Mẫu Tờ Khai đăng Ký Việc Thay đổi, Cải Chính, Bổ Sung Hộ Tịch, Xác định Lại Dân Tộc 2023

Rate this post

Phiếu báo thay đổi thông tin vào sổ hộ tịch

Tờ khai đăng ký thay đổi, thay chính trong việc thay thế hộ tịch, xác định lại dân tộc là mẫu tờ khai được sử dụng khi cần thay đổi các thông tin của cá nhân trong Sổ hộ tịch. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

1. Tờ khai thay đổi hộ tịch, cải chính, bổ sung, đăng ký xác định lại dân tộc

Khi người dân muốn đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại quốc tịch thì phải làm tờ khai về việc này. Tờ khai giống như mẫu bên dưới, nếu thiếu một trong các trường thì mọi người lưu ý các yếu tố cần thiết để kê khai và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để điền đầy đủ thông tin vào tờ khai đề phòng trường hợp quên thông tin. Thông tin, cơ quan nhà nước sẽ không nhận hồ sơ của bạn.

Thông báo đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc

Thông báo thay đổi, điều chỉnh,
Bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại chủng tộc

Kính thưa: (Đầu tiên)………….

Họ, Tên đệm, Tên của ứng viên:……………………

Nơi cư trú: (2)…………………….

Danh tính: (3)…………………….

Liên hệ với người đủ điều kiện thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch:

Đề nghị một cơ quan Đăng ký việc làm (4)…………………….

Gửi người có tên dưới đây:

Họ, Tên đệm, Tên:……………………

Ngày sinh: ……………………

Giới tính:…………………….Dân tộc:……………………………….Quốc tịch:……………………..

Nơi cư trú: (2)…………………….

Danh tính: (3)…………………….

Đăng ký (5) ………………………………. TRONG ……………………………….

Ngày………… Tháng ………… Năm ………….. Số: …………. Cuốn sách số: ……………..

chủ thể: (6)……………………..

Nguyên nhân:……………………..

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan của mình.

Yêu cầu sao chép(7): Có ☐, Không ☐; Kích thước:…………….. bản sao(7).

Làm việc ở:……………………ngày tháng năm

người khởi kiện

(Ghi Chữ ký, Họ và Tên, Tên đệm, Tên đệm)

Ghi chú:

(Đầu tiên) Ghi tên cơ quan đăng ký thay đổi, sửa đổi, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và không có nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi hiện đang sinh sống.

Tham Khảo Thêm:  Tải Top 10 Bài Phân Tích Tây Tiến Của Quang Dũng Hay Nhất

(3) Nhập thông tin về giấy tờ tùy thân, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp của hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Chỉ định loại yêu cầu đăng ký.

Ví dụ: Thay Đổi Họ, Tên/Sửa Tên Đệm Của Mẹ Khai Báo/Xác Định Lại Dân Tộc/Thêm Khai Báo Năm Sinh Của Cha.

(5) Nhà nước đã đăng ký hộ tịch trước đây loại công việc.

Ví dụ: Ngày 5 tháng 1 năm 2022, không. 10, không. Đăng ký khai sinh tại UBND xã Hà Hồi, huyện Thung Tin, TP Hà Nội ngày 01/2022.

(6) Nêu chủ thể thay đổi hộ tịch, cải chính, nhập hộ tịch, xác định lại dân tộc

Ví dụ: – Đổi họ từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam.

– Năm sinh sửa từ 1975 thành 1976

(7) Vui lòng đánh dấu X vào ô nếu cần bản sao và ghi rõ số lượng.

2. Thủ tục xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Trường hợp có nhu cầu thay đổi, bổ sung thông tin trong giấy tờ hộ tịch thì phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật dưới đây:

2.1 Thủ tục thay đổi hộ tịch, cải chính hộ tịch

Khi người dân đi đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và nộp tờ khai theo mẫu tại mục 1 nêu trên, cán bộ tư pháp sẽ làm thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch trong thời hạn 03 ngày. Làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ, cán bộ tư pháp xem xét, nhập vào Sổ hộ tịch, sau đó báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cấp trích lục cho thí sinh.

Trường hợp người cải chính hộ tịch khác với nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch kèm theo bản sao trích lục hộ tịch. đăng ký. Nhập quốc tịch trước đây vào Sổ hộ tịch.

Chính sách này được giải thích tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và các giấy tờ có liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trường hợp xét thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có căn cứ theo quy định của pháp luật về hộ tịch và pháp luật có liên quan đến tư pháp, hộ tịch thì cơ quan có thẩm quyền vào Sổ hộ tịch trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. người đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cùng đương sự ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành.

Tham Khảo Thêm:  Bảng Giá đất Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường hợp thay đổi hộ tịch, cải chính hộ tịch, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức làm công tác hộ tịch ghi việc thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn có thể kéo dài hơn 03 ngày làm việc.

3. Trong trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân sở tại kèm theo bản sao hộ tịch. trích xuất trạng thái. Kèm theo bản sao Trích lục hộ tịch. Việc ghi hộ tịch trước đây để vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải gửi kèm bản sao trích lục hộ tịch và thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao để chuyển cho cơ quan đại diện để ghi. Sổ hộ khẩu. Chủ tịch.

Đặc biệt đối với quy trình cải chính hộ tịch chỉ được tiến hành khi phát hiện có sai sót từ phía cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc của người khai, tránh tình trạng người dân phải đính chính hàng loạt mà không có lý do chính đáng. Thông tư 04/2020 Điều 17 TT/TT-BTP có giá trị quy định như sau:

Điều 17. Cải chính hộ tịch

1. Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định việc đăng ký hộ tịch có sai sót; Nội dung của các giấy tờ hộ tịch đã hợp lệ không được sửa chữa để hợp thức hóa các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ của cá nhân khác.

2. Sai sót trong đăng ký hộ tịch Sai sót của người đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch.

3. Theo yêu cầu của người có trách nhiệm đăng ký khai tử quy định tại Điều 33 của Luật Hộ tịch, việc cải chính nội dung khai tử thuộc thẩm quyền của cơ quan đã đăng ký khai tử.

2.2 Các thủ tục liên quan đến hộ tịch

Thủ tục bổ sung hộ tịch chỉ được cơ quan có thẩm quyền tiến hành khi xét thấy yêu cầu thay đổi hộ tịch của đương sự là hợp lý.

Điều 29. Thủ tục bổ sung hộ tịch

1. Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và các giấy tờ có liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Tham Khảo Thêm:  Cách Tạo Tài Khoản Và đăng Nhập Skype Trên điện Thoại, Máy Tính

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy yêu cầu bổ sung hộ tịch là đúng thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào phần tương ứng của Sổ hộ tịch. Cùng thí sinh ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho thí sinh.

Trường hợp bổ sung hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào phần có liên quan và đóng dấu vào nội dung bổ sung.

2.3 Thành phần hồ sơ

Để chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, trong mọi trường hợp không thể làm thủ tục tại nơi cư trú, bạn đọc cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

Cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu.

Giấy tờ làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền ghi thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần chứng thực giấy ủy quyền.

Cơ quan thực hiện: UBND xã

Thời hạn giải quyết:

+ 03 ngày làm việc đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch;

+ Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc.

+ Trong thời hạn một ngày làm việc đối với yêu cầu bổ sung hộ tịch, nếu sau 15 giờ nhận được hồ sơ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Các khoản phí phải nộp: 15.000đ (Miễn thu đối với người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người tàn tật, người già yếu.)

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi đến các bạn Mẫu đăng ký thay đổi, cải chính, hộ tịch, xác nhận dân tộc ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ. – CP. Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để chứng minh việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

Ngoài ra, bạn có thể đề xuất các thủ tục đám cưới gia đình trong phần hình thức

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Tải Thông Tư 148/2018/TT-BQP Quy định Tuyển Chọn Và Gọi Công Dân Nhập Ngũ

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *