Những điều đảng Viên Dự Bị Không được Làm 2023

Rate this post

Thay thế $(YEAR) không thể. Trong quá trình rèn luyện và thi trở thành đảng viên chính thức, đảng viên dự bị phải tuân theo những quy định nào? Những quy định đảng viên dự bị không được làm là gì? Bài viết dưới đây của khoavanhoc-ussh.edu.vn phân tích và cung cấp thông tin chi tiết đến bạn đọc. Xin vui lòng xem.

Sau khi hết thời gian chuẩn bị, đảng viên sẽ được xem xét bằng hình thức bỏ phiếu công nhận chi bộ là đảng viên chính thức. Nếu kiểm điểm đảng viên không đủ tư cách thì đảng viên đó bị xóa khỏi danh sách dự bị.

Điều 1: Không nói, viết, vi phạm và thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết, điều lệ, quy định, quyết định của Đảng; Làm những điều pháp luật không cho phép.

Điều 2: Không chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng; Tự ứng cử, nhận đề cử, đề cử các chức danh của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội, hội quần chúng do đảng, nhà nước giao khi chưa giữ chức vụ đảng.

Điều 3: Phản bác, bác bỏ, xuyên tạc tư tưởng Mác – Lênin, Hồ Chí Minh; không thực hiện nghĩa vụ nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, ích kỷ; “tư duy đầu cuối”, thống nhất trong chỉ đạo, dân chủ hình thức, cái đúng không bênh vực, thấy sai không đấu tranh; Chuyên quyền, chuyên chế, độc đoán, xa rời quần chúng.

Điều 4: Những vấn đề không được cung cấp, tiết lộ, làm mất, viết bài, đăng, tiết lộ thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước; Tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức nhằm truyền bá thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật.

Điều 5: Không viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, đăng tin, bài sai sự thật, không phản hồi, đính chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung không lành mạnh, kích động gây ảnh hưởng xấu cho xã hội, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam; Phát tán bài viết, bài phát biểu, bài phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh trái quy định.

Điều 6: Nghiêm cấm có nội dung hư cấu; Viết và ký tên phản bác với người khác; Sang Tên Giấy, Viết Tên Trùng. Gửi hoặc phát tán các khiếu nại và phản đối dưới mọi hình thức đến những nơi không đủ điều kiện để giải quyết chúng.

Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định 42/2017/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về Quản Lý Dự án đầu Tư Xây Dựng

Đe dọa, trừng phạt và trả thù người khiếu nại hoặc gièm pha; không thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật về bảo vệ người tố cáo, người phê bình, người góp ý; Xúi giục, xúi giục, mua chuộc hoặc ép buộc người khác khiếu nại hoặc bác bỏ.

Điều 7: Tổ chức, tham gia các tổ chức, đoàn thể trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Biểu tình, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Điều 8: Tổ chức, kích động, hoạt động bè phái, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phản ánh, trình bày chính kiến ​​với đảng, nhà nước để vu khống, vu khống, xúc phạm, nhận xét, dự đoán tuỳ tiện về tổ chức, cá nhân.

Điều 9: Trình báo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai trung thực tài sản, thu nhập. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng chỉ giả, không hợp pháp; Nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản, mua bán trái phép tài sản ra nước ngoài.

Điều 10: Chịu trách nhiệm chính và tham mưu ban hành các văn bản có nội dung trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện không đúng các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài sản của Đảng, tài sản của Đảng và Nhà nước.

Điều 11. Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, lĩnh vực và cá nhân do mình quản lý trực tiếp mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác. Không báo cáo, không tiến hành các hoạt động tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí việc làm để tư lợi. Lợi dụng chính sách đề bạt, bảo vệ đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo vì mục đích chung để vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vụ lợi, tham nhũng, bao che, bao che cho các hoạt động tiêu cực.

Điều 12. Chạy chức, chạy chức, bao che, khuyến khích, can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức để tuyển dụng, thuê mướn, trù tính, lật lọng mình hoặc người khác. Điều động, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, phong thưởng, phong tặng các chức danh, đi học, đi nước ngoài, thi hành chế độ, chính sách cán bộ trái quy định.

Tham Khảo Thêm:  Tra Cứu Mã Số Thuế Người Phụ Thuộc Năm 2023

Điều 13. Can thiệp, tác động đến các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, khởi tố, điều tra, thi hành án, đặc xá, giải quyết khiếu nại, bao che cho những việc làm trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Gây ảnh hưởng, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm nhẹ trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

Điều 14. Tội tham ô, đưa, nhận, đưa hối lộ hoặc môi giới dưới mọi hình thức hoặc lợi dụng chức vụ công tác để đưa hối lộ; Thực hiện, tham gia hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền, cho vay và cho vay trái pháp luật.

Điều 15. Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức nhằm tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm, dẫn đến quyết định sai, có lợi cho mình hoặc cho người, tổ chức, cơ quan, đoàn thể.

Điều 16. Không thực hành tiết kiệm, thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; Mua, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trái quy định.

Điều 17. Cản trở, tác động đến vợ, chồng, con, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, chồng, bản thân và người khác trong việc đi lại, học tập, nhận tài trợ, chữa bệnh của tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực giám sát, quản lý.

Điều 18. Hành vi, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; Sử dụng ma túy; Sử dụng rượu, bia không theo quy định hoặc đến mức độ lêu lổng và các tệ nạn xã hội khác. Tổ chức đám cưới, đám tang và các hoạt động khác của cá nhân và gia đình một cách xa hoa, quá mức hoặc vì lợi ích cá nhân. Sự thờ ơ, vô cảm trước những sai trái trong xã hội; hành vi bạo lực gia đình; Vi phạm chính sách dân số; Chung sống như vợ chồng với người khác, vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài.

Điều 19: Mê tín, dị đoan; Ủng hộ, tham gia tôn giáo trái pháp luật hoặc lợi dụng hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.

Thành viên dự khuyết cũng tuân theo quy định như thành viên chính thức. Vì vậy, 19 điều trên đây cũng nằm trong những điều Đảng viên dự bị không được làm.

Như vậy, sau khi kết nạp đảng, đảng viên có thời gian chuẩn bị là 12 tháng, tính từ ngày tiến hành lễ kết nạp chi bộ.

Tham Khảo Thêm:  Sơ Yếu Lý Lịch Xin Gia Nhập Hội Nhà Báo Việt Nam

Theo Mục 4 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021, hồ sơ xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức bao gồm:

– Nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

– Ý kiến ​​của các tổ chức chính trị xã hội trong Ủy ban Nhà ở và Lao động

– Nghị quyết của chi bộ, đảng bộ cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền

Theo điểm 5.1 mục 5 Hướng dẫn 01-HD/TW, việc biểu quyết bằng 01 phiếu để ra nghị quyết hoặc quyết định đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và xóa tên trong danh sách đảng viên. Ở 2 hình thức:

– Biểu quyết thông qua thẻ đảng viên.

Thủ tục bỏ phiếu được quyết định bởi cuộc họp bộ phận và cuộc họp ủy ban. Trường hợp không đủ tỷ lệ biểu quyết để ra nghị quyết, quyết định thì báo cáo toàn bộ kết quả biểu quyết để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021, đảng viên dự bị vi phạm tư cách đảng viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự bị, cụ thể:

– Nếu có 2/3 số đảng viên chính thức trở lên biểu quyết xóa tên đảng viên dự bị thì chi bộ ra nghị quyết và báo cáo cấp uỷ cấp trên.

– Nếu có từ 2/3 số đảng viên trở lên đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết và báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền.

– Nếu có quá nửa số đảng viên biểu quyết tán thành xóa tên thì ban thường vụ cấp ủy cấp có thẩm quyền gồm cả đảng viên ra quyết định xóa tên.

– Cấp ủy cấp dưới được trao quyền quyết định việc kết nạp đảng viên, có thể quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được ít nhất 2/3 số đảng viên hiện có tán thành.

Bài viết trên giải đáp về những điều đảng viên không được làm. Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của khoavanhoc-ussh.edu.vn.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Sơ Yếu Lý Lịch Xin Gia Nhập Hội Nhà Báo Việt Nam

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *