Quy định Mới Về Phong, Thăng, Giáng Cấp Bậc Quân Hàm Trong Quân đội

Rate this post

Thời hạn xét thăng quân hàm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ

Quy định mới về thăng, thăng, giáng cấp bậc quân hàm

Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa ban hành quy định mới về việc phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong quân đội, trên cơ sở đó bạn có thể biết được những điều kiện cần thiết để được phong, thăng quân hàm và những điều cần tránh. bị giáng cấp, HoaTieu.vn cập nhật điều lệ phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm, mời các bạn xem.

Thời hạn xét thăng quân hàm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 07/2016/TT-BQP quy định về phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm, cách chức, bãi nhiệm; Chức vụ tương đương của hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và cấp bậc quân hàm cao nhất.

Quy định mới về thăng, thăng, giáng cấp bậc quân hàm

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong Quân đội; hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng dự bị động viên.

Thông tư nêu rõ: Hạ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mang ba cấp bậc: Trung sĩ, Thượng sĩ và Hạ sĩ.

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam có 2 bậc: Tư nhân đầu tiên, tư nhân tư nhân.

Theo quy định tại thông tư, công dân được gọi nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự được gọi là binh nhì kể từ ngày đầu hàng, nhận quân; không bàn giao, không nhận quân thì đơn vị Quân đội nhân dân được tính kể từ ngày nhận.

Công dân trúng tuyển đăng ký học tập tại các trường được cấp có thẩm quyền công nhận là quân nhân thì được công nhận tư cách quân nhân kể từ ngày được công nhận là quân nhân.

Quân nhân dự bị hạng hai khi được sắp xếp, phân công vào đơn vị dự bị động viên thì được phong quân hàm binh nhì kể từ ngày có quyết định sắp xếp, phân công.

Tham Khảo Thêm:  Làm Sạch Vết Kẹo Cao Su, Nhựa Đường Bám Bẩn Ô Tô Xe Máy

Thời hạn xét thăng quân hàm

Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BQP quy định về thăng, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm, cách chức, bãi nhiệm; Chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất của hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố thời gian khuyến mãi Cấp bậc quân hàm cho hạ sĩ quan, binh sĩ như sau:

“Thứ nhất. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại đơn vị

A) Thăng quân hàm binh nhất: Binh nhì có đủ thời gian tại ngũ 06 tháng.

b) Được thăng cấp bậc hàm Hạ sĩ

– Được bổ nhiệm làm Phó Trung đội trưởng hoặc các chức vụ tương đương không phân biệt nhiệm kỳ Binh nhất.

– Quân nhân có cấp bậc Hạ sĩ và có chuyên môn kỹ thuật giữ chức vụ binh nhất có thời hạn đủ 06 tháng.

c) Được thăng quân hàm Thượng sĩ

– Hạ sĩ quan có thể được bổ nhiệm giữ chức vụ Tiểu đội trưởng hoặc tương đương không phụ thuộc vào nhiệm kỳ.

– Chức danh cấp sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc ngành chuyên môn kỹ thuật được giữ cấp bậc hạ sĩ trong thời hạn 06 tháng.

d) Thăng quân hàm Thượng tá

– Thượng sĩ giữ chức vụ Trung đội trưởng hoặc tương đương được bổ nhiệm giữ chức vụ Trung đội phó và tương đương không phụ thuộc vào nhiệm kỳ.

– Hạ sĩ quan có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên đúng ngạch cán sự và giữ cấp bậc trung sĩ đủ 6 tháng.

đ) Hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng từ danh hiệu Chiến sĩ thi đua trở lên được xét thăng quân hàm; nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm cao hơn không phân biệt cấp bậc, chức vụ và thời hạn quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, nhưng không quá một bậc so với quân hàm. . Chức năng cụ thể của vị trí đảm nhiệm.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 900/QĐ-TTg Danh Sách Xã đặc Biệt Khó Khăn, Xã Biên Giới Thuộc Chương Trình 135 Năm 2017

2. Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ đang là học viên của trường

A) Học sinh đang học tại trường

– Thăng cấp Binh nhất: Giữ cấp bậc Binh nhất trong 6 tháng.

– Thăng cấp bậc hàm Hạ sĩ: Giữ chức vụ cấp bậc Binh nhất trong thời hạn 6 tháng.

– Thăng quân hàm Thượng sĩ: Có thời hạn giữ quân hàm Hạ sĩ đủ 12 tháng.

– Thăng quân hàm Thượng sĩ: Giữ quân hàm Thượng sĩ đủ 12 tháng.

b) Người tốt nghiệp đào tạo Hạ sĩ quan:

– Đào tạo tiểu đội trưởng và tương đương; Học viên tốt nghiệp loại khá trở lên được phong quân hàm trung sĩ, học viên loại trung bình được phong quân hàm hạ sĩ;

– Tốt nghiệp xét thăng quân hàm Trung đội phó huấn luyện và các chức vụ tương đương, Thượng sĩ.

c) Người tốt nghiệp các lớp đào tạo nghề cơ bản và kỹ thuật

– Thời gian đào tạo từ 06 tháng trở xuống: Học viên giỏi được thăng cấp Thượng sĩ; Khá và trung bình được thăng cấp hạ sĩ.

– Thời gian huấn luyện từ 06 tháng trở lên: Xếp loại khá trở lên được thăng cấp bậc Thượng sĩ; Tầng lớp trung lưu được thăng cấp hạ sĩ.

đ) Học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được khen thưởng Chiến sĩ thi đua trở lên thì được xét thăng quân hàm; nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm ưu tú nhất không phụ thuộc vào thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này;

đ) Học viên chưa tốt nghiệp hoặc chưa hoàn thành chương trình đào tạo thì không được xét thăng quân hàm.

3. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị

a) Thăng cấp Binh nhất: Binh nhất có đủ 12 tháng phục vụ trong đơn vị dự bị.

b) Được thăng cấp bậc hàm Hạ sĩ

– Binh nhất được bổ nhiệm làm Tiểu đội phó hoặc các chức vụ tương đương.

Tham Khảo Thêm:  Quy Trình Dừng Xe Sai Phạm Của Cảnh Sát Giao Thông

– Quân nhân mang cấp bậc Binh nhất có thời gian phục vụ từ đủ 12 tháng trở lên với cấp bậc quân hàm Hạ sĩ, có chuyên môn, kỹ thuật được bổ nhiệm vào biên chế đúng chuyên ngành.

c) Được thăng quân hàm Thượng sĩ

– Hạ sĩ quan được bổ nhiệm giữ chức vụ Trung đội trưởng và tương đương;

– Chức danh có quân hàm thượng sĩ, hạ sĩ quan đúng chuyên môn, kỹ thuật được trang bị, bổ nhiệm đúng biên chế, có thời gian giữ quân hàm hạ sĩ từ đủ 12 tháng trở lên.

d) Thăng quân hàm Thượng tá

– Thượng sĩ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trung đội phó hoặc tương đương;

– Hạ sĩ quan có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên được thành lập, xếp lương đúng quy định, có thời gian giữ cấp bậc trung sĩ từ đủ 12 tháng trở lên.

đ) Hạ sĩ quan, dự bị động viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được tặng bằng khen trở lên thì được xét thăng quân hàm; nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm cao hơn không phân biệt vào ngạch, chức vụ và thời hạn quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, nhưng không quá một bậc so với ngạch. thứ hạng. Cấp bậc quân hàm theo chức vụ đảm nhiệm;

e) Thời hạn để quân nhân dự bị động viên được xét thăng quân hàm kể từ khi có quyết định thành lập và giao cho đơn vị dự bị động viên.

Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2016.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 900/QĐ-TTg Danh Sách Xã đặc Biệt Khó Khăn, Xã Biên Giới Thuộc Chương Trình 135 Năm 2017

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *