Nghị định 119/2013/NĐ-CP Quy định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thú Y

Rate this post

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn gia súc

Nghị định 119/2013/NĐ-CP – Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, cụ thể trong lĩnh vực thuốc thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và có 6 chương, 46 bài viết giải quyết rõ ràng 3 lĩnh vực trên. Theo đó, hành vi bán thịt không đúng quy định sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng.

Nghị định số Nội dung cụ thể của Nghị định 119/2013/NĐ-CP như sau:

chính phủ

——-

CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————————

Con số: 119/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

Án Lệnh
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống gia súc và thức ăn gia súc

Căn cứ Đạo luật về các tổ chức công cộng ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính 20 Tháng Sáu 2012;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Giống gia súc ngày 24 tháng 3 năm 2004;

Nghị định số 05/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi. Căn cứ 08/2010/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn gia súc.

Chương 1.
điều khoản chung

Điều 1. Phạm vi

1. Nghị định này quy định về khả năng xử phạt, khả năng lập biên bản vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp ngăn chặn và hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. và cải thiện chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản).

2. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, loài động vật và thức ăn chăn nuôi quy định tại Nghị định này:

a) Hành vi vi phạm các quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Quy định về giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật; Kiểm tra vệ sinh thú y; Quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, thủy sản; Hành nghề thú y;

b) Vi phạm các quy định về quản lý, bảo tồn nguồn gen vật nuôi, khảo nghiệm giống vật nuôi mới; sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi; quản lý chất lượng giống vật nuôi;

Tham Khảo Thêm:  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Sơn La

c) Vi phạm quy định về sản xuất, chế biến thức ăn gia súc; Kinh doanh và sử dụng thức ăn gia súc; xuất nhập khẩu thức ăn gia súc; Thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.

3. Các hành vi vi phạm hành chính khác về thú y, loài động vật và thức ăn chăn nuôi không quy định tại Nghị định này được điều chỉnh bởi các Nghị định sau:

a) Hành vi vi phạm quy định về hàng hóa cấm kinh doanh; buôn bán hàng lậu; Buôn bán hàng giả; tem, nhãn, bao bì hàng giả; Hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc áp dụng theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

b) Hành vi vi phạm quy định về nhãn hàng hóa; công bố tiêu chuẩn áp dụng; Công bố Hợp chuẩn; Tuyên bố chấp hành các quy định hiện hành theo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

c) Hành vi vi phạm các quy định về quảng cáo áp dụng theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

d) Hành vi vi phạm các quy định về tái xuất động vật, sản phẩm động vật, xếp dỡ hàng hóa, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đúng quy định, chấp hành xử phạt vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan;

đ) Hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm áp dụng theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

đ) Có hành vi vi phạm các quy định về xử lý người thi hành công vụ theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh xã hội, an ninh trật tự; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; Phòng chống bạo lực gia đình.

Điều 2. Các vấn đề bị xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn gia súc.

Điều 3. Các hình thức cho phép và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, loài động vật và thức ăn gia súc, tổ chức, cá nhân phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn gia súc.

3. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

Tham Khảo Thêm:  Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã 2022

a) Buộc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

b) Buộc lưu giữ, lưu giữ lại động vật, sản phẩm động vật;

c) Buộc tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

d) Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng giống vật nuôi; Động vật và sản phẩm động vật; không bảo đảm chất lượng thức ăn chăn nuôi theo tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

đ) Thực hiện kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật không có tem, tem kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y;

đ) Buộc giết mổ động vật trên cạn mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; Buộc sơ chế, chế biến động vật thủy sản mắc bệnh;

g) Thực hiện các biện pháp giữ vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y;

h) Buộc cơ sở chăn nuôi tiếp tục nuôi gia súc đã sử dụng chất cấm cho đến khi gia súc mới xuất bán, giết mổ không còn tồn dư chất cấm;

i) Buộc khảo nghiệm lại thức ăn chăn nuôi không thực hiện đúng nội dung, trình tự khảo nghiệm;

k) Buộc tái chế thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi không bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn áp dụng đã công bố hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

l) Buộc di chuyển cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đến địa điểm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy hoạch;

m) Buộc thu hồi các giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung, sử dụng giấy tờ giả mạo.

Điều 4. Quy định về mức hình phạt và khả năng xử phạt đối với cá nhân, tổ chức

1. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thú y và giống vật nuôi đối với người vi phạm là 50.000.000 đồng, 100.000.000 đồng đối với người vi phạm.

2. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi là 100.000.000 đồng đối với người vi phạm và 200.000.000 đồng đối với người vi phạm.

3. Mức phạt tiền đối với người quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này. Mức phạt đối với công ty bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân.

4. Khả năng xử phạt đối với các chức danh quy định tại Chương V Nghị định này là khả năng áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của một người. Trong trường hợp phạt tiền, quyền xử phạt tập đoàn mạnh gấp đôi quyền xử phạt cá nhân.

Chương 2.

Vi phạm hành chính, hình phạt, hậu quả trong lĩnh vực thú y

Mục 1. Vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh động vật

Điều 5. Vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh động vật trên cạn

1. Chủ vật nuôi vi phạm một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng:

a) Không thực hiện tiêm phòng vắc xin cho động vật hoặc thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác để phòng bệnh thuộc Danh mục bệnh phải phòng bệnh bắt buộc;

Tham Khảo Thêm:  Báo Cáo Tình Hình Chi Trả Hoa Hồng đại Lý Và Chi ủy Quyền Trả Thưởng

b) Không chấp hành việc lấy mẫu xét nghiệm, xác định bệnh;

c) Không chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc bằng vắc xin hoặc các biện pháp phòng chống dịch bệnh bắt buộc khác ở vùng già cỗi, vùng bị dịch bệnh uy hiếp.

2. Chủ vật nuôi có hành vi vi phạm không thông báo cho nhân viên thú y cấp xã hoặc cơ quan thú y địa phương khi động vật nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Rất nhiều người bệnh chết mà không có lý do rõ ràng.

3. Chủ vật nuôi vi phạm một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng:

a) Cố ý sử dụng thuốc thú y không có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam để phòng, chữa bệnh cho động vật;

b) Vứt xác động vật mắc bệnh truyền nhiễm không đúng nơi quy định.

4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm cố ý tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; Mua bán, cho thuê, mượn giấy chứng nhận tiêm phòng gia súc, gia cầm.

5. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với doanh nghiệp chăn nuôi tập trung, trang trại chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh giống gia súc, gia cầm thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. :

a) Không thực hiện định kỳ mô hình dịch bệnh trong cơ sở sản xuất, kinh doanh giống;

b) Không thực hiện cách ly động vật trước khi nhập đàn và nuôi tại cơ sở chăn nuôi tập trung;

c) Nuôi mới động vật trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đình chỉ chăn nuôi;

d) Chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, lấy trứng gia cầm hoặc kinh doanh gia súc, gia cầm không đúng địa điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc không theo quy hoạch.

6. Chủ vật nuôi có hành vi vi phạm kinh doanh loài mắc bệnh truyền nhiễm bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

7. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng thuốc thú y trong Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng để phòng, chữa bệnh cho động vật.

8. Biện pháp phòng ngừa:

a) Buộc tiêu hủy xác động vật; Xử lý ô nhiễm môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm B Khoản 3 Điều này;

b) Buộc thu hồi giấy chứng nhận tiêm chủng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này;

c) Buộc di chuyển cơ sở chăn nuôi đến địa điểm quy hoạch đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 5 Điều này;

d) Buộc tiêu hủy thuốc thú y, con giống đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3, khoản 6 và khoản 7 Điều này.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Tải Thông Tư 02/2010/TT-BGDĐT đồ Dùng, đồ Chơi Giáo Dục Mầm Non

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *