Mẫu Phụ Lục Hợp đồng 2023

Rate this post

Mẫu Phụ lục Thỏa thuận Dịch vụ Mới nhất

Phụ lục hợp đồng là một tài liệu nêu chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi và phụ lục của hợp đồng. Mẫu phụ lục hợp đồng này có thể áp dụng cho các trường hợp tài chính, mua bán hay xây dựng, hợp đồng dịch vụ,… và có tính pháp lý như ký kết theo mẫu hợp đồng gốc. Mời các bạn xem và tải về tại đây.

Phụ lục hợp đồng là mẫu đính kèm với hợp đồng chính và thường được làm bằng tiếng Việt thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Nếu bị cắt đứt, phần đính kèm hợp đồng sẽ vô hiệu. Dưới đây là mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà, mẫu phụ lục hợp đồng tài trợ, mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng…. Chúng tôi đã tập hợp để bạn tham khảo để tạo ra một phụ lục hợp đồng tiêu chuẩn.

người đầu tiên Đính kèm hợp đồng là gì?

Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015 quy định hợp đồng có thể có phụ lục giải thích một số điều khoản của hợp đồng. Một tập tin đính kèm hợp đồng có hiệu lực tương tự như một hợp đồng.

Vì vậy, nội dung của phụ lục hợp đồng không được mâu thuẫn với nội dung của hợp đồng gốc. Nếu vậy, trừ khi các bên đồng ý với một phụ lục có điều khoản ngược lại, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực và điều khoản đó của hợp đồng ban đầu sẽ được coi là đã sửa đổi.

2. Phụ lục Hợp đồng tiếng Anh là gì?

Phụ lục hợp đồng trong tiếng Anh có nghĩa là Phụ lục hợp đồng.

Phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng và có hiệu lực tương tự như hợp đồng, phụ lục hợp đồng quy định những nội dung chi tiết nhất định của các điều khoản hoặc những sửa đổi, bổ sung của hợp đồng.

Phụ lục hợp đồng được hiểu là phần đính kèm với hợp đồng nhằm mục đích quy định nội dung, các điều khoản của hợp đồng trước khi thỏa thuận và ký kết.

3. Những lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng

Về hình thức: Theo quy định trên thì phụ lục hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng. Do đó, nếu hợp đồng được giao kết bằng văn bản, có công chứng, chứng thực thì phải đăng ký…. Các phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo các quy tắc tương tự.

Tham Khảo Thêm:  Cách Tìm Bạn Bè Facebook Qua Số điện Thoại, Email, Thông Tin Cá Nhân

Về nội dung: Hiệu lực và nội dung của nó hoàn toàn phụ thuộc vào hợp đồng nên khi xác lập mối quan hệ cần căn cứ vào nội dung của hợp đồng gốc. Theo đó, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với các điều khoản của hợp đồng, không được vi phạm điều cấm của pháp luật và không được trái đạo đức xã hội.

Ngoài ra, cũng cần dựa vào việc người tham gia ký kết hợp đồng có đủ năng lực pháp luật dân sự dựa trên nguyên tắc tuyệt đối tự nguyện, thỏa thuận, ép buộc, lừa đảo và không ký kết. Đúng thẩm quyền và phạm vi.

4. MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ. 1

Phụ Lục Hợp Đồng Mẫu 2021

CHXHCNVN

Tự do – tự do – hạnh phúc

———

Phụ lục hợp đồng

(Bản sửa đổi và Phụ lục (1) của Thỏa thuận …….. ngày …./…/…..)

Hôm nay, ngày…tháng…năm……., tại…………… ta có:

Bên (2): (gọi tắt là Bên A)

Ông nội: …………………………………. Sinh ra: …………………….

Số CMND/CCD: ………………………do …………. Ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………………………

Bà nội: ……………………………… Sinh:…………………….

Số CMND/CCCD: ……………………… Do …………………………….. cấp.

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………….

Bên (2): (gọi tắt là Bên B) Công ty……………………

Giấy ĐKKD số: …………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư …………………….. cấp, đăng ký lần đầu …………. ĐĂNG KÝ ĐỔI LẦN 1…………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………

Đại diện là Ông/Bà:……………………. Vị trí:……………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………… Ngày cấp ……………………………….

Hai bên thống nhất lập Phụ lục Hợp đồng này để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng …………. Ký tại …./…../….. (sau đây gọi là Hợp đồng……………………) như sau:

Điều 1: Sửa đổi khoản … Điều … của Hợp đồng … như sau:

Từ: “…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………….

Tường: “……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………….

Điều 2: Các nội dung khác của hợp đồng của …………………….. ngày …/…/…… không thay đổi như hợp đồng…………………….

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký và sẽ là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng được hai bên ký…………………….

Cả hai bên đã đọc lại Phụ lục của Hợp đồng này, cả hai đã đồng ý và ký tên/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG được lập thành……(……) bản có giá trị pháp lý duy nhất, mỗi bên giữ…. Bản sao bằng chứng.

Qua một bên

(Ký, ghi rõ họ tên)

bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ. 2

CHXHCNVN

Tự do – tự do – hạnh phúc

Phụ lục hợp đồng

(Sửa đổi và Phụ lục Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số….)

Hôm nay, ngày… tháng…… năm….., tại……………………. Chúng ta có:

Bên bán: (sau đây gọi là Bên A)

Shri:…………………….. Năm sinh: 19xx

Số CMND/CCCD: 012346789 Do Công an tỉnh D cấp ngày 12/12/2015

Hộ khẩu thường trú tại:…………………….

Bà.: …………. Năm sinh: 19xx

Tham Khảo Thêm:  Thông Tư 09/2016/TT-BXD Hướng Dẫn Hợp đồng Thi Công Xây Dựng Công Trình

Số CMND/CCD:……………………

Hộ khẩu thường trú tại:…………………….

Bên mua: (gọi tắt là Bên B) Công ty …………………….

Giấy chứng nhận ĐKKD số: …………., do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh ……………………………… cấp. .

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………

Sri:…………………….

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………

Hợp đồng Mua bán Tài sản Đất ký ngày 01 tháng 01 năm 2019 (gọi tắt là Hợp đồng) số. Cả hai Bên đồng ý tạo một Phụ lục cho Hợp đồng này để sửa đổi và thay thế một số điều khoản của 012:

Điều 1: Sửa đổi Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau:

Từ: ………………………………

Tường:……………………………………………………

Điều 2: Các vấn đề khác của hợp đồng……………………. sẽ không thay đổi

Điều 3: Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký và là bộ phận không tách rời của hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất số……….. được ký bởi cả hai phần. …………………….

Cả hai bên đã đọc lại Phụ lục của Hợp đồng này, cả hai đã đồng ý và ký tên/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để làm bằng chứng.

Qua một bên

(Ký, ghi rõ họ tên)

bên B

(Đã được ký và đóng dấu)

6. MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ. 3

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc

——————————

Tên địa điểm, ngày…tháng…năm…

Phụ lục hợp đồng

KHÔNG.…………………….

– Hợp đồng kinh tế số………….. Ký ngày….., tháng…, năm…..

– Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên ……………………………………………

Chúng ta có:

Dịch vụ thuê/mua/sử dụng (một bên):

Công ty …………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: ………………………………………………………………………………………………

Vị trí:…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

Fax Điện thoại: ……………………………………………………………….

Ngôn ngữ mã số thuế: ……………….……………………..…………………………..……………………

Số tài khoản: ………………..…………………………..…………………………..……………………

Nhà lãnh đạo/Người bán/Nhà cung cấp dịch vụ (Bên B):

Công ty ………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện:…………………………………………………………………………………….

Vị trí:…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

Fax Điện thoại: ……………………………………………………………….

Ngôn ngữ mã số thuế: ……………….……………………..…………………………..……………………

Số tài khoản: ………………..…………………………..…………………………..……………………

Sau khi xem xét và thống nhất, Thỏa thuận tài chính số…………….. Về việc ………………………………. Số………………, ngày…… tháng ký thỏa thuận.

người đầu tiên …………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………….

5. Quy định chung:

5.1 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN THỎA THUẬN SỐ ……………………..

5.2 Phụ lục Hợp đồng được lập thành nhiều bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ………….

5.3 Phụ lục này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng kinh tế số ……………………. và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diện bởi A

Người quản lý

đại diện bên

Người quản lý

7. Phụ lục hiệp ước được ký bao nhiêu lần?

Theo Bộ luật Dân sự 2015 không quy định về số lượng phụ lục hợp đồng tối đa được ký, do đó số lượng phụ lục này phụ thuộc vào mức độ cụ thể của hợp đồng và mong muốn của các bên trong hợp đồng. .

Tham Khảo Thêm:  Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Phòng, Chống HIV

Tuy nhiên, Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định thời hạn của hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng hình thức phụ lục hợp đồng lao động và không được thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp của phần mở rộng. Hết hạn hợp đồng lao động đối với người lao động lớn tuổi, cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động

Theo đó, thời hạn hợp đồng chỉ được thay đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được thay đổi loại hợp đồng đã giao kết.

Vì vậy, trong mọi trường hợp, doanh nghiệp chỉ được ký tối đa 2 hợp đồng lao động xác định thời hạn với mỗi người lao động. Mỗi lần chỉ được ký kết bổ sung 01 hợp đồng lao động bổ sung để thay đổi thời hạn hợp đồng nhưng không được thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết trước đó.

Nếu doanh nghiệp vi phạm quy định trên sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định ngày 8/8/2013.

8. Các trường hợp ký phụ lục hợp đồng?

Tại Điều 403 BLDS nói trên, phụ lục hợp đồng cũng được ban hành khi trong hợp đồng có nhiều điều khoản cần được quy định chi tiết hơn.

Đặc biệt, nội dung của phụ lục hợp đồng không được mâu thuẫn với nội dung của hợp đồng. Ngược lại, nếu các bên đồng ý với điều khoản trái ngược này thì các điều khoản của hợp đồng coi như đã được sửa đổi.

Đồng thời, Điều 24 Bộ luật Lao động quy định:

Do đó, có thể thấy hiệp định không nhất thiết phải có phần phụ lục mà chỉ áp dụng trong 2 trường hợp sau:

– Nêu chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. và nội dung của Phụ lục không được mâu thuẫn với nội dung của Thỏa thuận;

– Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hiệp định. Loại phụ lục này thường được lập sau khi đã giao kết hợp đồng nhằm thay đổi, chỉnh sửa nội dung ban đầu của hợp đồng…

Với cách này chỉ có 02 trường hợp phải bổ sung.

Trên đây Hoatieu.vn gửi đến các bạn Phụ lục mẫu hợp đồng Cập nhật với hướng dẫn chi tiết về cách viết.

Mời các bạn xem thêm ở phần Thỏa thuận – Nghiệm thu – Thanh lý trong phần hình thức Vui lòng.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Cách Tìm Bạn Bè Facebook Qua Số điện Thoại, Email, Thông Tin Cá Nhân

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *