Quy định Mới Về Chuyển Ngạch Giáo Viên Mầm Non

Rate this post

Thay đổi ngạch Giáo viên Mầm non theo định mức mới nhất

Điều Kiện Để Trở Thành Giáo Viên Mầm Non Theo pháp luật Mới

Muốn liên thông từ Trung cấp lên Đại học phải có thời gian công tác Giáo viên mầm non hạng III hoặc tương đương từ 06 (sáu) năm trở lên. Mời các bạn cùng tham khảo quy định thuyên chuyển giáo viên mầm non mới nhất hiện nay.

Hỏi: Xin vui lòng cho tôi biết. Tôi là giáo viên mầm non muốn học xong đại học liên thông từ trung cấp lên đại học. Vậy điều kiện chuyển ngạch giáo viên mầm non theo quy định của pháp luật như thế nào? Tôi vào ngành từ 01/06/2012 với mức lương trung cấp.
Điều kiện chuyển ngạch giáo viên mầm non theo quy định mới

Trả lời:

Lý do pháp lý:

Nội dung tư vấn :

1. Điều kiện xét chuyển ngạch Giáo viên Mầm non

Theo Điều 6 Thông tư liên tịch 20/2015 Quy định về giáo viên mầm non hạng IV:

Điều 6. Giáo viên mầm non hạng IV – Mã số: V.07.02.06

“Đầu tiên. Nhiệm vụ:

Một) Thực hiện nghiêm việc bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của trẻ khi ở nhóm (lớp) được phân công phụ trách;

b) Trực tiếp cho ăn, chăm sóc, giáo dục con và gấu những đứa trẻChịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm, lớp được phân công những đứa trẻcái ách; Quản lý công tác nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non;

c) rèn luyện sức khỏe thể chất; Hoàn thiện chương trình đào tạo; Tự rèn luyện nâng cao đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Tham gia các hoạt động chuyên môn; bảo quản, sử dụng thiết bị giáo dục được giao;

đ) phối hợplực đẩyp với gia đình và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

e) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công dân, pháp luật và quy định của ngành, quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

2. Tiêu chuẩn đào tạo và điều kiện đào tạo lại:

Một) Có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24 tháng 01 năm 2014 Thông tư số Có trình độ ngoại ngữ Bậc 1 theo quy định tại 01/2014/TT-BGDĐT hoặc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc chỉ đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học văn phòng theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 11 tháng 3 năm 2014 quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử dụng thông tin. Công nghệ.

3. Tiêu chuẩn nghiệp vụ:

Một) Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định, yêu cầu của đảng, nhà nước, các ban, ngành về giáo dục mầm non;

b) Thực hiện đúng chương trình giáo dục mầm non;

c) Có khả năng phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, dinh dưỡng và giáo dục trẻ;

đ) Học cách quản lý, sử dụng, giữ gìn và bảo vệ có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất, đồ dùng nhóm/lớp, thiết bị của nhà trường.”

Hiện tại bạn đang ở bậc lương trung cấp hay nói cách khác là bạn đang ở bậc IV ngành mầm non, theo 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì điều kiện để được thăng hạng II nêu tại khoản 2 khoản 3, Điều 4 và khoản 2, khoản 3 Điều 5 quy định:

Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định 62/2016/NĐ-CP điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Điều 4: Giáo viên mầm non hạng II – Mã số: V.07.02.04

“2. Tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng:

Một) Có bằng đại học sư phạm mầm non trở lên;

b) những đứa trẻBộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24 tháng 01 năm 2014 Thông tư số Trình độ ngoại ngữ đạt bậc 2 quy định tại 01/2014/TT-BGDĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học văn phòng theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 11 tháng 3 năm 2014 quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.Chiếc ôcông nghệ thông tin;

đ) Có chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên Mầm non hạng II.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Một) Tích cực tuyên truyền, vận động đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, quy định, yêu cầu của Đảng, nhà nước, bộ, ngành về giáo dục mầm non;

b) thực hiện sáng tạo, linh hoạt chương trình giáo dục mầm non; Hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục mầm non;

c) Phối hợp chủ động, hiệu quả với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồngtrong công tác chăm sóc, dinh dưỡng và giáo dục trẻ em;

đ) Được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;

đ) Viên chức được thăng từ chức danh giáo viên Mầm non hạng III lên Giáo viên Mầm non hạng II phải có thời gian giữ chức danh Giáo viên Mầm non hạng III hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên. Có đủ 01 (một) năm giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III và tốt nghiệp Đại học sư phạm mầm non trước khi xét thăng hạng hoặc đủ 01 (một) năm trước khi xét thăng hạngsống Đi lên.”

Điều 5: Giáo viên mầm non hạng III – Mã số: V.07.02.05

“2. Tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng:

Một) Có bằng cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

b) Thông tư sốThông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với công việc yêu cầu sử dụng ngoại ngữ. đgò đấttiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học văn phòng theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 11 tháng 3 năm 2014 quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử dụng thông tin. công nghệ;

đ) Có chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên mầm non hạng III.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Một) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định, yêu cầu của đảng, nhà nước, các ban, ngành về giáo dục mầm non;

b) Thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non;

c) Chủ động quản lý, điều phốilực đẩyp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc chăm sóc, dinh dưỡng và giáo dục trẻ;

đ) Được rồi CAnh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.sốngđi lên;

đ) Cán bộĐúngNgười từ chức danh Giáo viên Mầm non hạng IV lên chức danh Giáo viên Mầm non hạng III phải có thời gian công tác giữ chức danh Giáo viên Mầm non hạng IV. IV hoặc tương đương từ đủ 03 (ba) năm trở lên mà trong thời gian đó Giáo viên mầm non giữ chức danh đứng lớp IV Hoàn thành đủ 01 (một) năm trở lên và tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm mầm non trước khi dự thi, xét nâng ngạch là đủ 01 (một) năm trở lên.

Tham Khảo Thêm:  Mẹ Chồng Thử Tài, Con Dâu Ra Tay Rán đậu Vàng Giòn, Không Dính Chảo Nhờ Tuyệt Chiêu Giấu Kỹ

Như vậy, nếu bạn muốn học liên thông lên đại học từ trung cấp thì phải có thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III hoặc tương đương từ 06 (sáu) năm trở lên, trong đó có thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non là giáo viên mầm non hạng III. Thời điểm tốt nghiệp Đại học ngành Giáo dục mầm non từ đủ 01 (một) năm trở lên trước khi xét thăng hạng hoặc từ đủ 01 (một) năm trở lên trước khi xét thăng hạng.

2. Phiếu kiểm tra tư cách giáo viên mầm non.

Theo Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT về Tiêu chuẩn, điều kiện và hình thức xét thăng hạng giáo viên trong kỳ thi nâng ngạch giáo viên mầm non mới nhất, hình thức thi sẽ là trắc nghiệm và tự động hóa. Bình luận riêng.

Đầu tiên, Môn kiến ​​thức chung trong chuyển đổi giáo viên mầm non.

 • Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm do Hội đồng quyết định
 • Thời gian thi: 120 phút tự luận, 90 phút trắc nghiệm
 • Nội dung kiểm tra: Kiểm tra hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo nói chung và cấp học nói riêng; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chính sách phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam được vận dụng vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn giáo dục, giảng dạy của ngành, lĩnh vực phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III và kiến ​​thức pháp luật của viên chức nhà nước. Dung lượng kiến ​​thức của đề thi và nội dung kiểm tra là 70% về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và 30% về Luật viên chức nhà nước.
Tham Khảo Thêm:  Dịch Vụ Công ích Thiết Yếu Là Gì?

Thứ hai, Chủ đề chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình chuyển đổi của giáo viên mầm non.

 • Hình thức thi: Trắc nghiệm hoặc Vấn đáp do Hội đồng quyết định.
 • Thời gian thi: 60 phút trắc nghiệm, 30 phút vấn đáp (tối đa 20 phút chuẩn bị, tối đa 10 phút hỏi đáp/cán bộ thi)
 • Nội dung kiểm tra: Kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực, đề xuất hướng giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn địa phương phù hợp với tiêu chuẩn năng lực của chức danh và tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ dạy học hạng III.

Thứ ba, Môn ngoại ngữ trong giai đoạn chuyển đổi giáo viên mầm non.

 • Hình thức thi: Trắc nghiệm
 • Thời gian thi: 60 phút
 • Nội dung: Kiểm tra kỹ năng đọc, viết của giáo viên dự thi trình độ ngoại ngữ thứ hai theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT của một trong các ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật Bản. Đối với giáo viên ngoại ngữ, Thông tư số. Phải thi ngoại ngữ thứ hai theo trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại 01/2014/TT-BGDĐT.

Thứ Tư, Môn Tin học chuyển đổi giáo viên mầm non.

 • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm hoặc thi thực hành trên máy tính do hội đồng quyết định.
 • Thời gian: 60 phút
 • Nội dung kiểm tra: Kiểm tra trình độ hiểu biết của ứng viên về sử dụng internet và kiến ​​thức tin học chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm. Đề kiểm tra phải đảm bảo theo khoản 2, Điều 7, Thông tư số. 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT để phù hợp với định mức.

Hiện nay, việc có tổ chức thi tuyển giáo viên mầm non hay không còn tùy thuộc vào quyết định chính thức của từng khu vực. Chi tiết về hình thức thi có thể không giống nhau nhưng nhìn chung các môn đều giống nhau. Các bạn có thể dựa vào các quy định trên để biết mình ôn tập những môn nào để chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Mẫu đơn Xin Hoãn Phiên Tòa

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *