Quyết Đại XIII Của Đảng

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *