Soạn Bài Viết Báo Cáo Kết Quả Nghiên Cứu Có Sử Dụng Trích Dẫn, Cước Chú Và Phương Tiện Hỗ Trợ

Rate this post

10 Trang Soạn Văn 95 Chân Trời Sáng Tạo Tập 1

Soạn bài Viết báo cáo nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, chú thích và các công cụ hỗ trợ SGK Ngữ văn 10 Tập 1 Gợi ý chân trời sáng tạo được Hoatieu chia sẻ trong bài viết dưới đây nhằm giúp các em nắm được cách trả lời các câu hỏi SGK Ngữ văn lớp 10 trang 95, 96, 97. , 98, 99, 100, 101, 102 Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Lớp 10 Kết quả nghiên cứu Viết báo cáo CTST

Lớp 10 Kết quả nghiên cứu Viết báo cáo CTST

Câu 1 Trang 99 SGK Ngữ Văn 10 Tập 1 CTST

Đề bài: Bài viết trên có đáp ứng yêu cầu về bố cục kiểu báo cáo nghiên cứu không?

gợi ý

Bài viết trên đáp ứng các yêu cầu về bố cục của một loại báo cáo nghiên cứu.

Câu 2 Trang 99 SGK Ngữ Văn 10 Tập Một CTST

Đề bài: Nêu đặc điểm của tiêu đề và tóm tắt văn bản báo cáo?

gợi ý

Tiêu đề và phần tóm tắt của bài báo rất ngắn gọn để truyền đạt những ý chính về chủ đề nghiên cứu của bài tiểu luận.

Câu 3 Trang 99 SGK Ngữ văn 10 Tập một CTST

Chủ đề: Xác định câu hỏi bộc lộ vấn đề nghiên cứu.

gợi ý

Một số câu hỏi có thể được hỏi như:

– Bạn đã nghe nói về khiêu vũ phương Nam chưa?

– Bạn có muốn biết về miền Nam không?

– Sự quan tâm của học sinh đối với điệu hò Nam Bộ như thế nào?

Câu 4 Trang 99 SGK Ngữ Văn 10 Tập Một CTST

Đề bài: Để biết mức độ quan tâm của học sinh lớp 10 D.K. Các tác giả đã sử dụng những phương pháp nghiên cứu khoa học nào trong điệu hò Nam Bộ?

gợi ý

Để biết mức độ quan tâm của học sinh lớp 10 D.K. Với điệu hò Nam bộ, nhóm tác giả sử dụng phương pháp khảo sát, phỏng vấn.

Câu 5 Trang 99 SGK Ngữ Văn 10 Tập Một CTST

Chủ đề: Chức năng của trích dẫn và chú thích cuối trang trong một bài luận là gì? Những gì cần chú ý khi gửi trích dẫn và chú thích?

gợi ý

– Các trích dẫn và chú thích trong bài báo giúp tăng độ tin cậy và rõ ràng của các kết quả nghiên cứu trong báo cáo.

– Khi gửi trích dẫn và chú thích cần tuân thủ các yêu cầu (như phần kiến ​​thức về loại bài viết).

Tham Khảo Thêm:  'Bật đèn Xanh' Cho Người Yêu Tìm Nơi Yên Tĩnh 'tâm Sự', Cô Gái Tiu Nghỉu Khi Anh Chàng Phi Thẳng Xe Lên Chùa!

Câu 6 Trang 99 SGK Ngữ Văn 10 Tập Một CTST

Đề bài: Trong bài văn, tác giả đã sử dụng những phương tiện hỗ trợ nào để trình bày kết quả nghiên cứu? Từ đó, bạn rút ra bài học gì khi sử dụng các phương pháp hữu ích trong báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học?

gợi ý

– Tác giả đã sử dụng các phương tiện hữu ích là bảng thống kê và biểu đồ để trình bày rõ ràng kết quả nghiên cứu.

– Khi sử dụng các phương pháp này, chúng ta cần chuẩn bị số liệu cụ thể, cũng như lựa chọn phương pháp hỗ trợ phù hợp với kết quả nghiên cứu.

Câu 7 Trang 99 SGK Ngữ Văn 10 Tập Một CTST

Đề tài: Để kết luận, nhóm tác giả đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo phát triển từ báo cáo khoa học này. Hướng nghiên cứu đó là gì?

gợi ý

Một cuộc điều tra về tính hiệu quả của các giải pháp khiêu vũ hướng tới giới trẻ phía Nam.

Luyện viết theo quy trình

Chọn một trong hai chủ đề sau, nghiên cứu và viết báo cáo:

Đề 1: Trường em tổ chức cuộc thi tìm hiểu và giữ gìn bản sắc văn hóa từng miền (Nam, Trung, Bắc) của đất nước. Để tham gia cuộc thi, bạn phải thành lập một nhóm nghiên cứu và viết báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm mình.

Đề 2: Nhóm nghiên cứu của em được Ban biên tập chuyên san của trường hướng dẫn viết một bài báo cáo về đặc điểm nội dung và nghệ thuật của một số thể loại văn học dân gian đã học trong chuyên mục Nơi em thực tập nghiên cứu. Sau khi hoàn thành dự án, hãy viết báo cáo về kết quả nghiên cứu của nhóm bạn.

vận chuyển

đề cương

Tên đề tài: Tổng quan về đề tài nghiên cứu: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Muang ở tỉnh Hòa Bình hiện nay.

Bản tóm tắt:

Quá trình hội nhập quốc tế tạo ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam. Ngày nay, dưới tác động của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng và giao lưu văn hóa, nhiều giá trị văn hóa dân tộc đang dần mất đi, bị pha trộn, lai tạp, không còn giữ được bản sắc. Vì vậy, việc xác thực các giá trị văn hóa của các dân tộc là một vấn đề cấp thiết.

Cơ sở lý thuyết: Nêu các khái niệm và lý thuyết cơ bản.

Kết quả nghiên cứu:

Trình bày kết quả nghiên cứu theo các chuyên ngành liên quan:

I. Bản sắc văn hóa dân tộc, một số vấn đề về bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

II. Thực trạng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Múi ở Hòa Bình hiện nay.

III. Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Múi ở nước ta.

Tham Khảo Thêm:  MÔN VẬT LÝ 10 Bài 13 : LỰC MA SÁT Giáo Viên: Phạm Thị Hoa

Kết luận: Tóm tắt những ý chính từ kết quả nghiên cứu.

Bài viết cụ thể

Ngày nay HOA gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Muang tỉnh BÌNH

Bản tóm tắt:

Quá trình hội nhập quốc tế tạo ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam. Ngày nay, dưới tác động của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng và giao lưu văn hóa, nhiều giá trị văn hóa dân tộc đang dần mất đi, bị pha trộn, lai tạp, không còn giữ được bản sắc. Vì vậy, việc xác thực các giá trị văn hóa của các dân tộc là một vấn đề cấp thiết.

I. Bản sắc văn hóa dân tộc, mấy vấn đề về bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Để hiểu khái niệm bản sắc văn hóa dân tộc trước hết phải hiểu khái niệm văn hóa là gì? Theo Lênin, “Văn hóa vô sản không phải từ trên trời rơi xuống, nó không phải do những người tự xưng là chuyên gia về văn hóa vô sản phát minh ra. Văn hóa vô sản phải là sự phát triển chính đáng của tri thức do loài người sáng tạo ra dưới ách áp bức của xã hội tư bản, phong kiến, quan liêu.

Theo định nghĩa của UNESCO: “Văn hóa là tổng thể những nét riêng biệt về tinh thần và thể chất, trí tuệ và tình cảm xác định đặc điểm của một xã hội hoặc một nhóm xã hội. Văn hóa bao gồm nghệ thuật và văn học, cách sống, các quyền cơ bản của con người, hệ thống giá trị, truyền thống và tín ngưỡng”.

Theo Đào Duy Anh trong cuốn Sơ thảo lịch sử văn hóa Việt Nam: “Văn hóa là sống”.

Qua một số nghiên cứu đã tìm hiểu ở trên, chúng ta có thể đưa ra định nghĩa: “Bản sắc văn hóa dân tộc là tổng thể bản sắc dân tộc gồm những giá trị cố định, bản chất văn hóa vật chất và tinh thần độc đáo của một dân tộc trong lịch sử phát triển. Qua đó chúng ta biết về một quốc gia từ một quốc gia khác trong đời sống xã hội”.

Hòa Bình là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc Việt Nam, nơi các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích của một nền văn hóa. Người Muang còn có nhiều tên gọi khác nhau như Mol, Muyal, Mon. Bản sắc văn hóa Mường là những nét đặc sắc thể hiện ở các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần do cộng đồng người Mường sáng tạo và tích lũy trong suốt quá trình lịch sử, các giá trị này được kế thừa và phát triển. Nó đã được phát triển và đồng hóa qua nhiều thế hệ. Biến đổi cùng với sự vận động, biến đổi của văn hóa dân tộc gắn liền với sự phát triển chung của văn hóa dân tộc.

II. Thực trạng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Muang ở Hòa Bình hiện nay

Tham Khảo Thêm:  File Excel Xây Dựng Thang Lương, Bảng Lương 2023

Hòa Bình đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Muang ở Hòa Bình như xây dựng đời sống văn hóa; Tổ chức tốt các cuộc vận động xây dựng “gia đình văn hóa”, “thôn, làng, khối phố văn hóa”, “đoàn thể văn hóa”; Tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu văn nghệ.

Kết quả, năm 2013 có 1400/1364 thôn đạt tiêu chí văn hóa, đạt 102,6%; 155000/146838 hộ đạt 105,05% tiêu chí văn hóa; 570/548 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 104%.

III. Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường ở nước ta

Nói đến dân tộc Việt Nam, bản sắc văn hóa Việt Nam không phải là cái cố định, khuôn mẫu. Đó là một khái niệm năng động không ngừng chuyển động, tự phát triển và tiến hóa để hoàn thiện. Từ đó, mang đến một cái nhìn tổng thể, sáng tạo, bất ngờ so với truyền thống.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là giữ gìn mọi mặt tích cực của bản sắc văn hóa dân tộc; khắc phục, bài trừ các hủ tục; Khuyến khích những nhân tố tích cực thì càng tốt. Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đó có dân tộc Muang là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết trong thời đại hiện nay.

Đặc biệt đối với dân tộc Muang, việc giữ gìn bản sắc văn hóa là củng cố, phát triển ý thức dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; góp phần tạo nền tảng cho hội nhập, hợp tác phát triển bền vững; Thực hiện tốt hơn mục tiêu xây dựng nền văn hóa tinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc.

III. hoàn thành

Vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Múi ở Chợ Tỉnh trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi nhiều giải pháp tích cực cho đời sống văn hóa của nhân dân và đất nước. Trong đó, vai trò của người dân, nhất là thế hệ trẻ Mường là duy trì, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đó.

Người giới thiệu

1. Đào Duy Anh (2001), Lịch sử văn hóa Việt Nam, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, tr.13.

2. Vương Anh (2003), Tiếp cận văn hóa Mường, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

3. Hui Ken (1994), Suy nghĩ về bản sắc văn hóa dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Mời các bạn xem thêm những thông tin hữu ích khác về nhóm lớp 10 trong mục học tập của HoaTieu.vn.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Giáo Viên Về Nghỉ Phép Có được Thanh Toán Tiền Tàu Xe?

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *