Tiêu Chuẩn Xếp Loại đoàn Viên Công đoàn Cuối Năm 2023

Rate this post

Hướng Dẫn Nhận Xét Đoàn Viên Công Đoàn 2023

Cuối năm, các tổ chức đoàn thể tiến hành bình xét đoàn viên công đoàn để đánh giá những hoạt động và đóng góp của đoàn viên trong một năm công tác. Vui lòng xem tiêu chí phân loại đoàn viên cuối năm 2023 dưới đây.

Hướng dẫn đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm
Hướng dẫn đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm

Dưới đây là tiêu chí xếp loại đoàn viên công đoàn cuối năm 2023 theo quy định mới nhất Công đoàn xuất sắc, danh nhân, tiêu chí xếp loại cán bộ công đoàn xuất sắc kèm theo hướng dẫn đánh giá đoàn viên, bảng điểm đánh giá, xếp loại đoàn viên (kèm file tải về)… Bạn đọc có thể tham khảo để làm cơ sở bình xét đoàn viên công đoàn trong cơ quan, đơn vị mình. Ngoài ra, đoàn viên cũng có thể theo dõi các quy định để biết hiệu quả công việc của mình đến đâu, từ đó có kế hoạch làm việc kịp thời và hiệu quả hơn.

1. Mục đích đánh giá đoàn viên công đoàn

– Đánh giá chính xác chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn để các cấp bộ đoàn đề ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

– Tạo động lực để đoàn viên và CĐCS ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, cổ vũ các phong trào thi đua rèn luyện, góp phần xây dựng công đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

– Đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn để chấm điểm xét thi đua khen thưởng hàng năm. Việc xem xét, động viên đoàn viên ưu tú, nhất là đoàn viên ưu tú, giới thiệu kết nạp đảng cũng là một việc làm cần thiết.

– Việc đánh giá chất lượng đoàn viên và CĐCS được thực hiện hàng năm gắn với tổng kết công tác trong năm; Việc đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn cần bảo đảm khách quan, trung thực.

Tham Khảo Thêm:  15 Lá Bài Pokemon In Huyền Thoại Mạnh EX, GX, TAGTEAM Ngẫu Nhiên

Tiêu chí xếp loại đoàn viên cuối năm

2. Đối tượng và căn cứ đánh giá, xếp loại

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn, nghiệp đoàn, tổ công đoàn và phân loại cán bộ, đoàn viên được thực hiện hàng năm. Công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn mới thành lập phải có thời gian hoạt động từ đủ 12 tháng trở lên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (CĐCS đơn vị trường học tính theo năm học). Đối với đoàn viên công đoàn tham gia công tác công đoàn có thời hạn từ 10 tháng trở lên.

Việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để cho điểm theo từng nội dung tiêu chuẩn.

3. Nguyên tắc đánh giá, phân loại đoàn viên công đoàn

Xác định rõ nhiệm vụ của từng loại hình công đoàn, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn theo quy định của Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam xây dựng tiêu chuẩn, nội dung hoạt động và tiêu chuẩn đánh giá. Chất lượng tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn, tổ công đoàn và cán bộ, đoàn viên.

Chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn, nghiệp đoàn, tổ công đoàn và cán bộ, đoàn viên, tính kết quả hoạt động theo nội dung tiêu chuẩn của hướng dẫn này.

4. Tiêu chí xếp loại đoàn viên công đoàn

4.1 Tiêu chí xếp loại đoàn viên công đoàn xuất sắc

Minh họa chân dung đoàn viên công đoàn
Minh họa chân dung đoàn viên công đoàn

Công đoàn viên xuất sắc, cán bộ công đoàn xuất sắc là một trong những danh hiệu thi đua quan trọng của tổ chức công đoàn, nhất là để ghi nhận kết quả hoạt động của họ ở cơ sở và tạo cảm hứng cho người lao động. Các đoàn viên làm việc tích cực và chăm chỉ hơn. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Điều 6 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định đoàn viên công đoàn phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì mới được bình xét danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”:

– Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đoàn viên công đoàn do Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định. Chi tiết:

Một. Đặc điểm chính trị:

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

– Thực hiện nghiêm túc nghị quyết công đoàn, gương mẫu trong hoạt động

Phát biểu chuẩn mực, đúng lúc, đúng chỗ trên tinh thần xây dựng tập thể, không xuyên tạc, xuyên tạc chủ trương, đường lối, quan điểm của ngành.

B. Tham Gia Phong Trào:

– Hưởng ứng đầy đủ các phong trào, cuộc vận động do công đoàn tổ chức, chỉ đạo các hoạt động và đóng đoàn phí đầy đủ.

– Nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào thi đua trong đơn vị, tích cực thăm hỏi động viên CBNV khi ốm đau, vui buồn

– Giúp đồng nghiệp nâng cao nghiệp vụ, làm việc hiệu quả và quản lý tốt cuộc sống; Người lao động và tổ chức công đoàn đoàn kết giúp đỡ nhau bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình

Tham Khảo Thêm:  Cá Khô Rang Chua Ngọt Ngon Cơm

C. Hiệu quả công việc và năng lực làm việc:

– Hoàn thành các nhiệm vụ được phân công và nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực phụ trách một cách hiệu quả, năng suất và hiệu quả.

– Tham gia tốt các hoạt động chuyên môn, tổ chức tập thể, tích cực tham mưu góp phần xây dựng tổ vững mạnh. Chuyên môn xếp loại khá trở lên cả năm.

4.2 Tiêu chí xếp loại cán bộ công đoàn xuất sắc

Cán bộ công đoàn ưu tú ngoài tiêu chuẩn đoàn viên công đoàn ưu tú còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:

– Chủ động xây dựng hoặc tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn hàng năm hoặc đột xuất theo sự phân công của tổ chức.

– Chấp hành tốt nguyên tắc tài chính của Công đoàn.

– Tuyên truyền, vận động, động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; Thực hiện các biện pháp mạnh tay, hiệu quả để đấu tranh chống tham nhũng vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp; Thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

– Quan hệ chặt chẽ với đoàn viên và người lao động, tôn trọng ý kiến ​​của đoàn viên và người lao động.

4.3 Tiêu chí xếp loại đoàn viên công đoàn ưu tú

Đoàn viên Công đoàn ưu tú phải đạt các tiêu chuẩn sau:

– Tấm gương đoàn viên công đoàn tiêu biểu, cán bộ công đoàn xuất sắc.

Có nguyện vọng gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam.

5. Quy trình đánh giá chất lượng đoàn viên và CĐCS

– Việc đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn được thực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng kết công tác năm.

– Đối với công đoàn trường thực hiện đánh giá chất lượng theo năm học.

Việc đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn được thực hiện theo trình tự sau đây:

Bước 1: Căn cứ vào nội dung, tiêu chí đánh giá, phân loại đoàn viên và tổ chức Đoàn cơ sở, các cơ sở đoàn tiến hành đăng ký đoàn viên theo các mức đánh giá, xếp loại đoàn viên và tiếp nhận đăng ký theo các mức khác nhau. Phân loại (bằng văn bản) đoàn cơ sở với Đoàn cơ sở trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

Bước 2: Chi bộ cơ sở, Chi đoàn (gọi tắt là Chi bộ) tổ chức họp đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, chất lượng tổ chức công đoàn; Báo cáo kết quả đánh giá cho nhóm quản lý cấp cao.

Tham Khảo Thêm:  F1 Cách Ly Tập Trung Bao Nhiêu Ngày?

* Đối với đoàn viên

Mỗi thành viên tự kiểm điểm quá trình công tác, học tập, lao động, rèn luyện của mình và tự xếp loại. Một nhóm các bộ phận nhận xét và bình chọn xếp loại chất lượng của từng thành viên.

* Đối với chi nhánh

– Ban chấp hành chi bộ báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ; Tập thể công đoàn nhận xét báo cáo tổng kết và biểu quyết đánh giá chất lượng của bộ phận. Kết quả được công nhận khi có hơn một nửa (1/2) số thành viên có mặt đồng ý.

– Báo cáo kết quả đánh giá lên đoàn cấp trên, hồ sơ gồm: báo cáo kết quả hoạt động và xếp loại chất lượng của chi bộ đã được cấp ủy (nếu có tổ chức đảng cùng cấp) thẩm tra; Tổng hợp biên bản các cuộc họp của chi đoàn và kết quả phân loại chất lượng đoàn viên.

Bước 3: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng các chi đoàn và báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn cấp trên.

– BCH Đoàn cơ sở đánh giá và ra quyết định xác định kết quả xếp loại chất lượng của các chi đoàn trực thuộc; Tự đánh giá, bình chọn, xếp loại chất lượng Đoàn cấp dưới và báo cáo kết quả đánh giá với Đoàn cấp trên.

– Báo cáo đoàn cấp cao gồm: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Tổng hợp biên bản họp cấp uỷ và kết quả phân loại chất lượng đoàn viên, chi đoàn trực thuộc; Văn bản đề nghị công nhận kết quả xếp loại đoàn thanh niên cơ sở có xác nhận của cấp ủy đảng (nếu là tổ chức đảng cùng cấp).

Bước 4: Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và tương đương đánh giá, ra quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở; Báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

6. Biểu điểm đánh giá, xếp loại đoàn viên công đoàn

Bảng điểm đánh giá, xếp loại đoàn viên công đoàn Được khoavanhoc-ussh.edu.vn cập nhật và đăng tải. Bạn đọc click vào link bài viết để tải file về sử dụng.

Trong đó, tiêu chí phân loại thành viên dựa trên thang điểm cụ thể như sau:

– Đoàn viên xuất sắc: 96-100 điểm

– Đoàn viên khá: 86-95 điểm

– Thành viên trung bình: 75-85 điểm

Thành viên yếu kém: dưới 75 điểm.

7. Biên bản đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm

8. Phiếu đánh giá thành viên cuối năm

Vui lòng xem các bài viết khác trong mục Quản trị của chuyên mục Hỏi đáp pháp luật.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  15 Lá Bài Pokemon In Huyền Thoại Mạnh EX, GX, TAGTEAM Ngẫu Nhiên

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *