Thông Tư 39/2015/TT-BCT Quy định Hệ Thống điện Phân Phối

Rate this post

Yêu cầu trong hệ thống phân phối điện

Thông tư 39/2015/TT-BCT – Quy Định Hệ Thống Điện Phân Phối

Thông tư 39/2015/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành về Hệ thống điện phân phối quy định cụ thể các yêu cầu trong vận hành hệ thống điện phân phối, ước tính nhu cầu sử dụng điện và lập kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối, điều kiện, yêu cầu kỹ thuật, quy trình đấu nối vào lưới điện phân phối và vận hành hệ thống điện phân phối.

Thông tư 47/2015/TT-BCA Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong vũ trường, ca múa nhạc

Nghị định 124/2015/NĐ-CP Xử phạt vi phạm trong hoạt động thương mại hàng giả và sản xuất hàng cấm

Thông tư 166/2015/TT-BTC Quản lý quỹ đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước

Bộ Công Thương
——-
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————
Số: 39/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

thông tư
Quy định hệ thống phân phối điện

Chính phủ ban hành Nghị định số 12 ngày 11 tháng 11 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ 95/2012/NĐ-CP;

Theo Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2013 ban hành một số điều của Luật điện lực và sửa đổi, thay thế một số điều của Luật điện lực;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định hệ thống điện phân phối.

Chương I

quy tắc chung

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định về:

1. Yêu cầu vận hành hệ thống điện phân phối.

Tham Khảo Thêm:  Kể Lại Buổi Sinh Hoạt Lớp ở đó Em đã Phát Biểu ý Kiến để Chứng Minh Nam Là Người Bạn Tốt

2. Nêu nhu cầu phụ tải điện.

3. Quy hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối.

4. Điều kiện, yêu cầu kỹ thuật và thủ tục đấu nối vào lưới điện phân phối.

5. Quản lý hệ thống điện phân phối.

Điều 2. Nội dung đơn

Thông tư này áp dụng đối với các mặt hàng sau:

1. Đơn vị phân phối điện.

2. Đơn vị Phân phối và Bán lẻ điện.

3. Đơn vị Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

4. Bộ phận truyền lực.

5. Hộ tiêu thụ sử dụng lưới điện phân phối.

6. Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

7. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được định nghĩa như sau:

người đầu tiên Cấp điện áp Một trong các giá trị của điện áp định mức dùng trong HTĐ là:

a) Điện áp hạ áp danh định đến 01 kV;

b) Trung áp là cấp điện áp danh định từ 01 kV đến 35 kV;

c) Điện áp danh định cao áp trên 35 kV đến 220 kV;

d) Điện áp định mức siêu cao áp trên 220 kV.

2. Quyền kiểm soát cấp gửi Cấp điều độ có quyền chỉ huy điều độ hệ thống điện theo phân cấp điều độ.

3. Đặt năng lực sản xuất có sẵn Năng lực sản xuất tối đa thực tế của một tổ hợp sản xuất có khả năng tạo ra sản lượng ổn định và liên tục trong một khoảng thời gian xác định.

4. Biến động điện áp Biến thiên biên độ điện áp so với điện áp định mức trong khoảng thời gian hơn 1 phút.

5. điểm kết nối Điểm mà thiết bị tiêu dùng, lưới điện và nhà máy điện được kết nối với lưới điện phân phối bằng cách sử dụng lưới điện phân phối hoặc đơn vị phân phối điện khác.

6. Đơn vị Điều độ Hệ thống điện Quốc gia Là đơn vị điều hành, điều khiển các quá trình phát điện, truyền tải và phân phối điện năng trong hệ thống điện quốc gia, bao gồm ở các cấp phân phối:

Tham Khảo Thêm:  Tình Tiết Tăng Nặng, Giảm Nhẹ Là Gì? Quy định Về Tình Tiết Tăng Nặng, Giảm Nhẹ?

a) mức độ phân phối quốc gia;

b) Cấp điều độ miền.

7. đơn vị phát điện Đơn vị điện lực bao gồm một hoặc nhiều nhà máy điện đấu nối vào lưới điện phân phối và được cấp phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện.

số 8. Đơn vị phân phối điện Đơn vị điện lực được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và mua bán điện, bao gồm:

a) Tổng công ty Điện lực;

b) Công ty điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng công ty Điện lực (gọi tắt là Công ty Điện lực tỉnh).

9. Nhà phân phối và bán lẻ điện Đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, mua buôn điện năng từ Đơn vị phân phối điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện.

Mười. Đơn vị truyền tải điện Đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện chịu trách nhiệm quản lý, vận hành lưới điện truyền tải quốc gia.

11. hệ số nối đất Sau khi xảy ra ngắn mạch chạm đất, về trị số điện áp của pha đó trước khi xảy ra ngắn mạch chạm đất (áp dụng trong trường hợp ngắn mạch 01 (một) pha hoặc ngắn mạch 02 (hai) pha chạm đất) .

Thứ mười hai. hệ thống phân phối điện Hệ thống điện bao gồm lưới điện phân phối và các nhà máy điện đấu nối vào lưới điện phân phối.

13. hệ thống đo lường Một hệ thống bao gồm các thiết bị đo lường và mạch tích hợp để đo lường và xác định lượng điện năng truyền qua một điểm đo đếm.

14. Hệ thống SCADA (Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu) Một hệ thống thu thập dữ liệu để cung cấp giám sát, điều khiển và vận hành hệ thống điện.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 216/QĐ-BXD 2019 - Chỉ Dẫn Kỹ Thuật Sử Dụng Tro Xỉ Nhiệt điện đốt Than

15. Người tiêu dùng sử dụng điện Tổ chức, cá nhân mua điện năng từ lưới điện phân phối để sử dụng và không bán lại cho tổ chức, cá nhân khác.

16. Người dùng sử dụng lưới phân tán Tổ chức, cá nhân đấu nối thiết bị điện và lưới điện vào lưới điện phân phối để sử dụng dịch vụ phân phối điện có nghĩa là:

a) Đơn vị phát điện;

b) Đơn vị phân phối và bán lẻ điện;

c) Khách hàng sử dụng điện.

17. Khách hàng lớn sử dụng lưới điện phân phối Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối, bao gồm:

a) Đơn vị phát điện có nhà máy điện có công suất từ ​​03 MW trở lên;

b) Khách hàng sử dụng điện có sản lượng phát bình quân từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên.

18. Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng Khách hàng có trạm biến áp riêng và lưới điện đấu nối vào lưới điện phân phối cấp điện áp trung áp và 110 kV.

19. công văn đặt hàng Lệnh chỉ huy, điều khiển chế độ vận hành HTĐ theo thời gian thực.

20. Lưới điện phân phối Phần lưới điện bao gồm đường dây và trạm điện có cấp điện áp đến 110 kV.

21. Lưới truyền tải điện Phần lưới điện bao gồm các đường dây và trạm điện có cấp điện áp trên 110 kV.

22. Một ngày bình thường Ngày được chọn chế độ tiêu thụ điện bình thường của các phụ tải điện theo Quy định về nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện do Bộ Công Thương ban hành. Ngày bình thường bao gồm các ngày làm việc bình thường trong năm, tháng và tuần, ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ (nếu có).

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Thông Tư 98/2017/TT-BTC - HoaTieu.vn

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *