Quyết định Số 07/2012/QĐ-TTg Ban Hành Một Số Chính Sách Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Rừng

Rate this post

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 07/2012/QĐ-TTg: Công bố một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Thủ tướng

—————
Con số: 07/2012/QĐ-TTg

CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

Quyết định
Công bố nhiều chính sách tăng cường bảo vệ rừng
_____________

Thủ tướng

Căn cứ Luật tổ chức công ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo tồn và phát triển rừng ngày 3 tháng 12 năm 2004;

Nghị định của Chính phủ số ngày 03 tháng 3 năm 2006 về thi hành Luật Bảo tồn và Phát triển rừng. Căn cứ 23/2006/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phán quyết:

Điều 1. Mục tiêu

Ban hành một số chính sách, giải pháp nhằm nâng cao tác động bảo tồn rừng, thúc đẩy xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội và nhân dân tham gia bảo tồn rừng, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Giữ gìn trật tự công cộng, an ninh quốc phòng.

Điều 2. Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho Ủy ban nhân dân các cấp

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

a) Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp để chỉ đạo các cấp, ban, ngành, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn thực hiện các quy định của Luật này.

b) Tổ chức, thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy rừng.

c) Duy trì hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo quy định của pháp luật.

d) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; Chỉ đạo, quản lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các tổ chức trực tiếp làm công tác bảo tồn rừng, huy động, phối hợp các lực lượng ngăn chặn mọi hành vi xâm hại đến rừng và đất rừng; Đấu tranh kiên quyết chấm dứt tình trạng khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật và chống cán bộ đang công tác trên địa bàn.

Tham Khảo Thêm:  Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu 2022

đ) Giao, cho thuê, gia hạn rừng, đất lâm nghiệp, quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; Giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, khiếu kiện về rừng và đất lâm nghiệp.

đ) Tổ chức điều tra, kiểm kê, thống kê, phân loại rừng, lập bản đồ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

g) Lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, đất rừng của địa phương; Doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản; Ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp gỗ và lâm sản để tiêu thụ và hợp pháp hóa.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

a) Thực hiện pháp luật, chính sách và các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.

b) Triển khai việc thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và khai thác lâm sản theo quy định của pháp luật; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

c) Huy động, chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn ngăn chặn mọi hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; Quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sinh vật gây hại rừng.

d) Giao rừng, khai hoang rừng và đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; Giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, khiếu kiện về rừng và đất lâm nghiệp.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

đ) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

e) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư theo dõi, chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng, đất rừng của dân cư trên địa bàn. Hạn chế trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng Vi phạm hành chính, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật; Theo dõi những người vi phạm một cách chuyên nghiệp để duy trì; Các cuộc biểu tình chống chính phủ nên được chấm dứt bằng một cuộc chiến kiên quyết.

g) Tổ chức lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, đất rừng, cơ sở chế biến gỗ và lâm sản; Kiểm tra thường xuyên, phát hiện và quản lý ngay các hành vi sử dụng gỗ, lâm sản trái phép, trái pháp luật.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có rừng (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã)

a) quản lý diện tích, ranh giới rừng; Hoạt động bảo tồn và phát triển rừng trên địa bàn.

b) Quản lý việc mở rộng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, phương án bảo tồn và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.

c) Lập quy hoạch chi tiết thực hiện quy hoạch 3 loại rừng ngoài thực địa, bảo tồn và phát triển rừng gắn với chủ rừng.

d) Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ giao rừng, thuê rừng và đơn xin giao đất, thuê đất lâm nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư theo thẩm quyền.

đ) Chỉ đạo Tổ dân phố xây dựng và thực hiện Quy ước bảo tồn và phát triển rừng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn thực hiện sản xuất lâm nghiệp; Làm nương rẫy, chăn thả gia súc theo quy hoạch, đề án đã được phê duyệt.

Tham Khảo Thêm:  Làm Sàn Gác Xép Bằng Sắt

e) Tổ chức hoạt động có hiệu quả của các tổ chức quần chúng bảo vệ rừng, chủ yếu là lực lượng dân quân tự vệ; Huy động các lực lượng trên địa bàn ngăn chặn ngay các hành vi phá rừng và PCCCR theo phương án 4 mũi (Chỉ huy, Lực lượng, Phương tiện, Hậu cần); Báo cáo ngay cấp trên đối với những trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát của xã; Giám sát việc quản lý các cơ sở chế biến gỗ và lâm sản theo quy định của Luật.

g) Xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

h) Theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng rừng và đất rừng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

i) Thực hiện việc quản lý, bảo vệ diện tích rừng Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê và lập phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao lại diện tích rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Có một chủ sở hữu cụ thể.

k) Trọng tài giải quyết tranh chấp rừng, đất lâm nghiệp trong vùng.

Việc phá rừng, chuyển đổi công năng sử dụng, giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng ở bất kỳ địa bàn nào là trái pháp luật, cháy rừng nghiêm trọng, kéo dài, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn nếu không có biện pháp ngăn chặn, ngăn chặn, quản lý triệt để, lãnh đạo địa phương phải rà soát, quản lý theo quy định của pháp luật. Cần xử lý trách nhiệm.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *