Thông Tư 03/2016/TT-BGTVT Sửa đổi Bộ Quy Chế An Toàn Hàng Không Dân Dụng Lĩnh Vực Tàu Bay

Rate this post

Quy định về an toàn hàng không dân dụng trong lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Thông tư 03/2016/TT-BGTVT sửa đổi quy chế an toàn hàng không dân dụng trong lĩnh vực hàng không

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký ban hành Thông tư số ngày 31-3-2016. 03/2016/TT-BGTVT THÔNG TƯ SỐ. 01/2011/TT-BGTVT 20117 ngày 01 tháng 01 năm 2017 Thông tư số Ban hành Bộ luật Quy chế an toàn hàng không dân dụng trong lĩnh vực tàu bay vận tải và khai thác tàu bay. Theo đó, sửa đổi, thay thế một số điều tại các Phần 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 và 23 Máy bay và bộ quy định về an toàn hàng không dân dụng trong lĩnh vực khai thác tàu bay.

Sinh trong máy bay, nơi sinh là ở đâu?

Thông tư 01/2016/TT-BGTVT Chương trình An ninh Hàng không Việt Nam

Thông tư 85/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận chuyển hàng không.

vận tải
——-

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————

Số: 03/2016/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

thông tư
Thông tư số ngày 27/01/2011. 01/2011/TT-BGTVT SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ QUY ĐỊNH BAN HÀNH

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 ngày 29 tháng 6 năm 2011 và sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Đăng ký quốc tịch, đăng ký các quyền của tàu bay theo Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ;

Nghị định số 20 ngày 12/12/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải. Căn cứ 107/2012/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành toàn bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng trong lĩnh vực tàu bay và phương tiện bay sửa đổi, thay thế một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. hoạt động.

Điều 1. Thông tư ngày 27 tháng 01 năm 2011 số. 01/2011/TT-BGTVT SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUY ĐỊNH AN TOÀN TRONG LĨNH VỰC TÀU BAY VÀ HOẠT ĐỘNG TÀU BAY

Tham Khảo Thêm:  Thịt Ngan Om Sấu, Khơi Dậy Mối Tình Mơ

1. Sửa đổi, thay thế một số điều tại Phần 1 của Bộ luật Quy chế an toàn hàng không dân dụng trong lĩnh vực tàu bay và hoạt động hàng không (sau đây viết tắt là QCATHK) trong Phụ lục do tôi ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phần 3 Bộ Tài chính tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Sửa đổi, thay thế một số điều trong Phần 4 của QCA tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phần 5 của Bộ QCATHK tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phần 6 của QCA tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phần 7 của QCA tại Phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư này.

7. Sửa đổi, thay thế một số điều tại Phần 8 của Bộ Tài chính tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.

8. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phần 9 Bộ Quốc phòng tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này.

9. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phần 10 của Bộ tiêu chuẩn chất lượng tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này.

10. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phần 12 của Bộ Tài chính tại Phụ lục X được ban hành kèm theo Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Báo Cáo Biện Pháp Hoạt động Nhóm Toán Lớp 5

11. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phần 13 Bộ Quốc phòng tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.

12. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phần 14 Bộ Quốc phòng tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này.

13. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phần 15 Bộ Tài chính tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư này.

14. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phần 16 Bộ Tài chính tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này.

15. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phần 17 của Bộ Tài chính tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư này.

16. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 18 Bộ Tài chính tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này.

17. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Phần 19 Bộ Quốc phòng tại Phụ lục XVII ban hành kèm theo Thông tư này.

18. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 20 Bộ Tài chính tại Phụ lục XVIII ban hành kèm theo Thông tư này.

19. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 22 Bộ Quốc phòng tại Phụ lục XIX ban hành kèm theo Thông tư này.

20. Đính kèm phần 23 của Bộ QCATHK tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016.

Tham Khảo Thêm:  Phiếu Nhận Xét, đánh Giá Sách Giáo Khoa Lớp 6 Môn Giáo Dục Công Dân

2. Thông tư này ngày 12 tháng 5 năm 2014 vi phạm Thông tư số. 14/2014/TT-BGTVT hủy bỏ. KHÔNG. 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Điều 3. Cơ quan thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:

 • Như tại Điều 3;
 • Bộ trưởng (b/c);
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
 • Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;
 • Các Công ty Cổ phần: VietJet, Jetstar Pacific, Hải Âu;
 • Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO);
 • Công ty Trực thăng Miền Nam (VNHS);
 • Công ty trực thăng Uttara (VNHN);
 • Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay (VAECO);
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Trực thăng (HELITECHCO);
 • Công ty bảo dưỡng máy bay sân bay (SAAM);
 • Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không (AESC);
 • Công ty cổ phần lưỡng dụng Hồng Kông Ngôi sao Việt (Vietstar);
 • Xí nghiệp Thương mại Mặt đất (TIAGS);
 • Công ty Hành Tinh Xanh;
 • quảng cáo;
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
 • Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
 • Báo Giao thông;
 • Lưu: VT, AT.

KT. bộ trưởng, mục sư
Phó

Nguyễn Hồng Trường

Tệp được đính kèm với tài liệu

Vui lòng tải về để xem bản đầy đủ

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Mẫu bảng đăng ký mức giá bán cụ thể

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *