So Sánh Danh Mục Tài Khoản Kế Toán Giữa Thông Tư 133 Và Quyết định 48

Rate this post

Sự khác biệt giữa Thông tư 133 và Quyết định 48

So sánh danh mục tài khoản kế toán giữa Thông tư 133 và Quyết định 48

Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư 133 sẽ thay thế Quyết định 48 kể từ ngày 1/1/2017. HoaTieu.vn xin chỉ ra một số điểm khác biệt giữa hai chứng từ thông qua bảng so sánh danh mục tài khoản kế toán như sau.

So sánh Danh mục tài khoản kế toán giữa Thông tư 133 và Thông tư 200

Hệ thống Tài khoản Kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Thông tư 133:

Doanh nghiệp được tự xây dựng hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

 • Chỉ đề cập đến các nguyên tắc kế toán
 • Chưa hướng dẫn chi tiết các bút toán. Doanh nghiệp tự lập sổ sách kế toán theo quy trình luân chuyển chứng từ miễn là đúng báo cáo tài chính.
 • Doanh nghiệp tự chọn đồng tiền kế toán khi đáp ứng các tiêu chuẩn quy định
 • Doanh nghiệp có thể quyết định ghi nhận doanh thu từ giao dịch nội bộ hay không mà không phụ thuộc vào chứng từ đầu ra.
 • Tổ chức được tự quy định để các đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận vốn nhận từ doanh nghiệp dưới dạng nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu.
 • Doanh nghiệp có thể lựa chọn mẫu báo cáo tài chính theo tính thanh khoản giảm dần hoặc theo chênh lệch ngắn hạn và dài hạn truyền thống…

Quyết định 48:

Doanh nghiệp lập chứng từ, sổ sách kế toán theo mẫu quy định tại Quyết định 48

 • Quy định giải thích về bút toán
 • Ghi bằng đồng Việt Nam
 • Việc ghi nhận doanh thu từ các giao dịch nhập được căn cứ vào các chứng từ xuất như hóa đơn GTGT hoặc phiếu xuất kho, vận chuyển nội.
 • Nêu rõ mẫu báo cáo tài chính và tổ chức nào phải áp dụng.
Tham Khảo Thêm:  Đội Bóng Châu Á đầu Tiên Lọt Vào Bán Kết Các Kì World Cup

Tài khoản kế toán dùng để phân loại, sắp xếp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế. Một hệ thống kế toán bao gồm các tài khoản kế toán được sử dụng. Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 có một số thay đổi so với Quyết định 48. Chế độ kế toán trong Thông tư chủ yếu điều chỉnh các tài khoản cấp 1, chỉ có một số tài khoản chi tiết đến cấp 2. Tài khoản kỳ hạn và dài hạn. Doanh nghiệp có thể mở các tài khoản tự mô tả và tài khoản ngắn hạn, dài hạn hoặc chi tiết tùy theo nhu cầu hoạt động của mình.

Đây là Bảng thể hiện sự thay đổi hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 và Quyết định 48:

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 và Quyết định 48 - 1

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 và Quyết định 48-2

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 và Quyết định 48-3

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 và Quyết định 48-4

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 và Quyết định 48-5

Tài khoản hạch toán giữa Thông tư 133 và Quyết định 48

Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Theo Thông Tư 133 Và Quyết Định 48-7

Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Theo Thông Tư 133 Và Quyết Định 48-8

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 và Quyết định 48-9

Bảng Hệ thống tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC so với Bảng Hệ thống tài khoản theo Quyết định 48/2016/QĐ-BTC

VnDoc.com xin chia sẻ thêm về một số khác biệt giữa Bảng hệ thống tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC do Bảng hệ thống tài khoản theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC cụ thể như sau:

1. Thông tư 133 không chia tài khoản ngắn hạn hay dài hạn mà mỗi tài khoản chỉ phản ánh một nội dung. Doanh nghiệp có thể tự hạch toán và mở tài khoản dài hạn, ngắn hạn hoặc chi tiết theo yêu cầu của cấp quản lý.

2. Thông tư 133 chỉ quy định về nguyên tắc kế toán mà không giải thích các bút toán. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc kế toán, bạn có thể tự quyết định bút toán nhật ký nào phù hợp nhất với quy trình và thói quen luân chuyển chứng từ của mình miễn là bạn nộp báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Tham Khảo Thêm:  Mẹ Chồng Thử Tài, Con Dâu Ra Tay Rán đậu Vàng Giòn, Không Dính Chảo Nhờ Tuyệt Chiêu Giấu Kỹ

3. Thông tư 133 bổ sung các tài khoản sau:

1. Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, gồm:

 • Tài khoản 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn
 • Tài khoản 1288 – Đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

2. Tài khoản 136 – Doanh thu nội bộ, bao gồm:

 • Tài khoản 1361 – Vốn lưu động ở đơn vị con
 • Tài khoản 1368 – Doanh thu nội bộ khác

3. Tài khoản 1386 – Cầm cố, thế chấp, ký cược, ký cược

4. Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

5. Tài khoản 228 – Đầu tư góp vốn vào tổ chức khác, Trong đó:

 • Tài khoản 2281 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
 • Tài khoản 2288 – Các khoản đầu tư khác

6. Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ, Trong đó:

 • Tài khoản 3361 – Thanh toán nội bộ về vốn lưu động
 • Tài khoản 3368 – Phải trả nội bộ khác

7. TK 3385 – BHTN (theo QĐ 48, TK BHTN 3389)

8. Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả 3 TK cấp 2 Giải thích thêm:

 • Tài khoản 3521 – Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa
 • Tài khoản 3522 – Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
 • Tài khoản 3524 – Dự phòng phải trả khác

4. Thông tư 133 Hủy bỏ tài khoản:

 • Có TK 1113: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.
 • TK 1123: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.
 • TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn
 • TK 159: Dự phòng
 • TK 171: Mua bán trái phiếu Chính phủ
 • TK 221: Đầu tư tài chính dài hạn
 • TK 244: Tiền Gửi Có Kỳ Hạn
 • TK 311: Cho vay ngắn hạn
 • TK 315: Nợ vay dài hạn
 • Bỏ TK 3389 – Bảo hiểm thất nghiệp – Chuyển sang TK 3385
 • Tài khoản 3413 – Trái phiếu đã phát hành
 • Tài khoản 3414 – Nhận ký cược, ký cược dài hạn
 • TK 351: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
 • Khấu trừ tất cả các tài khoản để giảm lợi nhuận 521.
 • Xóa tất cả các tài khoản ngoại bảng từ 001 đến 007
Tham Khảo Thêm:  7 Món Cá Diêu Hồng Ngon Hấp Dẫn Trong Cỗ Tiệc Tại Nhà

5. Thông tư 133 Đổi tên tài khoản:

– TK 121 – Đầu tư tài chính ngắn hạn quyết định 48 vào chứng khoán kinh doanh

– Tài khoản 229 – Thay dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn: Dự phòng giảm giá tài sản
Và được mô tả trong 4 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 2291 – Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
 • Tài khoản 2292 – Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác
 • Tài khoản 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi
 • Tài khoản 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • Tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn

+ Tài khoản 3338 – Ngoài các loại thuế khác: Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác được phản ánh trên 2 cấp tài khoản:

 • Tài khoản 33381 – Thuế bảo vệ môi trường
 • TK 33382 – Thuế khác
 • Tài khoản 3386 – Nhận tiền gửi, Tiền gửi ngắn hạn TASS Nhận tiền gửi, Tiền gửi
 • Tài khoản 341 – Cho vay dài hạn và cho vay thuê tài chính
 • Tài khoản 3411 – Cho vay dài hạn
 • Tài khoản 3412 – Vay dài hạn Vay thuê tài chính
 • Tài khoản 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
 • Tài khoản 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Laptop Acer Cho Người Mới đơn Giản Nhất

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *