Quy định Mới Nhất Về Chế độ Nghỉ Của Sĩ Quan Quân đội Nhân Dân Việt Nam

Rate this post

Hướng dẫn chế độ nghỉ phép năm đối với sĩ quan quân đội

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định chế độ nghỉ việc của sĩ quan tại ngũ trong cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan tại ngũ; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

2. Người làm công tác cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ được nghỉ chế độ theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3: Chế độ nghỉ phép của viên chức

1. Sĩ quan tại ngũ được hưởng các chế độ sau đây:

Một. nghỉ thường niên;

B. Nghỉ Phép Đặc Biệt;

C. Nghỉ Lễ, Tết;

d. Nghỉ điều dưỡng;

đ. nghỉ hàng tuần;

f. Chuẩn bị về hưu.

2. Trong thời gian còn lại quy định tại khoản 1 Điều 3, cán bộ được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp; Bộ Quốc phòng vide ngày 21 tháng 2 năm 2012 thông tư số. Thông tư 13/2012/TT-BQP quy định thủ tục thanh toán tiền nghỉ phép đối với người hưởng lương làm việc trong cơ quan theo quy định , Quân chủng (gọi tắt là Thông tư số 13/2012/TT-BQP).

Điều 4: Nghỉ phép hàng năm

1. Viên chức được nghỉ hàng năm như sau:

Một. Dưới 15 năm công tác được nghỉ 20 ngày;

B. Từ đủ 15 năm công tác đến dưới 25 năm công tác được nghỉ 25 ngày;

C. Làm đủ 25 năm công tác trở lên được nghỉ 30 ngày;

2. Cán bộ ở đơn vị vắng gia đình (vợ, chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; cha, mẹ (bên vợ, chồng); người giám hộ hợp pháp) đang nghỉ hằng năm thì được nghỉ thêm phép năm;

Một. 10 ngày đối với trường hợp

– trạm cách xa gia đình ít nhất 500 km;

– Đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách gia đình từ 300 km trở lên;

– Thuộc quần đảo Trường Sa, quần đảo DK.

B. 5 ngày đối với các trường hợp:

– Đóng quân trong phạm vi cách gia đình từ 300 km đến dưới 500 km;

Tham Khảo Thêm:  Làm Thế Nào để Khởi động Lại IPhone?

– Đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách gia đình ít nhất 200 km và có hệ số khu vực từ 0,5 trở lên;

– Ra đảo hưởng phụ cấp khu vực.

3. Trường hợp cán bộ quy định tại khoản 2 Điều 4 không thể nghỉ hàng năm do yêu cầu nhiệm vụ thì chỉ huy đơn vị có thể quyết định cho cấp dưới nghỉ bù năm trước năm sau. Trường hợp đặc biệt do yêu cầu công việc của đơn vị vẫn chưa thể bố trí cho cán bộ đi nghỉ thì được thanh toán tiền lương những ngày không nghỉ hàng năm theo quy định tại Thông tư số 13/2012. /TT- BQP.

4. Thời gian đi đường không được tính vào số ngày nghỉ hàng năm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

5. Hàng năm, chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên căn cứ vào yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, công tác của đơn vị xây dựng kế hoạch sĩ quan nghỉ phép và định mức nghỉ cấp tướng. Không quá 15% tổng số cán bộ. của đơn vị. Các đơn vị ngoài khối sẵn sàng chiến đấu tùy theo tính chất, yêu cầu nhiệm vụ để thực hiện cho phù hợp. Các học viện, nhà trường chủ yếu bố trí cho sĩ quan nghỉ hè.

Điều 5: Thủ tục nghỉ phép đặc biệt

Ngoài chế độ nghỉ hằng năm, viên chức được nghỉ chế độ đặc thù mỗi đợt không quá 10 ngày trong các trường hợp sau đây:

1. Cán bộ có vợ; Con đẻ và con nuôi hợp pháp kết hôn với nhau.

2. Gia đình gặp khó khăn đột xuất do cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp (cả vợ và chồng); vợ hoặc chồng); Con đẻ, con nuôi hợp pháp dễ bị ốm đau, tai nạn, hy sinh, tử vong hoặc hậu quả nghiêm trọng của thiên tai.

Điều 6: Nghỉ Lễ, Tết

1. Hàng năm, sỹ quan được nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

2. Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, do yêu cầu huấn luyện, nhiệm vụ, tùy theo tình hình nhiệm vụ, đơn vị chấp hành có thể được chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn trở lên quyết định chế độ nghỉ lễ, tết ​​cho phù hợp.

Tham Khảo Thêm:  Các Cửa Hàng Giao Dịch Viettel Tại Nam Định Mới Nhất

Điều 7: Chính sách nghỉ điều dưỡng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 19 tháng 9 năm 2013 Thông tư số Theo Thông tư số 179/2013/TT-QP thì sĩ quan đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức. Nhóm An ninh Điều dưỡng và Quản lý Chăm sóc Điều dưỡng trong Quân đội.

Điều 8: Nghỉ hàng tuần

Hàng tuần cán bộ được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Đối với các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện hoặc yêu cầu nhiệm vụ, việc nghỉ hằng tuần do chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn trở lên quyết định căn cứ vào tình hình thực tế nhiệm vụ của đơn vị. Hiển thị cho phù hợp.

Điều 9: Thủ tục nghỉ hưu trước tuổi

1. Cán bộ đã có quyết định nghỉ hưu thì thời gian chuẩn bị về quê như sau:

Một. Từ đủ 20 năm công tác đến dưới 25 năm công tác được nghỉ 9 tháng;

B. Từ đủ 25 năm công tác trở lên được nghỉ việc hưởng lương 12 tháng.

2. Nếu cán bộ muốn nghỉ hưu ngay (chưa chuẩn bị hưu hoặc chưa đủ thời gian nghỉ hưu) thì khi ra ngoài sẽ có sự chênh lệch về lương do chưa chuẩn bị hưu. Quy định hiện hành.

3. Cán bộ nghỉ chế độ phải đăng ký thời gian nghỉ với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của gia đình để chuẩn bị nghỉ hưu tại gia đình.

4. Trong thời gian nghỉ hưu, Bộ trưởng thực hiện theo Thông tư số 157/2013/TT-BQP ngày 26 tháng 8 năm 2013 nếu mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần. Bộ Quốc phòng quy định việc quản lý, điều trị, chăm sóc và giải quyết thủ tục đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và người làm việc trong cơ sở mật mã của quân đội bị ốm nặng, bệnh tật cần điều trị. Trị bệnh mãn tính, tâm thần.

Tham Khảo Thêm:  Tải Thông tư ban hành danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu số 156/2011/TT-BTC

Điều 10. Thẩm quyền cho sĩ quan nghỉ phép

1. Thẩm quyền cho nghỉ phép đối với viên chức quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7 Điều 8 của Thông tư này như sau:

Một. Trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn và sĩ quan cấp dưới ngang hàng trở lên thuộc thẩm quyền giải quyết.

B. Trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn và sĩ quan cấp tương đương trở lên do chỉ huy trưởng hoặc chính ủy cấp trên trực tiếp của cấp trên quyết định.

C. Việc giải quyết đối với sĩ quan tại ngũ nghỉ chuẩn bị nghỉ hưu nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư này được thực hiện theo Quy chế của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 11: Tạm hoãn nghỉ việc

1. Khi tình trạng khẩn cấp trong cả nước được ban bố, lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ, cán bộ được nghỉ phải về ngay đơn vị theo quy định tại thông tư này.

2. Khi Chủ tịch nước tuyên bố tình trạng chiến tranh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra lệnh tạm đình chỉ các chế độ nghỉ của sĩ quan.

3. Khi đơn vị có nhiệm vụ khẩn cấp, đặc biệt thì cấp chỉ huy nào có thẩm quyền cho sĩ quan nghỉ phép thì có quyền triệu tập sĩ quan đến đơn vị để làm nhiệm vụ.

Điều 12: Thủ tục đăng ký nghỉ hàng năm

1. Cán bộ phải đăng ký thời gian, thời gian, địa điểm lưu trú với cơ quan cán bộ (Trợ lý chính trị đối với đơn vị chưa có cơ quan cán bộ) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý, bảo trì theo quy định.

2. Trong thời gian nghỉ phép, sĩ quan có nghĩa vụ đăng ký với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi nghỉ phép.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Văn Bản Phân Chia Tài Sản Thừa Kế 2023

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *