Phiếu Góp ý Sách Giáo Khoa Lớp 3 Môn Công Nghệ

Rate this post

Mẫu phiếu góp ý SGK lớp 3

Để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời giúp giáo viên sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3, Bộ GD-ĐT đang tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7. Sau đây là Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 môn Công nghệ.

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 môn Công nghệ chỉ mang tính chất tham khảo để các thầy cô lấy tư liệu góp ý SGK mới.

Việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 cho năm học tới sẽ điều chỉnh ra sao là vấn đề nhận được sự quan tâm của thầy cô. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn Công nghệ được lập ra xem các bộ sách giáo khoa mới được phê duyệt sử dụng trong năm học 2022-2023. Phiếu cần nêu ra những ưu điểm, nhược điểm của từng môn học và dựa vào đó sẽ có cách khắc phục tốt nhất, nhằm đảm bảo tinh giản, thiết thực, cập nhật và có tính kế thừa những ưu điểm của các bản sách giáo khoa hiện hành. Từ đó lựa chọn được các đầu SGK phù hợp nhất với đặc điểm học sinh, địa phương mình.

1. Bản nhận xét sách giáo khoa lớp 3 môn Công nghệ – Đủ 3 bộ sách

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 – MÔN CÔNG NGHỆ

Họ và tên: …………………………….

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học …………….

Các căn cứ nhận xét:

Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hànhQuy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Sách giáo khoa môn Công nghệ (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Lê Xuân Quang, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tiêu chí

Minh chứng đáp ứng của sách giáo khoa

1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế – xã hội của Thành phố

a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.

* Nội dung bài học phù hợp với chính trị, tư tưởng, truyền thông và lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố. Giáo dục các em tự hào với truyền thống, văn học, tự hào là công dân Việt Nam. Sống trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.

Minh Chứng:

Bài 1: Tự nhiên và công nghệ. Trang 7

Bài 2: Sử dụng đèn học. Trang 10

Bài 3: Sử dụng quạt điện. Trang 14

Bài 4: Sử dụng máy thu thanh. Trang 19

Bài 5: Sử dụng máy thu hình. Trang 24

Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình. Trang 29

Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công – Trang 35

Bài 8: Làm biển báo giao thông. Trang 47

Bài 9: Làm đồ chơi. Trang 54

b) Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

Nội dung đáp ứng tiêu chí hiện đại, hội nhập với khu vực và quốc tế, phù hợp với thực tiễn.

Tuy nhiên bài 1 và 3 trang 7 và 14 tranh ảnh quá nhiều, mất tập trung.

Minh chứng:

Phần 2 trang 8- bài 1

Bài 9: Làm đồ chơi. Trang 54

c) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.

Nội dung đảm bảo tính kế thừa lối sống, tập quán của văn hóa người Việt Nam.

Minh chứng:

Phần 1 trang 10 – bài 2

Bài 9: Làm đồ chơi. Trang 54

d) Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Đảm bảo đáp ứng định hướng phát triển giáo dục của Thành phố, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và Quốc tế.

Minh chứng:

Phần 3 trang 12 – bài 2

Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình. Trang 29

Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công – Trang 35

e) Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Các hoạt động khuyến khích, tính tự chủ, tự nghiên cứu cho học sinh, phát huy tối đa sự sáng tạo, chiếm lịnh, vận dụng kiến thức và đời sống.

Minh chứng:

Phần 3 trang 17 – bài 3

Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình. Trang 29

Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công – Trang 35

2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

a) Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.

Từng hoạt động trong nội dung sách giáo khoa phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ giáo viên. Nội dung bài học giúp học sinh phát huy và sáng tạo một cách tích cực.

b) Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Nội dung từng chủ đề phù hợp với việc vận dụng thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

c) Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện khuyến khích giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh.

d) Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy – học tập, kiểm tra – đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

GV dễ dàng lựa chọn các hình thức, phương pháp giảng dạy phù hợp để đáp ứng yêu cầu cần đạt theo chương trình môn học, phát huy tính tích cực về năng lực và phẩm chất của học sinh.

Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công – Trang 35

Tham Khảo Thêm:  Nguyên Nhân Và Hệ Quả Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Thế Kỉ XVIII đối Với Nước Anh. Tại Sao Nuocs Anh Là Nước Dầu Tiên Tiến Hành Cách Nạng Công Nghiệp ?

2. Sách giáo khoa môn Công nghệ (Chân trời sáng tạo)

Tác giả: Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tiêu chí

Minh chứng đáp ứng của sách giáo khoa

1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế – xã hội của Thành phố

a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.

Các bài đảm bảo việc giáo dục truyền thống, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, sống trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng, tuy nhiên nội dung hơi dài ở trang 12- bài 2.

Minh chứng:

– Bài 1: Tự nhiên và công nghệ(Trang 6)

– Bài 2: Sử dụng đèn học. Trang 12

– Bài 3: Sử dụng quạt điện(Trang 18)

– Bài 4: Sử dụng máy thu thanh( Trang 24)

– Bài 5: Sử dụng máy thu hình( Trang30)

– Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình( Trang 37)

– Bài 7: Làm đồ dung học tập trong gia đình( Trang 45)

– Bài 8: Làm biển báo giao thông( Trang 50)

– Bài 9: Làm đồ chơi(Trang 55)

– Phần dự án 1 và 2 trang 42 và 63

– Phần ôn tập trang 43 và 65

b) Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

Các chủ đề đơn giản gần gũi với đời sống hàng ngày càng làm cho học sinh yêu thích môn học hơn.

Minh chứng:

– Bài 1: Tự nhiên và công nghệ(Trang 6)

– Bài 2: Sử dụng đèn học. Trang 12

– Bài 3: Sử dụng quạt điện(Trang 18)

c) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.

Đảm bảo kế thừa các phong tục, tập quán lối sống văn hóa của con người Việt Nam thông qua các hoạt động trong bài học.

Minh chứng:

– Bài 3: Sử dụng quạt điện(Trang 18)

– Bài 4: Sử dụng máy thu thanh( Trang 24)

– Ôn tập phần 1 và 2 trang 43 và 65

d) Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Nội dung bài học đáp ứng sự phát triển giáo dục và đào tạo của TP.HCM hướng đến sự phát triển chuẩn quốc tế và hội nhập khu vực.

Minh chứng:

– Bài 3: Sử dụng quạt điện(Trang 18)

– Bài 4: Sử dụng máy thu thanh( Trang 24)

Phần luyện tập trang 11(Bài 1)

– Bài 5: Sử dụng máy thu hình( Trang30)

– Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình (Trang 37)

e) Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Phát huy tính tích cực chủ động nghiên cứu bài học, tự hình thành kĩ năm tự học, tự gợi mở, tạo cơ hội cho hs trải nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng vào cuộc sống.

Minh chứng:

– Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình (Trang 37)

– Bài 7: Làm đồ dung học tập trong gia đình (Trang 45)

– Bài 8: Làm biển báo giao thông (Trang 50)

– Bài 9: Làm đồ chơi (Trang 55)

2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

a) Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.

Đảm bảo phù hợp với trình độ, năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí.

b) Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Các hoạt động trong bài phù hợp với điều kiện và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, phát huy công nghệ thông tin trong việc tổ chức.

c) Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Nội dung có tính phân hóa và đa dạng, khuyến khích GV có sự sáng tạo, phát huy năng lực và sở trường của bản thân hướng đến phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh.

d) Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy – học tập, kiểm tra – đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

Dễ dàng đáp ứng tích cực và đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy hướng đến chuẩn quốc tế. GV đa dạng hơn trong việc lựa chọn phương pháp đáp ứng được yêu cầu cần đạt.

Tham Khảo Thêm:  Viết Một Thông Báo Của Lớp Về Việc đăng Ký Tham Gia Một Cuộc Thi Cấp Trường

3. Sách giáo khoa môn Công nghệ( Bộ Cánh Diều)

Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Hoàng Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan.

Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tiêu chí

Minh chứng đáp ứng của sách giáo khoa

1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế – xã hội của Thành phố

a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.

Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.

Chủ đề 1 và Chủ đề 2 (Tất cả 9 bài)

Minh chứng:

Bài 1: Tự nhiên và công nghệ. Trang 6

Bài 2: Sử dụng đèn học. Trang 10

Bài 7: Làm đồ dung học tập. Trang 38

Bài 8: Làm biển báo giao thông. Trang 47

Bài 4: Sử dụng máy thu thanh. Trang 21

Bài 5: Sử dụng máy thu hình. Trang 27

Bài 9: Làm đồ chơi. Trang 55

Bài 3: Sử dụng quạt điện. Trang 15

b) Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

Hình ảnh đa dạng đầy màu sắc, phù hợp với đời sống thực tiễn, gần gũi với môi trường xung quanh học sinh.

Minh chứng:

Bài 1: Tự nhiên và công nghệ. Trang 6

Bài 7: Làm đồ dung học tập. Trang 38

Bài 4: Sử dụng máy thu thanh. Trang 21

Bài 9: Làm đồ chơi. Trang 55

c) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.

Đảm bảo kế thừa các phong tục tập quán của Việt Nam.

Minh chứng:

Bài 1: Tự nhiên và công nghệ. Trang 6

Bài 3: Sử dụng quạt điện. Trang 15

Bài 7: Làm đồ dung học tập. Trang 38

Bài 9: Làm đồ chơi. Trang 55

d) Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Minh chứng:

Bài 1: Tự nhiên và công nghệ. Trang 6

Bài 3: Sử dụng quạt điện. Trang 15

Bài 7: Làm đồ dung học tập. Trang 38

Bài 9: Làm đồ chơi. Trang 55

e) Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Nhận xét: Đánh giá đạt tiêu chí 1e, phù hợp

Minh chứng:

Bài 1: Tự nhiên và công nghệ. Trang 6

Bài 3: Sử dụng quạt điện. Trang 15

Bài 5: Sử dụng máy thu hình. Trang 27

Bài 7: Làm đồ dung học tập. Trang 38

Bài 9: Làm đồ chơi. Trang 55

2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

a) Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.

Phù hợp với trình độ của đội ngũ giáo viên, phục vụ mục tiêu giáo dục, rèn luyện được các kĩ năng mềm giúp hs trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng hội nhập khu vực và quốc tế.

Bài 1: Tự nhiên và công nghệ. Trang 6

b) Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

c) Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Các bài học có tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

d) Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy – học tập, kiểm tra – đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

Nội dung mang tính mở, tạo điều kiện cho GV lựa chọn nhiều hình thức và phương pháp giảng dạy phù hợp, đáp ứng được yêu cầu cần đạt của chương trình môn học. Phát huy được tính tích cực cho HS.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Thông Báo Thay đổi Nội Dung đăng Ký Hoạt động Chi Nhánh, Văn Phòng đại Diện

…., ngày ..tháng …năm 2022.

2. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn Công nghệ sách Chân trời sáng tạo

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3
MÔN CÔNG NGHỆ BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam

Trang 14

Nhận xét các hành vi và tình huống

Nội dung bài hơi dài

Cần gắn gọn hơn và cho HS thực hành theo các cau hỏi

Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ

Trang 36

Vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ

Nên thêm một số tranh minh họa cho câu chuyện

Cho HS thực hành vào thực tế những nhiệm vụ hàng ngày các em phải làm

………………, ngày ….tháng ….năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký tên và đóng dấu)

3. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn Công nghệ sách Cánh Diều

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3
MÔN CÔNG NGHỆ BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Làm ống đựng bút

44,45

Gấp, cắt , dán ống đựng bút

Nhiều chi tiết dối mắt thực hành khó.

Quy trình gấp, cắt dán.

………………, ngày ….tháng ….năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký tên và đóng dấu)

4. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn Công nghệ sách Kết nối tri thức

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3
MÔN CÔNG NGHỆ BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1, 3

7; 14

Tranh ảnh quá nhiều học sinh dễ mất tập trung vào nội dung mà chỉ chỉ chú ý vào màu sắc của tranh ảnh.

Giảm bớt nội dung bài.

Nôi dung bài học tương đối dài

Bài 18

90

2. Nêu dấu hiệu nhận biết câu cầu khiến.

Thay câu hỏi

Phần luyện tập yêu cầu cao đối với HS.

………………, ngày ….tháng ….năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Tải Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *