Thông Tư 46/2016/TT-BQP Quy định Về Tuyến Khám, Chữa Bệnh đối Với Quân Nhân

Rate this post

Thủ tục khám bệnh, chuyển tuyến chữa bệnh BHYT

Thông tư 46/2016/TT-BQP – Quy định trình tự khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân

Thông tư 46/2016/TT-BQP quy định về phương tiện chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; danh mục phương pháp khám bệnh, chữa bệnh; Chỉ đạo, hỗ trợ tuyến về chuyên môn, kỹ thuật; … Thông tư 46 sẽ có hiệu lực từ ngày 18/5/2016.

Công văn 376/KCB-NV 43/2013/TT-BYT phê duyệt danh mục phương pháp trong khám bệnh, chữa bệnh.

Quyết định 5084/QĐ-BYT Mã danh mục chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC Bảo hiểm y tế đối với CBCNV, HSSV và thân nhân Cán bộ

bộ quốc phòng
——-
CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————
Số: 46/2016/TT-BQP Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

thông tư
Quy chế Khám bệnh, chữa bệnh chuyên môn kỹ thuật; Đăng ký, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến quản lý đối tượng của Bộ Quốc phòng

Khám chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009 số. Căn cứ Luật 40/2009/QH12;

BHYT số ngày 14/11/2008. 25/2008/QH12 Luật Bảo hiểm y tế số ngày 13 tháng 6 năm 2014. 46/2014/QH13 sửa đổi, thay thế một số điều của luật;

Nghị định của Chính phủ số ngày 27/09/2011. 87/2011/NĐ-CP giải thích và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh;

Nghị định của Chính phủ số ngày 01 tháng 9 năm 2015. 70/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu;

Nghị định số ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng. Căn cứ 35/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định về phương tiện chuyên môn, kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; Nhập, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Chương I

Tham Khảo Thêm:  2 Cách Làm Kimbap Chiên Giòn Rụm đơn Giản Cực Ngon Miệng

điều khoản chung

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định về phương tiện chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; danh mục phương pháp khám bệnh, chữa bệnh; Chỉ đạo, hỗ trợ tuyến về chuyên môn, kỹ thuật; Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ sở và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ (gọi tắt là quân nhân), công nhân, viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu và các cơ sở trực thuộc sự quản lý của Bộ Quốc phòng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Nội dung đơn

Thông tư này áp dụng cho:

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Quốc phòng quản lý.

2. Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đang công tác, học tập trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

3. Người làm công tác mật mã được xếp lương như quân nhân, người học nghề mật mã được hưởng sinh hoạt phí, người làm công việc khác trong cơ sở mật mã (sau đây gọi là người làm việc trong cơ sở mật mã).

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

1. Phân loại chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh Là hệ thống phân loại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành các nhóm chuyên môn tương tự nhau và từ cao nhất xuống thấp nhất.

2. Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Quốc phòng quản lý được chia thành 4 tuyến chuyên môn kỹ thuật và tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bao gồm:

a) Tuyến 1 tương đương với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương;

b) Tuyến 2 tương đương với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Tham Khảo Thêm:  Tiêu Chuẩn Nhà Thuốc đạt GPP

c) Tuyến 3 là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương;

d) Tuyến 4 là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xã, phường, thị trấn.

3. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh là việc các đơn vị, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân y đưa cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của mình đến khám bệnh, chữa bệnh phải khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp trên. Khám chữa bệnh hoặc chuyển người bệnh khi có chỉ định.

4. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu của người tham gia BHYT là việc cá nhân lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư này để đến khám bệnh, chữa bệnh.

5. Danh mục phương pháp khám bệnh, chữa bệnh là tên các phương pháp khám bệnh, chữa bệnh được chấp nhận theo quy định chung của Bộ Y tế.

Chương II

Quy chế khám, chữa bệnh chuyên môn kỹ thuật

Mục 1. Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh

Điều 4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 1

1. Bệnh viện hạng đặc biệt.

2. Bệnh viện hạng I Bộ Quốc phòng

A) Bệnh viện Quân y 175;

b) Viện Y học cổ truyền Quân đội.

3. Bệnh viện hạng I trực thuộc Học viện Quân y

a) Bệnh viện Quân y 103;

b) Lê Hựu Dõi Viện Bỏng Quốc Gia.

Điều 5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 2

1. Bệnh viện hạng I trực thuộc Tổng cục Hậu cần

a) Bệnh viện Quân y 354;

b) Bệnh viện Quân y 105;

c) Bệnh viện Quân y 87.

2. Bệnh viện hạng I trực thuộc Cục Quân y: Viện Xạ trị và Ung bướu Quân đội.

3. Bệnh viện hạng I trực thuộc Quân khu, Quân đoàn

a) Bệnh viện Quân y 110/Quân khu 1;

b) Bệnh viện Quân y 17/Quân khu 5;

c) Bệnh viện Quân y 7A/Quân khu 7;

đ) Bệnh viện Quân y 121/Quân khu 9;

đ) Bệnh viện Quân y 211/Quân khu 3.

4. Bệnh viện quân y hạng II; Bệnh viện Quân dân y hạng II.

Điều 6. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 3

1. Bệnh viện Quân y; Bệnh Viện Quân Dân Y.

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Tìm Giao Tuyến Của 2 Mặt Phẳng Trong Không Gian

2. Nhóm điều trị.

3. Bệnh viện Quân y và Bệnh viện Quân – Dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng.

4. Cơ sở bệnh viện tuyến 2 không cùng quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tuyến 2.

5. Phòng khám đa khoa thuộc cơ sở y tế dự phòng hạng I, hạng II quân đội.

6. Phòng khám đa khoa; phòng khám chuyên khoa; tổng cục và tương đương trực thuộc bệnh viện, quân khu.

7. Trung tâm Quân y – Dân y.

8. Bệnh viện Cục Mật mã Chính phủ.

Điều 7. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4

1. Ban quân y cấp tiểu đoàn.

2. Quân y đơn vị cấp tiểu đoàn tương đương thành lập bác sĩ, y tá gồm: cơ sở độc lập, đồn biên phòng, hải đảo chưa có bệnh viện, kho, trạm, trận địa, nhà giàn DK…

3. Cơ quan Quân y trực thuộc Bộ Quốc phòng; Trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn thuộc quân y; quân hiệu của học viện, nhà trường; Nhà máy thuốc quân đội, cơ quan quốc phòng…

4. Đội ngũ y tế có giường lưu trữ.

5. Trạm Quân – Dân y; Phòng khám Quân dân y.

Mục 2. Đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh

Điều 8. Nguyên tắc đăng ký, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh

1. Thuận tiện cho bộ đội, người lao động, công chức quốc phòng, người làm việc trong các công ty tiền điện tử khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

2. Đơn vị thuận tiện trong việc quản lý quân số và duy trì sức khỏe.

3. Phù hợp với phạm vi điều trị của hệ thống quân y.

4. Sắp xếp hệ thống tổ chức của các đơn vị Quân đội từ cấp tiểu đoàn đến Bộ Quốc phòng.

5. Phù hợp với khu vực đặt đơn vị.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Tải Giáo án Môn Tiếng Việt Lớp 4 Buổi 2 (Đầy đủ Cả Năm)

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *