Quy định Chế độ Công Tác, Công Tác Phí

Rate this post

Phương thức thanh toán hàng ngày mới nhất

Quy định về chế độ làm việc

Nội quy làm việc và chế độ công tác phí đối với cán bộ, viên chức áp dụng đối với trường hợp đi công tác ngoại tỉnh, đi công tác nước ngoài bao gồm các chế độ và mức chi cho từng người. Quy định về chế độ công việc ghi rõ quy trình, thanh toán hàng ngày phù hợp với quy định của từng đơn vị. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về quy định về công việc và công tác phí tại đây.

Đơn xin đi công tác

Giới thiệu

Kế hoạch đi công tác

Phiếu xác định công việc

Báo cáo kết quả công việc

Danh sách thanh toán hàng ngày

Danh sách giấy phép lưu trú ở nước ngoài

Báo cáo chi phí kinh doanh vượt khung xếp hạng

một xu là gì?

Công tác phí là khoản chi phí phải trả cho người đi công tác trong nước bao gồm: tiền xe đi lại, phụ cấp lưu trú, thuê mặt bằng kinh doanh, cước hành lý, tài liệu mang theo khi đi công tác. (nếu có).

Quy tắc và quy định làm việc cho mỗi ngày

Quy tắc và quy định làm việc cho mỗi ngày

Nội dung cơ bản của quy định về chế độ công tác phí và chế độ công tác phí như sau:

Quy chế làm việc và Quy định về công tác phí

I. Mục đích:

– Xác định các cấp độ quản lý và nhân viên phải duy trì khi đi công tác

– Xác định chính sách, nội quy đối với quản lý và nhân viên khi đi công tác.

II/ Phạm vi:

– Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ Các định nghĩa:

– KHÔNG.

IV/ Nội dung:

người đầu tiên Quy trình làm việc:

Quy trình làm việc này áp dụng cho các trường hợp đi công tác ngoại tỉnh và đi công tác nước ngoài.

Chuyến công tác được đề xuất:

– Người có nhu cầu đi công tác làm đơn đề nghị đi công tác theo mẫu: HC – 12 – BM 01.

Yêu cầu đi công tác cần được xem xét và ký bởi người quản lý trực tiếp.

trình duyệt.

– Thẩm quyền chấp thuận cho đi công tác được quy định như sau:

– Giám đốc các bộ phận đối với toàn thể CBNV (ngoài thẩm quyền của Trưởng bộ phận)

– Giám đốc điều hành trong trường hợp Giám đốc Sở đi công tác tại Tỉnh và mọi trường hợp đi công tác nước ngoài.

– Đối với nhân viên đi công tác trong tỉnh, thành phố chỉ cần có sự đồng ý của Trưởng phòng.

chuẩn bị

– Trường hợp đi công tác nước ngoài, Vụ Quốc tế giải quyết thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu và thị thực.

– Trường hợp công tác liên vùng do trợ lý hoặc thư ký giám đốc chuẩn bị, trường hợp cấp trưởng phòng do thành phố tự chuẩn bị.

Ngoài các hạng mục chuẩn bị nêu trên, các công cụ, dụng cụ khác do Bí thư (cấp Giám đốc), cấp thành phố và nhân viên tự chuẩn bị.

Tham Khảo Thêm:  Học Phí UFM Đại Học Tài Chính Marketing 2021-2022 Mới Nhất

Điều khoản làm việc:

– Thực hiện đúng chương trình, nội dung kế hoạch được giao trong thời gian công tác.

– Không được lợi dụng việc đi công tác để làm việc riêng (trong giờ hành chính).

– Không có những hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh ngay với người có thẩm quyền để được tư vấn, chỉ đạo giải quyết./.

Báo cáo:

Trường hợp đi công tác liên vùng, nước ngoài, người đi công tác phải thực hiện các công việc sau:

– Lập bảng xác định thời giờ làm việc theo mẫu trong quy chế quản lý thời giờ làm việc chuyển cho bộ phận nhân sự để tính lương.

– Lập báo cáo công việc khi đi công tác

+ Công việc đã xong.

+ Công việc chưa hoàn thành nêu rõ lý do.

2. Thanh toán mỗi ngày:

Quy tắc chung:

– Bồi hoàn chi phí đi công tác để người đi công tác có điều kiện thực hiện công việc của công ty và thanh toán các chi phí cần thiết về ăn, ở, đi lại, phụ cấp theo mức bình thường trong những ngày đi công tác. Công việc được giao. Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng quyết định cử giấy giới thiệu, giấy đi công tác hoặc đi công tác.

– Trường hợp đi công tác nước ngoài cần có quyết định bằng văn bản của Tổng giám đốc hoặc Tổng giám đốc đi công tác nước ngoài, quyết định bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

– Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc hoặc người được tổng giám đốc ủy quyền phải cân nhắc, xem xét khi quyết định cử nhân viên đi công tác (về quy mô, thành phần, thời gian) đảm bảo tiết kiệm chi phí và thành công. Hiệu suất công việc.

– Những thứ phải trả mỗi ngày:

+ Tàu, xe, vé máy bay đi và về, thuê phương tiện từ văn phòng công ty đến nơi làm việc, nơi ở đến nơi làm việc.

+ Trợ cấp chỗ ở (Trợ cấp đi lại)

+ Tiền thuê nơi làm việc (khách sạn, nhà trọ, phòng nghỉ)

+ Công tác phí hàng tháng do phải đi công tác thường xuyên không hưởng lương ngày.

+ Các phí, lệ phí khác theo thông lệ quốc tế (trường hợp đi công tác nước ngoài)

– Các trường hợp sau không được tính lương ngày:

+ Thời gian điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế, thời gian nghỉ ngơi, điều dưỡng tại cơ sở điều dưỡng

+ Ngày học tập và đào tạo được hưởng lương theo chính sách đào tạo theo quyết định bằng văn bản của TGĐ

+ Ngày làm việc riêng trong chuyến công tác

+ Ngày đi tham quan được thanh toán theo dự toán được duyệt kèm theo quyết định cử đi công tác bằng văn bản của TGĐ.

+ Thời gian được phân bổ thường trú, biệt phái ở địa bàn, đơn vị khác do Tổng cục trưởng quyết định hoặc người được Tổng cục trưởng ủy quyền phân công bằng văn bản.

Tỷ lệ thanh toán mỗi ngày:

a) Vé tàu, xe, vé máy bay:

– Khi nhân viên công ty đi công tác, tự túc phương tiện đi lại là vé tàu, vé xe, vé máy bay, bến phà, cầu đường, bến đò đóng phí qua lại; Phí sân bay, phí đậu xe, thuê xe ô tô, taxi, xe máy, xe kéo…; Cước hành lý đi công tác do người lao động trực tiếp thanh toán theo giá cước vận chuyển hành khách quy định hiện hành (ghi trên vé hợp lệ, hợp pháp).

Tham Khảo Thêm:  Tải Mẫu Bản Thuyết Minh Chi Tiết Về Cơ Sở Vật Chất, Kỹ Thuật Buôn Bán, Nhập Khẩu Thuốc Thú Y

– Các hạng vé tàu, xe, vé máy bay cụ thể như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị của công ty bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, các Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban chuyên môn, Trưởng các Văn phòng đại diện chi nhánh, Chuyên gia tư vấn cấp cao và các chức danh khác có hệ số lương cơ bản từ 3,7 trở lên Được thanh toán vé máy bay và phương tiện đi lại bằng taxi hoặc xe ô tô do công ty bố trí.

+ Phó trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương cấp phó và các cấp chức vụ khác có mức lương cơ sở từ 3,0: Được thanh toán tiền đi lại bằng vé tàu hỏa, xe giường nằm, xe taxi.

+ Các cấp nhân viên còn lại: Được thanh toán vé tàu, ngồi mềm và được đưa đón bằng xe máy, xe kéo.

– Không thanh toán tiền tàu, xe, máy bay trong trường hợp đi bằng xe công ty hoặc xe thuê theo hợp đồng.

– Sửa chữa nếu cần thiết Công việc khẩn cấp, quan trọng Trường hợp thời gian đi công tác không đảm bảo (người đi công tác không đủ điều kiện thanh toán tiền vé máy bay hoặc không mua được vé theo hạng quy định) thì tuỳ tình hình thực tế và khả năng công tác Tổng cục trưởng xem xét chấp thuận cho đi công tác. Đi bằng máy bay hoặc các phương tiện khác trên hạng được quy định bằng văn bản theo mẫu kèm theo quy định này.

B/ Trợ cấp chỗ ở (Trợ cấp đi lại)

– Trợ cấp lưu trú là tiền ăn, ở, các khoản tiêu vặt, phí dịch vụ theo mức bình thường trong các chuyến công tác… được tính từ ngày đi công tác cho đến khi về (bia, rượu, tiếp, đãi, quà không phải mua… nơi khởi hành tính theo tài liệu du lịch

– Phụ cấp lưu trú chỉ áp dụng trong trường hợp người được cử đi công tác có giấy giới thiệu hoặc giấy đi đường được TGĐ duyệt hoặc được TGĐ ủy quyền đến địa điểm cách trụ sở làm việc từ 30 km trở lên và Được xác minh bởi nơi làm việc (Dấu cơ quan, đơn vị liên hệ, khách sạn nơi công tác trong nước hoặc dấu của cơ quan xuất nhập cảnh đối với trường hợp đi công tác nước ngoài).

– Mức phụ cấp lưu trú nội địa Được xác định theo ngày như sau:

+ Phụ cấp lưu trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương: 100.000 đồng/người/ngày

+ Phụ cấp lưu trú tại các tỉnh, thành phố khác: 50.000 vnđ/người/ngày

– Mức phụ cấp lưu trú ở nước khác Được xác định theo ngày như sau:

+ Định mức lưu trú tại các nước nhóm 1: Mức A: 105 USD/người/ngày

Mức B: 95 USD/người/ngày

+ Phụ cấp lưu trú tại các nước nhóm 2: Mức A: 100 USD/người/ngày

Tham Khảo Thêm:  Mẫu sổ theo dõi sửa chữa

Mức B: 90 USD/người/ngày

+ Định mức lưu trú tại các nước nhóm 3: Mức A: 85 USD/người/ngày

Mức B: 75 USD/người/ngày

+ Định mức lưu trú tại các nước nhóm 4: Mức A: 75 USD/người/ngày

Mức B: 65 USD/người/ngày

+ Trợ cấp lưu trú nước ngoài được thanh toán theo biểu mẫu kèm theo quy định này.

c) Giá thuê chỗ ở:

– Nhân viên đi công việc nhà Chỉ trả tiền thuê chỗ ở tại nơi làm việc ở mức tối đa được chỉ định dưới đây:

Cấp độ A:

+ Lưu trú tại các thành phố trực thuộc trung ương: 500.000 đồng/người/ngày

+ Lưu trú tại các tỉnh, thành phố khác: 300.000 vnđ/người/ngày

Cấp độ B:

+ Lưu trú tại các thành phố trực thuộc trung ương: 300.000 đồng/người/ngày

+ Lưu trú tại các tỉnh, thành phố khác: 150.000 VND/người/ngày

+ Trường hợp đi một mình, lẻ người trong đoàn, khách khác giới buộc phải thuê phòng riêng, phòng đơn (1 người) thì mức thanh toán tối đa như sau:

Cấp độ A:

* Phòng nghỉ tại các thành phố trực thuộc Trung ương: 1.000.000 VND/người/phòng/ngày

* Phòng nghỉ tại các tỉnh, thành phố khác: 500.000 VND/người/phòng/ngày

Cấp độ B:

* Nhà nghỉ tại các thành phố trung tâm: 500.000 VND/người/phòng/ngày

* Phòng nghỉ tại các tỉnh, thành phố khác: 300.000 vnđ/người/phòng/ngày

+ Trường hợp đặc biệt, giá thuê cao hơn mức tiêu chuẩn trên thì phải được Tổng giám đốc chấp nhận thanh toán theo hóa đơn gốc, hợp lệ.

+ Người đi công tác tự bố trí được chỗ ở (ngoài hệ thống dịch vụ khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ…) nhưng vẫn có khả năng lao động thì được thanh toán mức khoán tự bố trí chỗ ở. 75.000 VND/người/ngày

– Không áp dụng thanh toán tiền thuê phòng nghỉ trong trường hợp đi công tác, về trong ngày hoặc do công ty, đơn vị nơi công tác bố trí.

– Nhân viên đi Làm việc ở nước ngoài Tiền thuê phòng nghỉ được thanh toán theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ, theo đúng dự toán thực tế và được duyệt tại nơi làm việc của người nước ngoài.

d) Công tác phí hàng tháng:

+ Người lao động phải thường xuyên đi công tác, 30km/ngày trong và ngoài tỉnh/thành phố và phải liên hệ giao dịch trên 15 ngày/tháng (không thanh toán phụ cấp đi lại trong ngày nêu tại điểm B mục 4.2.2) thì phải chịu hao mòn xe cá nhân, không quá 200.000 đồng/người/tháng cho chi phí nhiên liệu, phí gửi xe, v.v. phải được trả hàng tháng.

+ Đối tượng đóng hàng tháng và mức đóng cụ thể do Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền phê duyệt mức đóng hàng tháng ấn định bằng văn bản theo mẫu đính kèm.

đ/ Các phí và lệ phí khác theo thông lệ quốc tế (Trường hợp đi công tác nước ngoài) Được thanh toán theo hóa đơn chứng từ hợp lệ, theo thực tế tại nơi làm việc.

Vui lòng tải bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  https://hoatieu.vn/download/thong-tu-185-2019-tt-bqp-190039

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *