Thông Tư Quy định Và Quản Lý Sử Dụng đất Bãi Bồi, Ven Sông Số 02/2015/TT-BTNMT

Rate this post

Thực hiện một số công việc về quản lý đất đai ven sông, ven biển

Thông tư số Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định một số điều về sử dụng đất bãi bồi, đất ven sông, đất ven biển, chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty và sử dụng đất trong kinh doanh; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, quản lý nhiều trường hợp áp dụng đối với cơ quan nhà nước, chuyên ngành tài nguyên và môi trường các cấp.

Quy chế sử dụng đất bãi bồi, đất ven sông, đất ven biển

Một tập hợp các tài nguyên và
môi trường
——-
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————
Số: 02/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

thông tư
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Chính phủ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Nghị định của Chính phủ số ngày 15 tháng 5 năm 2014. 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Nghị định số ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về giá đất. Căn cứ 44/2014/NĐ-CP;

Chính phủ ban hành Nghị định số ngày 04 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ 21/2013/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định số. 43/2014/NĐ-CP và Nghị định của Chính phủ số ngày 15/5/2014. 44/2014/NĐ-CP sẽ ban hành thông tư quy định chi tiết một số điều.

Chương I

Tham Khảo Thêm:  Top 9 Mẫu Phân Tích Nét Truyền Thống Và Hiện đại Trong Bài Thơ Sóng Siêu Hay

quy tắc chung

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển; Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty; Quản lý các loại hồ sơ liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bản đồ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ giá đất.

Điều 2. Nội dung đơn

1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp, Văn phòng đăng ký đất đai, chính quyền địa chính xã, phường, thị trấn.

2. Người sử dụng đất, người được nhà nước giao quyền quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương II

Quản lý, sử dụng đất bãi sông, đất bãi ngang ven biển, đất có mặt nước ven biển

Điều 3. Thiết kế, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đất bãi bồi, đất bãi bồi ven biển, mặt nước ven biển

1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vùng đất bãi bồi ven sông, vùng đất bãi bồi ven biển, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương ( sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) Ngoài quy hoạch, tiến hành rà soát để điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp vùng); Huyện, quận, thị xã, thành phố khu vực có biển (gọi tắt là cấp huyện) phải thể hiện nội dung sử dụng đất có mặt nước ven biển theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Quyết định Kéo Dài Thời Hạn Tạm Giữ Người Theo Thủ Tục Hành Chính

Điều 4. Giao, cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển

1. Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển chưa sử dụng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao, cho thuê; Đất có mặt nước ven biển chưa sử dụng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho thuê vào mục đích nào thì chế độ sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai đối với mục đích đó.

2. Việc cho thuê đất có mặt nước ven biển được quy định tại Điều 52 và Điều 58 của Luật Đất đai, Nghị định số ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. 43/2014/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại Điều 13, 14. Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây viết tắt là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, thu hồi đất có mặt nước ven biển theo quy định tại Điều 59 của Luật Đất đai. Trường hợp dự án đầu tư sử dụng mặt biển cách mép mực nước biển từ 03 hải lý trở lên với thời hạn trung bình nhiều năm thì thẩm quyền cho thuê mặt biển tuân theo Luật cho thuê mặt biển.

Điều 5. Thời hạn cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển

1. Thời hạn cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất xác định trong dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của bên thuê. nhưng phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và tiến độ thực hiện quy hoạch; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và quy hoạch ngành có liên quan (nếu có) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tham Khảo Thêm:  Giấy Giới Thiệu Đăng Ký Xe

2. Thời hạn cho thuê đất quy định tại khoản 1 Điều này là không quá 50 năm. Dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn cần thời hạn dài. Đối với thời hạn dài hơn thì không được vượt quá thời hạn thuê đất. 70 năm.

3. Sau khi hết hạn thuê đất, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn thuê đất quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 26. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư này trên địa bàn và rà soát, bãi bỏ các quy định của địa phương không phù hợp với quy định của Thông tư này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Thông tư này trên địa bàn.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

KT. bộ trưởng, mục sư
Phó

Trần Hồng Hà

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Giấy Giới Thiệu Đăng Ký Xe

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *