Mẫu Lệnh Bắt Người Bị Giữ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp 2023 Mới Nhất

Rate this post

Lệnh bắt theo Thông tư 119/2021/TT-BCA

Mẫu lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp là mẫu lệnh bắt được lập ra để ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Mẫu phải nêu rõ thông tin của người bị bắt, lý do bắt người… Mẫu được ban hành theo Thông tư 119/2021/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

1. Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp là gì?

Mẫu biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là văn bản được lập để ghi lại việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, thời gian, địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản. Bắt giữ bắt buộc…

Mục đích lập biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp: Khi người có thẩm quyền ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp thì biên bản bắt bị can để tạm giữ được lập để ghi lại quá trình bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Quy Trình Bắt Người Bị Bắt Trong Trường Hợp Khẩn Cấp, Thông Tin Người Bị Bắt Trong Trường Hợp Khẩn Cấp.

2. Quy định về lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp?

Theo quy định tại Điều 109 Bộ luật tố tụng hình sự 2015: “1. Để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng minh bị can sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội hoặc để bảo đảm việc thi hành án, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi quyền hạn của mình. thẩm quyền giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lãnh, đặt tiền để bảo đảm, có thể bị áp dụng các biện pháp như cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tham Khảo Thêm:  Cách Tạo Gradient Trong Adobe Illustrator

2. Các trường hợp bắt bao gồm bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội trái pháp luật, bắt người bị truy nã, bắt bị can, bị cáo để tạm giam, bắt người bị yêu cầu dẫn độ.

Vì vậy, bắt người trong trường hợp khẩn cấp là một trong những biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự.

3. Mẫu lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp theo Thông tư 119/2021/TT-BCA

Mẫu Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp theo Thông tư 119/2021/TT-BCA
Mẫu Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp theo Thông tư 119/2021/TT-BCA

Hiện nay, Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp Mẫu số: 66 BH mới nhất và còn hiệu lực theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021.

…………………….

…………………….

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc

Số:……………………./LBN-……………………………… ……………………, ngày ………… tháng …….. năm……..

Lệnh của khoa cấp cứu

…………………………………………………… (Đầu tiên)

Lệnh bắt người khẩn cấp số: ………….. Ngày……..tháng……. Năm ………….

Cơ sở hành vi……………………….

……………………..

……………………………………………………

Điều …………….. của BLHS bị vi phạm;

………… Tháng ……. Năm ………….. ngày theo Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp;

Theo như bài báo(2)…………., Điều 109 và điểm ………… khoản 2, khoản 4, Bộ luật tố tụng hình sự Điều 110,

Yêu cầu:

Bắt người trong trường hợp khẩn cấp:

Họ và tên: ……………………………… Giới tính:…….

Tên khác: ……………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………..

Quốc tịch: ……………; Quốc gia: …………….; Tôn giáo: …………

Công việc:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:………………………………………….

Ngày cấp ………… Tháng ………… Năm …………. Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………

……………………………………………………….

Tị nạn: …………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Ông bà: ……………………………………………………

Thực hiện lệnh này và đưa người bị bắt đến: (3)…………………….

……………………………………………………….

Lệnh này sẽ ngay lập tức được gửi đến Viện kiểm sát để phê chuẩn.

Người nhận:

– người bị bắt;

(2) ………………………………;

– Hồ sơ 02 bản.

……………………..

(1) chức danh hợp pháp của người ký văn bản;

(2) Cơ quan điều tra theo Điều 36 BLTTDS là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành các hoạt động điều tra theo Điều 39 BLTTDS.

Tham Khảo Thêm:  Các Bước Kết Nối điện Thoại Với Tivi Qua Wifi Siêu đơn Giản

(3) Chỉ định vị trí

01 bản lệnh này gửi cho người bị bắt ngày……giờ……ngày……tháng……năm…….

Mọi người gọi

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu lệnh cấm khẩn cấp

Hoạt Hiếu xin chia sẻ thêm mẫu lệnh cấm trong trường hợp khẩn cấp. Đây là Model Model: 66 Bảo hiểm theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08 tháng 12 năm 2021

…………………….

…………………….

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc

Số:……………………./LGN-……………………………… ……………………, ngày ………… tháng …….. năm……..

Lệnh giữ khẩn cấp

………………………………………………………. (Đầu tiên)

Nền tảng: …………………………………………………………………………………………

……………………..

Xong……………………………………………………………

Điều của BLHS…………………….

Theo như bài báo (2)…………, Điều 109 và tiếp theo ………… Khoản 1, 2 Điều 110 Bộ luật tố tụng hình sự,

Yêu cầu:

Giữ người trong các tình huống khẩn cấp để:

Họ và tên:…………………….. Giới tính:…….

Tên khác: ………………………………………….

Sinh ngày ………… Tháng ………… Năm …………. TRONG: ………………

Quốc tịch: …………; Quốc gia: ………………………………; Tôn giáo: …………

Công việc:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:………………………………………….

Ngày cấp ………….Tháng…… Năm……. Cơ quan cấp: ………….

Nơi cư trú: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Tị nạn: ………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Ông bà: …………………………………………………….

…………………….. chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Lệnh này

và giao tù nhân (3) ……………………

Yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang khi cần thiết để thực hiện mệnh lệnh này.

Người nhận:

– Viện kiểm sát……………………;

– một người bị bắt;

– (3)………………………………;

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………………………………

(1) chức danh hợp pháp của người ký văn bản;

(2) thẩm quyền điều tra căn cứ vào Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự; Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định tại Điều 39 của Bộ luật tố tụng hình sự;

(3) Ghi rõ địa điểm.

01 bản Lệnh này được giao cho phạm nhân vào……giờ……ngày……tháng……năm…………..

Người ta giữ

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp theo Thông tư 61/2017/TT-BCA

Thông tư 61/2017/TT-BCA Hết hiệu lực Mẫu Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Hoatieu được liệt kê ở đây để bạn tham khảo.

Tham Khảo Thêm:  Cách Tải Phim Trên Netflix Về điện Thoại Android, IPhone

…………………….

…………………….

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tự do – tự do – hạnh phúc

KHÔNG: ……………………………….

…………ngày …… tháng ….. năm….

Lệnh của khoa cấp cứu

TÔI:……………………………………………………………………………………

Vị trí:………………………………………………………………

Lệnh bắt người khẩn cấp số: ………….. Ngày……..tháng……. ………….. của …………………….

Cơ sở hành vi ………………………………………….

Điều …………….. của BLHS bị vi phạm;

………… Tháng ……. Năm ………….. ngày theo Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp;

Theo như bài báo

…………., Điều 109 và điểm ………… khoản 2, khoản 4, Bộ luật tố tụng hình sự Điều 110,

Yêu cầu:

Bắt người trong trường hợp khẩn cấp:

Tên: ……………………. Giới tính: …………..

Tên khác: ………………………………………………………..

………… tháng …………………… .

Quốc tịch: ……………………………….; Quốc gia: ………….; Tôn giáo: …………

Công việc: …………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………..

Ngày cấp………… Tháng……………………. Nơi cấp: ………….

Nơi cư trú: ……………………………………………………

Lệnh này đã được gửi đến Viện kiểm sát để phê chuẩn.

Người nhận:

–…………………….

–……………………

– Hồ sơ 02 bản.

…………………….

Cơ quan điều tra phụ thuộc vào cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định tại Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 39 Bộ luật tố tụng hình sự.
01 bản lệnh này gửi cho người bị bắt ngày……giờ……ngày……tháng……năm…….

người dân

(Ký, ghi rõ họ tên)

2023 Trên đây là lệnh mới bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp theo Thông tư 119/2021/TT-BCA và các quy định có liên quan. Vui lòng xem thêm các bài viết liên quan khác tại mục Biểu mẫu: Khiếu nại – Phản bác, bạn có thể tải file phù hợp với mình tại các liên kết bên dưới.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Các Bước Kết Nối điện Thoại Với Tivi Qua Wifi Siêu đơn Giản

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *