Nghị định 50/2022/NĐ-CP Quy định Nghỉ Hưu ở Tuổi Cao Hơn đối Với Viên Chức

Rate this post

Ngày 02/08/2022, chính phủ ban hành Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định về chế độ hưu trí đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, kể từ ngày 15/8/2022, viên chức nhà nước có thể nghỉ hưu sau hơn 5 năm nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, tại thời điểm kéo dài tuổi nghỉ hưu, viên chức nhà nước chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp lãnh đạo.

Nghị định 50/2022/NĐ-CP

chính phủ

________

Số: 50/2022/NĐ-CP

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2022

Án Lệnh
Quy định về nghỉ hưu trước tuổi đối với công chức nhà nước

_____________

Căn cứ Luật tổ chức công ngày 19 tháng 6 năm 2015; Sửa đổi, thay thế một số điều của Luật tổ chức công và tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ hưu trí đối với viên chức Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương I Quy định chung

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định chế độ hưu trí đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án Trắc Nghiệm Tập Huấn SGK Ngữ Văn 7 Kết Nối Tri Thức

Điều 2. Nội dung đơn

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Viên chức có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

2. Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ đào tạo như Tiến sĩ, Chuyên khoa II;

3. Người giám định pháp y, người giám định pháp y tâm thần;

4. Viên chức chuyên môn kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực đặc thù không kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Chương II. được nhắc đến

Điều 3. Nguyên tắc nghỉ hưu tuổi già

1. Bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định.

2. Tuổi nghỉ hưu của viên chức nhà nước không quá 05 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ. Chính phủ quy định tuổi nghỉ hưu.

3. Khi nghỉ hưu, công chức chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

4. Khi nghỉ hưu, công chức Nhà nước xin nghỉ công tác hoặc không còn yêu cầu của đơn vị sự nghiệp nữa thì chế độ hưu trí được ấn định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, xác định chế độ hưu trí đối với cán bộ, công chức

1. Công chức nhà nước được nghỉ hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Yêu cầu đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

b) đủ sức khỏe;

c) Không trong thời gian bị xem xét kỷ luật Đảng, kỷ luật Chính quyền, đang bị điều tra, truy cứu, xét xử hoặc xử lý kỷ luật và có đơn đề nghị kéo dài thời giờ làm việc.

2. Trình tự, thủ tục xét kéo dài thời giờ làm việc:

a) Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào xu hướng phát triển, tình hình nhân lực của tổ chức và nhu cầu của vị trí việc làm thông báo nhu cầu kéo dài thủ tục, thời giờ làm việc;

Tham Khảo Thêm:  Top 8 Bài Phân Tích Nhân Vật Tôi Trong Tôi đi Học Siêu Hay

b) Công chức đủ điều kiện theo quy định có đơn đề nghị kéo dài thời giờ làm việc và trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài thời gian nghỉ hưu ít nhất 06 tháng trước thời điểm nghỉ hưu;

c) Cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các trường hợp công chức có nguyện vọng kéo dài thời giờ làm việc của công chức;

d) Quyết định kéo dài thời giờ làm việc của công chức Chính phủ phải được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.

Điều 5. Chế độ, thủ tục nghỉ hưu đối với viên chức Nhà nước

1. Được công nhận là viên chức trong tổng số người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao.

2. Được hưởng chế độ tiền lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện có và các chế độ, thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Chương III. Thực hiện các quy định

Điều 6. Hiệu lực

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các quy định sau đây hết hiệu lực:

a) Về giải thích và thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định của Chính phủ số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 Điều 9;

b) Nghị định số ngày 12 tháng 5 năm 2014. Điều 9 Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định về việc sử dụng và độc quyền sử dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Viên chức giữ chức danh giảng viên cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc viên chức giữ chức danh khoa học, kỹ thuật trong cơ sở khoa học và công nghệ công lập được cấp có thẩm quyền quyết định gia hạn. Thời giờ làm việc theo quy định tại Điều 9 Nghị định số. 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học hoặc Điều 9 ngày 12 tháng 5 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP , 2014 Chỉ đạo việc Sử dụng, Khai thác nhân lực trong hoạt động khoa học và công nghệ Trước ngày Nghị định này có hiệu lực 2014 Nghị định của Chính phủ số 141/2013/NĐ-CP, Nghị định số. 40/2014/ nên phù hợp với các quy tắc. NĐ-CP.

Tham Khảo Thêm:  #Top Sale 2022 Giới Thiệu Cách Chế Biến Cá Hố- địa Chỉ Bán Cá Hố

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. Điều này sẽ.

Người nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;

– Văn phòng Chánh Văn phòng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Trung ương đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TTĐT Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: VT, TCCV (2).

Chính phủ TM

KT. Thủ tướng

Phó Tổng ThốngMột vị tướng thành công

hoàn thành Oh Bin Min

Văn bản pháp luật này trong chuyên mục Chính sách pháp luật được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Top 8 Bài Phân Tích Nhân Vật Tôi Trong Tôi đi Học Siêu Hay

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *