Quy định 47-QĐ/TW – Những điều đảng Viên Không được Làm

Rate this post

Những điều đảng viên không được làm

Quy định 47-QĐ/TW – Những điều đảng viên không được làm

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 47-QĐ/TW năm 2011 về những điều đảng viên không được làm. Vui lòng chờ thông tin chi tiết.

Ban chấp hành trung ương
———

Đảng Cộng sản Việt Nam
——————

Số: 47-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

Điều kiện

Về những thứ mà đảng viên không thể viết mã

– theo Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI;

– Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đảng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức của đảng, sự gương mẫu đi đầu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng,

QUY CHẾ BAN TRUNG ƯƠNG

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và việc chấp hành có hệ thống. Nếu là đảng viên thì phải đảm bảo chấp hành quy định cụ thể của đảng về những điều đảng viên không được làm.

I. NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

1- Nói hoặc không làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, nghị quyết của Đảng; Làm những điều pháp luật không cho phép.

2- Cung cấp, làm lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng, lộ thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước; Tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, phát tán thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức nhằm tuyên truyền quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3- Viết bài, đăng tin, bài sai sự thật, vu khống, bịa đặt, quy tội và bản án trước khi xét xử, không đăng chính kiến, đính chính theo chỉ đạo. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật trái pháp luật, kích động, có ảnh hưởng xấu trong xã hội; Lưu hành những câu chuyện và meme không có thật.

Tham Khảo Thêm:  Những Quy Tắc Khi Viết Thư Xin Việc

4- Tổ chức, kích động, tham gia bè phái, chia rẽ, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ; Dùng phát ngôn phản đảng, nhân danh quan điểm để vu khống, vu khống, xúc phạm, nhận xét tùy tiện, đánh giá người khác. Bắt nạt, trừng phạt, trả thù những người tố giác, chỉ trích và bình luận.

5- Giao lộ được cung cấp; Viết phản bác ẩn danh, bắt chước. Tham gia cùng những người khác bằng văn bản và ký tên bác bỏ. Hành vi hoặc tham gia xúi giục, xúi giục, mua chuộc, ép buộc người khác khiếu nại, phản bác.

Cố ý gửi hoặc phát tán các khiếu nại và phản bác đến những nơi không được phép giải quyết chúng.

6. Tổ chức, tham gia hội trái quy định của pháp luật; Các cuộc biểu tình và tụ tập đông người gây rối trật tự và luật pháp.

7. Đảng viên (bao gồm Đảng ủy viên và Đảng ủy viên, cán bộ cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quản lý) tự ứng cử, nhận đề cử và được giới thiệu ứng cử vào các chức vụ trong các tổ chức nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. . quốc gia, tổ chức chính trị – xã hội (theo quy định phải do tổ chức đảng giới thiệu) khi chưa được sự đồng ý của tổ chức đảng có thẩm quyền.

8- Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, sách nhiễu trong khi làm việc.

Cơ quan, đơn vị, lĩnh vực do mình trực tiếp phụ trách thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác.

Vi phạm nội quy, có hành vi cho phép cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột thực hiện dự án, kinh doanh trong lĩnh vực, đơn vị do mình phụ trách trực tiếp.

Biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý hành vi tham nhũng; Thực hiện không đúng quy định về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng.

9. Làm trái pháp luật về: nhà, đất, tài sản, vốn và quản lý tài chính của Đảng, Nhà nước; huy động vốn và cho vay tín dụng; Thẩm định, phê duyệt và đấu thầu dự án; thực hiện chính sách an sinh xã hội, cứu trợ, bảo trợ; Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các quy định trong hoạt động tố tụng.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Bản Mô Tả Công Việc Vị Trí Thư Ký Giám đốc

10- Can thiệp, tác động vào tổ chức, cá nhân để bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái pháp luật cho bản thân hoặc cho người khác.

Lạm dụng chức vụ được giao để chiếm đoạt, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định.

Ép buộc hoặc mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để che đậy hoặc giảm thiểu tội phạm cho người khác.

11- Chịu trách nhiệm chính trong việc thúc đẩy, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành văn bản trái pháp luật. Có hành vi tham gia hoặc tạo điều kiện cho cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, địa vị của mình để tư lợi.

12- Đưa, nhận, môi giới hối lộ; Người môi giới thực hiện các thủ tục hành chính hoặc lợi dụng chức vụ công việc môi giới để nhận thù lao dưới mọi hình thức trái với quy định hoặc đưa, nhận hoa hồng trái quy định.

13- Tố cáo, lập biên bản, khai man lý lịch, nhân thân; Kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; Mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; Tham gia vào quá trình làm sạch.

14- Quản lý du lịch, tặng thưởng, chiêu đãi để người có trách nhiệm lợi dụng dẫn đến ra quyết định sai, có lợi cho bản thân hoặc cho cơ quan, tổ chức mà mình tham gia.

Thăm quỹ chính phủ, tiếp khách, tặng quà, xây dựng công trình, mua thiết bị, dụng cụ, đi lại và giao tiếp ngoài tiêu chuẩn, quy tắc hoặc quy định.

Sở hữu, cho thuê, cho mượn tài sản của nhà nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trái quy định.

16- Bằng hành vi cho bản thân hoặc cha, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc nước ngoài với sự tài trợ của cơ sở. Tổ chức, cá nhân khi chưa được phép của tổ chức trong nước hoặc cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

17- Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; Cho vay trái pháp luật; Sử dụng ma túy; Uống rượu đến mức lêu lổng và mắc các tệ nạn xã hội khác.

Tham Khảo Thêm:  Mẹ Chồng Thử Tài, Con Dâu Ra Tay Rán đậu Vàng Giòn, Không Dính Chảo Nhờ Tuyệt Chiêu Giấu Kỹ

Vi phạm đạo đức nghề nghiệp; Có hành vi bạo lực gia đình, vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, chung sống với người khác; Cho phép bản thân hoặc con cái của họ kết hôn với người nước ngoài bất hợp pháp.

18- Mê tín, dị đoan (thiêu đốt, hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói). xây dựng đền, miếu, nơi thờ tự tôn giáo trái pháp luật; hỗ trợ hoặc tham gia vào một tôn giáo bất hợp pháp; Tham gia các tổ chức do tôn giáo thành lập khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

19- Tổ chức việc cưới, việc tang, lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; Mừng thọ, mừng nhà mới, được thăng quan, tiến chức, đi làm việc xa hoa, phung phí hoặc ăn chơi trác táng.

II- Tổ chức thi hành và quản lý vi phạm

1- Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này và giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Cấp ủy các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý việc thực hiện quy định và định kỳ hàng năm báo cáo cấp ủy cấp trên việc thực hiện quy định của ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, đề nghị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

2- Đảng viên vi phạm quy định này sẽ bị xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3- Quy định số 7 ngày 12/2007 của Bộ Chính trị (xóa X) về những điều Đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quyết định 115-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký và phổ biến đến các đơn vị có nhu cầu thực hiện.

T/M BCH TW Đảng
khu vực chung

nguyễn phú trọng

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Mẹ Chồng Thử Tài, Con Dâu Ra Tay Rán đậu Vàng Giòn, Không Dính Chảo Nhờ Tuyệt Chiêu Giấu Kỹ

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *