Mẫu Giáo án Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 9 Theo Công Văn 5512

Rate this post

Đề cương môn GDCD lớp 9 theo công văn 5512

Mẫu Giáo án môn Công dân lớp 9 theo Công văn 5512 Công văn số. Chương trình mẫu theo 5512/BGDĐT-GDTrH: Phát triển và duy trì chương trình giảng dạy trường học. Mời thầy cô gợi ý.

Mẫu giáo án giáo án công dân lớp 9 mới nhất

Bài 19 – Bài 11

Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước

I. Mục tiêu cần đạt được.

1. Kiến thức

– Nắm được những xu thế cơ bản của phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

– Hiểu rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Kỹ năng

– Có kỹ năng hòa nhập và giải quyết vấn đề của bản thân như khởi nghiệp, có kỹ năng giao tiếp, bày tỏ ý kiến ​​với những người quan trọng như thầy cô, cha mẹ, bạn bè.

3. Thái độ

– Xác định rõ ràng trách nhiệm của bạn trong hiện tại.

– Ý thức học tập và rèn luyện cao.

– Hình thành lí tưởng sống đúng đắn.

4. Hiệu quả: Kỹ năng tự học, kỹ năng giao tiếp và hợp tác, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo, kỹ năng công nghệ, kỹ năng trách nhiệm công dân, kỹ năng quản lý và phát triển bản thân, kỹ năng tư duy phản biện.

II. chuẩn bị

1. Giáo viên:

– Chương trình giảng dạy

– Sách HS, CD SGK GDTX lớp 9;

– giấy khổ lớn, bút đánh dấu, băng dính (keo dán), kéo;

– Các ngữ cảnh, tình huống liên quan đến nội dung bài học.

2.HS:

– HS đọc tìm hiểu trước bài

III. Cơ sở giáo dục

1. Nêu phương pháp thực hiện chuỗi các hoạt động học tập trong bài học và các phương pháp dạy học được sử dụng trong các hoạt động.

1.1 Bắt đầu:

– Cách tiếp cận: Nói chuyện, giải quyết vấn đề và giải quyết.

– Kỹ thuật: Kỹ thuật đặt câu hỏi.

1.2 Sáng tạo tri thức mới

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về ý nghĩa của CNH, HĐH

– Cách tiếp cận: Dự án.

– Kỹ thuật: Kỹ thuật đặt câu hỏi.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu trách nhiệm và phương hướng rèn luyện của thanh niên

– Phương pháp: đàm thoại, thảo luận nhóm (nhóm lớn, cặp), nêu và giải quyết vấn đề.

Tham Khảo Thêm:  Cách Tải Phim Trên Google Về điện Thoại Samsung Cực Dễ

– Kỹ thuật: Kỹ thuật khăn trải bàn, Kỹ thuật chia nhóm, Kỹ thuật đặt câu hỏi.

1.3 Buổi thực hành:

– Cách tiếp cận: đối thoại, nêu vấn đề.

– Kỹ thuật: Kỹ thuật đặt câu hỏi.

1.4 Thỏa thuận hoạt động:

– Cách tiếp cận: Nói chuyện, giải quyết vấn đề và giải quyết.

– Kỹ thuật: Kỹ thuật đặt câu hỏi.

1.5 Hoạt động khám phá và sáng tạo:

– Cách tiếp cận: đối thoại, nêu vấn đề.

– Kỹ thuật: Kỹ thuật đặt câu hỏi.

2. Bắt đầu

* mục đích:

– Thúc đẩy sinh viên tìm hiểu các vấn đề về trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

– Phát triển năng lực tư duy phản biện, xử lý tình huống thực tiễn, năng lực trách nhiệm công dân.

Phương pháp thực hiện:

– Hoạt động cộng đồng

sản phẩm hoạt động

– Trình bày miệng

Kế hoạch kiểm tra và đánh giá

– Đánh giá học sinh.

– Giáo viên đánh giá.

Tiến độ hoạt động:

* Chuyển giao nhiệm vụ

GV: “Khát vọng tuổi trẻ” – Cho HS nghe bài hát của Vũ Hồng

? Văn học muốn nói với chúng ta điều gì?

*Thực hiện nhiệm vụ

– Sinh viên trao đổi

– GV: Quan sát

– Sản phẩm dự kiến: Thông điệp văn học gửi thế hệ trẻ về trách nhiệm xây dựng, cống hiến và bảo vệ Tổ quốc.

* Báo cáo

* Đánh giá kết quả

– HS nhận xét, liên hệ, đánh giá

– GV nhận xét, đánh giá

-> Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu vào bài…

-> GV nêu mục tiêu bài học…

3. Hình thành kiến ​​thức

– Khách quan:

+ Học sinh hiểu bài toán thực tế và nội dung bài học

+ Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác…

+ PPDH/Phương pháp dạy học: Giải quyết vấn đề, Thảo luận, Giao tiếp và Sáng tạo…

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung cần đạt

– Hoạt động 1: Giải thích ý nghĩa của CNH, HĐH

1. Mục tiêu: HS hiểu được ý nghĩa của CNH, HĐH

2. Hình thức thực hiện:

– Hoạt động nhóm, kỹ thuật khăn trải bàn

– Hoạt động cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

– Phiếu học tập cá nhân

– Phiếu học tập của nhóm

4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá

Học sinh tự đánh giá.

Học sinh phân tích lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến độ hoạt động

* Chuyển giao nhiệm vụ

Cô giáo hỏi: Học sinh đọc HOẠT ĐỘNG ĐỎ

Thảo luận nhóm (Thảo luận bàn) Câu hỏi và gợi ý SGK/ 38

– Học sinh sẽ được…

* Thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh làm việc theo nhóm

– Giáo viên nhận xét

– Sản lượng dự kiến

* Báo cáo

* Đánh giá kết quả

– HS nhận xét, liên hệ, đánh giá

– GV nhận xét, đánh giá

->GV chốt kiến ​​thức và ghi lên bảng

– Thầy: Hết

Đường lối đổi mới do Đảng ta đề ra năm 1986 khẳng định công nghiệp hóa, hiện đại hóa là hướng đi đúng đắn và là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện lý tưởng của Bác Hồ nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội chủ nghĩa”. Mỗi người phải quyết định một chỗ, chỗ của riêng mình. Đặc biệt là thế hệ trẻ

* Hoạt động 2: Trách nhiệm của tuổi trẻ với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

1. Mục tiêu: HS biết trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

2. Hình thức thực hiện:

– Hoạt động nhóm

– Hoạt động cả lớp

3. Sản phẩm đang hoạt động: Phiếu học tập

4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:

Học sinh phân tích lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Quy trình vận hành:

* Chuyển giao nhiệm vụ

– Giáo viên: ? Theo em, thanh niên cần có những trách nhiệm gì trong sự nghiệp CNH, HĐH?

Cho học sinh thảo luận theo nhóm

– Học sinh sẽ được…

* Quản lý nhiệm vụ

– Học sinh: Bàn luận

– GV: Quan sát

– Sản lượng dự kiến

– Ra sức học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống lành mạnh, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực

– Tích cực tham gia các hoạt động chính trị – xã hội.

– Thanh niên là lực lượng chính

* Báo Cáo Kết Quả: Phiếu Học Tập

* Đánh giá kết quả

– HS nhận xét, liên hệ, đánh giá

– GV nhận xét, đánh giá

->GV chốt kiến ​​thức và ghi lên bảng

* Hoạt động 3: Định hướng rèn luyện thanh niên

1. Mục tiêu: HS biết phương hướng đào tạo thanh niên

2. Hình thức thực hiện:

– Hoạt động cặp đôi

3. Sản phẩm đang hoạt động: Phiếu học tập

4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:

Học sinh phân tích lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Quy trình vận hành:

* Chuyển nhượng công trình

– Giáo viên: ? Theo anh/chị, thanh niên cần được rèn luyện như thế nào để đảm nhận trách nhiệm nào trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

Cho học sinh thảo luận theo cặp

– Học sinh sẽ được…

* Quản lý nhiệm vụ

– Học sinh: Bàn luận

– GV: Quan sát

– Sản lượng dự kiến

– Ra sức học tập, rèn luyện toàn diện.

– Xác định lí tưởng sống đúng đắn.

– Lập kế hoạch học tập để tổ chức tốt công tác học sinh lớp 9.

* Báo Cáo Kết Quả: Phiếu Học Tập

* Đánh giá kết quả

– HS nhận xét, liên hệ, đánh giá

– GV nhận xét, đánh giá

->GV chốt kiến ​​thức và ghi lên bảng

1. Biết ý nghĩa của Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa

Điều đó rất quan trọng và là cơ sở để đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa căn bản.

2. Trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

– Ra sức học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống lành mạnh, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực

– Tích cực tham gia các hoạt động chính trị – xã hội.

– Thanh niên là lực lượng chính

3. Phương hướng đào tạo thanh niên

– Ra sức học tập, rèn luyện toàn diện.

– Xác định lí tưởng sống đúng đắn.

– Lập kế hoạch học tập để tổ chức tốt công tác học sinh lớp 9.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án Câu Hỏi Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến 2019

Lưu ý: Do nội dung giáo án khá dài, các em vui lòng click vào nút tải về để xem đầy đủ Giáo án Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 Mẫu giáo theo công văn 5512.

Mời các bạn xem các giáo án khác tại mục Dành cho giáo viên Mục tài liệu.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Bài Tuyên Truyền Về Bệnh Sởi

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *