Thông Báo Nâng Cấp ứng Dụng đọc Hồ Sơ Thuế ITaxViewer 2.1.2

Rate this post

Nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế định dạng XML iTaxViewer 2.1.2

Thông báo nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế iTaxViewer 2.1.2 được cập nhật chi tiết mời các bạn xem.

Biểu mẫu thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 2.1.2 nằm trong danh mục Biểu mẫu (Tiểu mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán) và Phổ biến pháp luật tại Hoatieu.vn. Mời các bạn cùng theo dõi.

Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 2.1.2

Tổng cục thuế đã hoàn thành nâng cấp eTax 2.5.3, iTaxvviewer 2.1.2 như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử Phân hệ Doanh nghiệp (eTax).

– Thông tư số. Thông tư 80/2021/TT-BTC nâng cấp chức năng khai báo trực tuyến đối với các tờ khai bổ sung phụ lục phân bổ, cụ thể:

+ Tờ khai thuế Giá trị gia tăng: 01/GTGT ​​(TT26/2015), 05/GTGT ​​(TT156/2013)

+ Thông báo thuế TNDN: 03/TNDN (TT151/2014)

+ Tờ khai chuyên dùng: 01/TTĐB (TT195/2015)

+ Thông báo thuế BVMT: 01/TBVMT (TT156/2013)

+ Thông báo thủy điện: 01/TĐ-GTGT (TT156/2013), 03/TĐ-TAIN (156/2013), 03A/TĐ-TAIN (156/2013)

– Nâng cấp chức năng khai báo trực tuyến Tờ khai 01/GTGT ​​(TT80/2021):

+ Bổ sung ràng buộc: Tổng thuế trên các bảng kê phân bổ (01-2/GTGT, 01-6/GTGTCSX, 01-6/GTGTVTCTS) phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [40] Trên khai báo. BÁO ĐỎ SAI

+ Tại Phụ lục 01-3/GTGT: ĐHĐN thực hiện chuyển mục tiêu [18] Số tại trụ sở chính khi chênh lệch lớn hơn 01/KHBS

+ Tại các phụ lục 01-6/GTGTVTCTS, 01-6/GTGTCSSX: ĐHĐN thực hiện chuyển mục tiêu [20] Hoặc [24] Khi chênh lệch lớn hơn 01/KHBS thì NNT phải nộp thuế theo nơi đóng trụ sở chính

+ Cập nhật cảnh báo vàng nếu mục tiêu bị sửa [31] [30], [33] > [32]

+ Sửa số ngày hoàn trả và số tiền chậm nộp trên Tờ khai 01/KHBS như sau:

i) Số ngày được hoàn thuế: Cách tính hỗ trợ hồ sơ = Ngày kê khai khai bổ sung – Ngày ra lệnh hoàn thuế, cho phép sửa

ii) Số tiền chậm nộp: Hồ sơ tính = Số tiền hoàn x Số ngày được hoàn thuế x Tỷ lệ tính tiền chậm nộp, không sửa

– Nâng cấp chức năng khai báo trực tuyến Tờ khai 02/GTGT ​​(TT156/2013 và TT80/2021):

+ Sửa số ngày hoàn trả và số tiền chậm nộp trên Tờ khai 01/KHBS như sau:

Tham Khảo Thêm:  Danh Sách Các Từ Viết Tắt Tiếng Anh Thông Dụng

i) Số ngày được hoàn thuế: Cách tính hỗ trợ hồ sơ = Ngày kê khai khai bổ sung – Ngày ra lệnh hoàn thuế, cho phép sửa

ii) Số tiền chậm nộp: Hồ sơ tính = Số tiền hoàn x Số ngày được hoàn thuế x Tỷ lệ tính tiền chậm nộp, không sửa

– Nâng cấp chức năng khai báo trực tuyến Tờ khai 03/TNDN (TT80/2021): bổ sung hạn chế vào Phụ lục 03-8C, kiểm tra tiêu chí [04] Việc kê khai tương ứng phải giống mục E1 tiểu mục 1057

– Nâng cấp Phân hệ hoàn thuế: Thông tư số. 111/2021/TT-BTC NÂNG CẤP CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ QUẢN LÝ TIỀN THUẾ NỘP QUÁ, TIỀN CHẬM NỘP VÀ PHẠT ĐỂ ĐẠT ĐIỀU KIỆN, MẪU SỐ. 01/DNXLNT

2. Nâng cấp Ứng dụng iTaxViewer Hỗ trợ đọc, xác minh, thông báo thuế (iTaxViewer) ở định dạng XML

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.2 tương ứng với nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.3 nêu trên.

Từ ngày 31 tháng 12 năm 2022, người nộp thuế sẽ sử dụng eTax phiên bản 2.5.3, iTaxvviewer 2.1.2 thay cho các phiên bản cũ hơn.

Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế để được hỗ trợ.

Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 2.1.1

Tổng cục Thuế thông báo về việc nâng cấp các ứng dụng eTax 2.5.2, iCaNhan 3.5.0, eTax Mobile 3.0.2, iTaxViewer 2.1.1 cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử Phân hệ Doanh nghiệp (eTax):

– Nâng cấp Phân hệ Nộp thuế: Soạn thảo, xử lý công văn đề nghị quản lý tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt Mẫu số 01/DNXLNT theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử cá nhân (iCaNhan)

– Thông tư số. 80/2021/ Nâng cấp, thay thế phân hệ nộp thuế bổ sung chức năng tạo và xử lý công văn đề nghị quản lý tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt. BTC.

3. Nâng cấp ứng dụng eTax Mobile (eTax Mobile)

– Nâng cấp Phân hệ Nộp thuế: Soạn thảo, xử lý công văn đề nghị quản lý tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt Mẫu số 01/DNXLNT theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

4. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewe hỗ trợ đọc, kiểm tra tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

– Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.1 tương thích với các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.2, ứng dụng Thuế điện tử cá nhân (iCanhan) phiên bản 3.5.0, ứng dụng Thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile) phiên bản 3.0.2.

Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường tái định cư

Từ ngày 24/12/2022, người nộp thuế được sử dụng ứng dụng eTax phiên bản 2.5.2, iCaNhan 3.5.0, eTax Mobile 3.0.2, iTaxvviewer 2.1.1 thay cho các phiên bản cũ.

Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế để được hỗ trợ.

Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 2.0.8

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp Ứng dụng eTax phiên bản 2.4.6, iTaxViewer phiên bản 2.0.8, HTKK phiên bản 4.9.6, Bổ sung Phụ lục Bảng tổng hợp thu nhập Tờ khai thuế TTĐB mẫu số 01/TTĐB Đáp ứng Thông tư. Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 về việc cập nhật biểu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với danh mục ô tô chạy bằng pin nhập khẩu bán trong nước Và một số yêu cầu trong quá trình thực hiện, cụ thể như sau:

1. Nội dung nâng cấp:

– HTKK, Thông tư số ngày 29/12/2017 về ứng dụng Thuế điện tử. Thông tư số 146/2017/TT-BTC nâng cấp Phụ lục Biểu mẫu tổng hợp doanh thu như sau:

+ Tờ khai thuế TTĐB số. 01/TTĐB (Thông tư số 195/2015): Nâng cấp Phụ lục “Bảng tổng hợp doanh thu” đính kèm tờ khai khi ngành nghề được chọn là “Sản xuất, kinh doanh tổng hợp”.

+ Tờ khai thuế TTĐB số. 01/TTDB (Thông tư số 80/2021) đối với: “Hoạt động kinh doanh thông thường bao gồm cả Casino” và Phụ lục “Bảng tổng hợp doanh thu” Nâng cấp ngành nghề kinh doanh “Nếu Chọn Nghề Này”

– Nâng cấp danh mục thuế TTĐB đối với danh mục 4 hàng hóa bổ sung danh mục hàng hóa áp dụng từ ngày 01/03/2022 đến ngày 28/02/2027 trên ứng dụng HTKK, Etax như sau: :

+ Loại hình vận tải hành khách từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu và bán trong nước (Mã số 104040755): Thuế suất 3%

+ Loại hình vận tải hành khách từ 10 đến 16 chỗ ngồi nhập khẩu và bán trong nước (Mã số 104040756): Thuế suất 2%

+ Loại hình vận tải hành khách trên 16 đến 24 chỗ ngồi nhập khẩu và bán trong nước (Mã số 104040757): Thuế suất 1%

+ Loại thiết kế chở được cả người và hàng hóa nhập khẩu bán trong nước (Mã số 104040758): Thuế suất 2%

– Nâng mức thuế đối với ô tô điện nhập khẩu chạy bằng pin bán trong nước từ ngày 01/3/2027 như sau:

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Hợp đồng Thi Công Xây Dựng Công Trình

+ Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (Mã số 104040751): Thuế suất 11%

+ Xe chở người loại từ 10 đến 16 chỗ ngồi (Mã số 104040752): Thuế suất 7%

+ Xe chở người dưới 16 đến 24 chỗ ngồi (Mã số 104040753): Thuế suất 4%

+ Loại thiết kế cho người và đồ vật (mã 104040754): tỷ lệ 7%

+ Loại hình vận tải hành khách từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu và bán trong nước (Mã số 104040755): Thuế suất 11%

+ Loại hình vận tải hành khách dưới 10 đến 16 chỗ ngồi nhập khẩu và bán trong nước (Mã số 104040756): Thuế suất 7%

+ Loại hình vận tải hành khách trên 16 đến 24 chỗ ngồi nhập khẩu và bán trong nước (Mã số 104040757): Thuế suất 4%

+ Loại thiết kế chở người, hàng nhập khẩu bán trong nước (Mã số 104040758): Thuế suất 7%

– Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài Mẫu số trên ứng dụng HTKK. 01/NTNN (Thông tư số 80/2021) Nâng cấp: Ràng buộc “Thông tư kiểm tra [12] phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị làm tròn của chỉ số ([10] x [11])”.

– Nâng cấp tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công trên ứng dụng HTKK: KHÔNG Cho phép hoàn thành khai báo và xuất khi được nhập bằng .

– Nâng cấp mẫu tờ khai bổ sung theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 về ứng dụng Etax theo tổng hợp dữ liệu bổ sung tờ khai (01/GTGT, 01/TD-GTGT), 03/ TNDN, 01/TTĐB, 01/TBVMT, 03/TĐ-TAIN).

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.8 để đạt được nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.6 nêu trên.

Từ ngày 24/11/2022, tổ chức sẽ sử dụng ứng dụng eTax phiên bản 2.4.6 thay cho các phiên bản cũ khi kê khai tờ khai thuế thuộc diện nâng cấp nêu trên.

Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Đơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *