Mẫu Văn Bản Phân Chia Tài Sản Thừa Kế 2023

Rate this post

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế Mẫu văn bản lập khi họp bàn về việc phân chia di sản thừa kế của các thành viên trong gia đình. Mẫu văn bản chia thừa kế, chia tài sản, nội dung chia tài sản và lời chứng của công chứng viên hoặc chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thông báo rõ ràng cho các thành viên trong gia đình biết. …… mời độc giả gợi ý và tải về xem chi tiết. Dưới đây là mẫu văn bản phân vùng thừa kế.

Sau khi xác định được thừa kế và xác định được người thụ hưởng thì di sản có thể được phân chia. Trong quá trình phân chia di sản thừa kế, việc lập mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế một cách chi tiết, đúng quy định của pháp luật là vô cùng cần thiết. Đây là 2 tài liệu phân vùng thừa kế thường dùng, có hướng dẫn chi tiết cách viết.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tự do – tự do – hạnh phúc

đồng ý

Phân chia tài sản thừa kế

Chúng ta có:

1. Ông (Bà) …………Sinh năm …….., Chứng minh nhân dân số …….. cấp ngày ../../.., đăng ký thường trú tại:……………………. ….

2. Ông (Bà) …………Sinh năm …….., Chứng minh nhân dân số …….. cấp ngày ../../.., đăng ký thường trú tại:……………………. ….

3. Ông (Bà) …………Sinh năm …….., Chứng minh nhân dân số …….. cấp ngày ../../.., đăng ký thường trú tại:……………………. ….

4. Ông (Bà) …………Sinh năm …….., Chứng minh nhân dân số …….. cấp ngày ../../.., đăng ký thường trú tại:……………………. ….

5. Ông (Bà) …………Sinh năm …….., Chứng minh nhân dân số …….. cấp ngày ../../.., đăng ký thường trú tại:……………………. ….

Chúng tôi đã cùng nhau lập văn bản này để thống nhất phân chia di sản thừa kế về các vấn đề sau:

1. Về người để lại di sản và tài sản thừa kế:

– Người quá cố: Ông …………Sinh ngày …….., Chết ngày …./…../.. Quê quán:…………………….

– Di sản: Di sản của ông ………….. được chia theo thỏa thuận này: ½ (một nửa) quyền sở hữu/quyền sử dụng nhà đất Thửa đất: Thửa số. …………tờ bản đồ số …………Địa chỉ: ……………………– “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số., theo quy định …………; Số hồ sơ gốc: …………./QĐUB Do Ủy ban nhân dân …………..cấp ngày…./…./…….

Tham Khảo Thêm:  Các Món Ngon được Làm Từ Cá Diêu Hồng

– Trước khi chết không để lại di chúc và không để lại bất kỳ trách nhiệm tài sản nào.

2. Về thừa kế:

  • Cha mẹ đẻ của anh ấy là …………. Tất cả đều chết trước anh.
  • Ông nội ………. Vợ là bà ………… và 04 (bốn) con đẻ gồm: ……………………………………………………

3. Nội dung của Hợp đồng:

– Theo quy định của pháp luật thì người thừa kế di sản của ông là …………., gồm (05) bà ………….. và (04) con đẻ…………………….

– Bằng văn bản này, chúng tôi, những người tham gia khai nhận di sản thừa kế (có giấy tờ tùy thân và địa chỉ được ghi trong văn bản) được ông đề cập trong văn bản. Đồng ý khai nhận thừa kế toàn bộ di sản của ………

– Các con của ông ………….. đồng ý chia di sản thừa kế của ông…………….. cho từng người. Cho mẹ tôi

– Bà …………. đồng ý nhận cổ phần của người để lại nói trên và trở thành người thừa kế duy nhất toàn bộ tài sản của anh ấy, cô ấy là của cô ấy …………. Kết nối với thừa kế từ ……….. được đề cập trong văn bản.

Kể từ ngày ký bản thỏa thuận này, bà …………. Làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu/quyền sử dụng toàn bộ nhà đất tại: Thửa số. …..tờ bản đồ số ………….Địa chỉ: …………– Theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” không …………Mã số ………….; Số hồ sơ gốc: ………….Do Ủy ban nhân dân……../…./….cấp. Trên đây, theo quy định của Luật.

* Quyền và Trách nhiệm của Người thụ hưởng:

– Nhận lại phần di sản mà các đồng thừa kế đã thỏa thuận tặng cho hoặc tặng cho kèm theo giấy tờ liên quan đến tài sản nêu trên.

– Hoàn tất các thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và nộp các loại thuế, phí. Phí liên quan.

– Đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ quy định trong văn bản.

4. Cam kết của những người tham gia phân chia di sản:

Chúng tôi, các bên trong Hợp Đồng Phân Chia Di Sản này, xin tuyên bố rằng:

Tham Khảo Thêm:  Biển báo 424c hầm chui qua đường cho người đi bộ

– Những thông tin về nhân thân, di sản và giấy tờ thừa kế mà chúng tôi cung cấp trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản này là đúng sự thật.

– Không để lại hoặc che giấu người thừa kế theo quy định của pháp luật; Ngoài những người thừa kế được nêu tên trong tài liệu, ông không có người thừa kế nào khác. Nếu có người chứng minh được là người thừa kế hợp pháp của bạn…….., chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật kể cả việc bồi thường kể cả tài sản của mình nếu có thiệt hại xảy ra và không cần công chứng chứng thực văn bản này. chịu trách nhiệm về những vấn đề này.

– Không ai trong chúng tôi có hành vi dẫn đến bị truất quyền hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Di sản nói trên không bị tranh chấp, bị tịch biên hoặc bị thu hồi theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu/người sử dụng chưa chấp hành và không được sử dụng để chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

– Thỏa thuận này do chúng tôi tự nguyện lập ra và việc chia, tặng cho di sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của bất kỳ ai trong chúng tôi.

– Chúng tôi đã tự mình đọc/nghe toàn bộ văn bản, hiểu rõ nội dung và trách nhiệm của mình khi soạn thảo văn bản và đã tự nguyện ký tên/xuất trình bên dưới để làm bằng chứng.

Người tham gia thỏa thuận

Xác nhận thông báo

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
_____________

Văn bản phân chia tài sản thừa kế

Chúng ta có: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi là người thừa kế theo…..(5) của Ông/Bà …………../…………../………….. đã chết. Giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân số .. theo.. chúng tôi đã đồng ý về việc chia tay của bạn. Di sản /Bà…… bỏ (7):………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi đảm nhận bằng cách:

– Thông tin khai trong văn bản phân chia di sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài chúng tôi, ông/bà ………… không có người thừa kế nào khác;

Tham Khảo Thêm:  Những điều Bạn Nên Biết Về đai Vovinam • Leep.app •

– Văn bản chia thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc chia thừa kế nói trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của chúng tôi đối với người khác.

người kế vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chỉ xác nhận Chủ tịch/Phó Chủ tịch
UBND xã/Phường/Thị trấn……………………

Ngày…………

Tại………………………….(9), tôi……………………………., Chủ tịch /Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn Phó Chủ tịch……………………. Quận/Huyện/Thị xã/Xã/Thành phố trực thuộc tỉnh……………………………………………… Tỉnh/Thành phố ………………………………

xác thực:

– Văn bản phân chia di sản thừa kế này của ông/bà ……………………………… và ông/bà …………………………………………………; Những người thừa kế đã tự nguyện thỏa thuận chia di sản thừa kế;

– Tại thời điểm chứng thực, những người thừa kế đều có năng lực pháp luật dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Sau khi đăng nội dung phân chia di sản thừa kế từ ngày……………………đến ngày……………tháng…………năm…………. Cho đến bây giờ Trong tháng ………… năm …………, UBND không nhận đơn khiếu nại, phản bác nào;

– Nội dung văn bản chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của luật, không vi phạm đạo đức xã hội;

– ………………………………………………………………………………………………..(11)

– Văn bản chia thừa kế này …………. Bản gốc (mỗi bản gốc gồm …..tờ, ……..trang), được giao cho:

+…….. Bản gốc;

+…….. Bản gốc;

Lưu bản chính tại UBND.

Số………………., Quyển số……………..TP/CC-SCT/HĐGD.

Chỉ chủ tịch/phó chủ tịch
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Sau khi khai nhận thừa kế lần đầu hoặc khai nhận di chúc, những người thừa kế phải gặp nhau để thống nhất các nội dung sau (theo Điều 656 Bộ luật dân sự 2015):

Ngoài ra, để văn bản có giá trị pháp lý cao thì nên mang văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đến phòng công chứng để làm thủ tục công chứng khai nhận di sản thừa kế.

Trên đây Hoatieu.vn gửi đến các bạn Mẫu văn bản chia di sản thừa kế Được sử dụng phổ biến hiện nay.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Những Dạng Bài Tập Thường được Sử Dụng Trong Kiểm Tra, đánh Giá Môn? Vì Sao?

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *