Mẫu đơn Xin Giảm Lãi Suất Ngân Hàng 2021

Rate this post

Đơn Đề Nghị Giảm Lãi Suất Ngân Hàng là mẫu đơn được lập ra để đề nghị Giảm Lãi Suất Ngân Hàng. Mẫu nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung yêu cầu giảm lãi suất ngân hàng… Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị giảm lãi suất ngân hàng là mẫu đơn thường được các cá nhân, tổ chức làm để đề nghị được giảm lãi suất ngân hàng do doanh nghiệp, cá nhân gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh kéo dài. Đây cũng là cơ sở để Ngân hàng xem xét giảm lãi suất cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Phiếu gồm các thông tin: họ và tên, căn cước công dân, địa chỉ thường trú, lý do xin giảm lãi suất ngân hàng…

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày …. Năm…..

đề xuất

(Liên quan: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hạ lãi suất và giữ nguyên nhóm cho vay)

Đến ngân hàng…………………….

– Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

– Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; sửa đổi, thay thế một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

– Thông tư số của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 13/03/2020. Theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và nhóm cho vay hỗ trợ người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

– Hợp đồng tín dụng vay số……..

tên tôi là: NGUYỄN NGỌC HỒ Ngày, tháng, năm sinh: …./……/19….

Số CMND: 04818200………….

Ngày cấp:…../…/20…. Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và quản lý dân cư

Địa chỉ thường trú:………………………………..…………………………………….

Địa chỉ hiện tại:………………………………………….………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………

Ký kết bởi…/…/…. Giữa tôi và ngân hàng …………. Với tổng số:……. đồng.

Nội dung hợp đồng ghi rõ số tiền vay và lãi suất hàng tháng mà tôi phải trả là: …..đồng.

Ngoài ra, tôi đã đăng ký mở thẻ tín dụng…. Tại Ngân hàng

Hiện nay, thiệt hại do dịch Covid-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh khiến doanh thu và thu nhập của tôi bị sụt giảm nghiêm trọng. Khó khăn trong việc đáp ứng nghĩa vụ trả nợ đúng hạn theo thỏa thuận và số tiền phải trả hàng tháng. Gốc và lãi cho ngân hàng. Vì vậy, số tiền gốc và lãi phải trả ngân hàng hàng tháng giờ đã trở thành gánh nặng lớn đối với tôi và gia đình.

Tham Khảo Thêm:  Kể Về Trải Nghiệm Gói Bánh Chưng Cùng Gia đình (4 Mẫu)

Xem xét:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN về Điều kiện được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ:

“Điều 4. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

1. Khoản vay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là khoản dư nợ gốc, lãi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Phát sinh từ hoạt động cho vay và cho thuê tài chính;

b) Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi phát sinh từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến ngày tiếp theo sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19;

c) Khách hàng không có khả năng trả nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, khế ước vay, cho thuê tài chính mà khách hàng đã ký kết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và bị suy giảm thu nhập.

2. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Dư nợ quá hạn hoặc quá hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn trả, hạn trả nợ theo thỏa thuận hoặc thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký kết;

b) Dư nợ quá hạn từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến ngày hôm sau sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày thông tư này có hiệu lực (trừ trường hợp nêu tại điểm a khoản này). Lực lượng chấp hành.”

Thông tư số Khoản 1 Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-NHNN về miễn, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm cho vay theo quy định tại Điều 5 Thông tư 01/2020/TT-NHNN:

“Điều 5. Miễn, giảm lãi, phí

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp). và/hoặc lãi phải trả từ ngày 23/01/2020 đến ngày hôm sau, sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ tuyên bố hết dịch Covid-19 mà khách hàng không có khả năng trả gốc và/hoặc lãi đúng hạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và việc giảm doanh thu, thu nhập đã ký thỏa thuận hoặc hợp đồng.

Điều 6. Giữ nguyên nhóm nợ

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên bản Nhóm nợ được phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 23 tháng 01 năm 2020 đối với các dư nợ sau:

a) Số dư nợ thuộc đối tượng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ quy định tại Điều 4 Thông tư này;

b) Số dư nợ được miễn, giảm lãi theo quy định tại Điều 5 Thông tư này;

c) Số dư nợ quy định tại điểm a và b khoản này bao gồm cả số dư nợ được cơ cấu lại, miễn, giảm lãi và điều chỉnh lãi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời hạn kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2020. 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày thông tư này có hiệu lực cho đến ngày tiếp theo.

Căn cứ vào tình hình thực tế và đánh giá khả năng trả nợ của bạn, xét thấy bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên để được xem xét áp dụng chính sách theo định mức của Ngân hàng Nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án Trắc Nghiệm Tập Huấn Lớp 3 Chân Trời Sáng Tạo Các Môn

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị ngân hàng xem xét trường hợp của tôi, tính thời hạn trả nợ và hỗ trợ tôi giảm lãi suất vay ngân hàng. 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng tuyên bố hết dịch Covid-19 đến ngày hôm sau tôi và gia đình thu xếp được để nhanh chóng trả hết nợ vay ngân hàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày …. Năm…..

Đơn xin giảm lãi suất

Kính gửi: Ông/Bà…….. Giám đốc Phòng Nghiệp vụ Công ty Tài chính……Ngân hàng………………

– Theo quy định của pháp luật NHNN Việt Nam

– Hợp đồng tín dụng vay số……..

Tên của tôi:………………………………. Ngày sinh:……………………………….

Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: …………………………………….. ….. ..

Nơi cấp:……………………. Ngày cấp…/tháng…/năm…

Địa chỉ thường trú:………………………………..…………………………………….

Địa chỉ hiện tại:………………………………………….………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………

Ngày…./…./…..cần một số tiền lớn và gấp để phẫu thuật, tôi đến ngân hàng nhờ tư vấn. Sau khi trao đổi và được sự hướng dẫn của nhân viên ngân hàng, tôi đã ký vào Hợp đồng Dịch vụ Vay tín chấp tiêu dùng Fay Credit, với số tiền: ……..đồng. Trong hợp đồng có ghi rõ số tiền vay và lãi suất hàng tháng tôi phải trả là: …..đồng. Cùng với thỏa thuận, tôi cũng đã ký một văn bản cam kết với ngân hàng.

Sau 1 tháng kể từ ngày vay, tôi nhận được thông báo trả lãi. Nhưng so với mức lãi đã thỏa thuận trong hợp đồng thì số tiền lãi của tôi là……,…… lần.

Tham Khảo Thêm:  Tìm Hiểu Về Email

Tôi hỏi thì được ngân hàng giải thích là do tôi vi phạm một số điều khoản trong cam kết hai bên nên ngoài tiền lãi hàng tháng, tôi còn phải trả phí quá hạn cho việc vi phạm.

Với thu nhập hàng tháng không ổn định, gia đình khó khăn, con trai tôi vừa trải qua một cuộc đại phẫu. Vì vậy, hiện tại số tiền lãi phải trả cho ngân hàng hàng tháng giờ đã trở thành gánh nặng rất lớn đối với tôi và gia đình.

– Coi như:

Quyết định số Theo 323/1999/QĐ-NHNN1

“Điều 1. Lãi suất cho vay hộ nghèo đối với hộ nghèo như sau:

1. Lãi suất cho vay hộ nghèo 0,7%/tháng được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 9 năm 1999, thay thế cho lãi suất cho vay hộ nghèo 0,8%/tháng quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 của Quyết định. KHÔNG. 39/1998/QĐ-NHNN1 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 17/01/1998 Quy định về lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam Lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của các tổ chức tài chính, người cư trú và tổ chức tài chính. Đối với hộ nghèo Dư nợ Ngân hàng đến ngày 31/8/1999 đối với hộ nghèo sẽ được quy đổi về cùng một mức lãi suất vay là 0,8%/tháng.

– Hợp đồng tín dụng vay số……..

“Điều 7. Mức phạt vi phạm văn bản cam kết có thể do hai bên thoả thuận trong thời gian thực hiện hợp đồng.”

Tôi đề nghị: Ông/Bà……..Giám đốc Phòng Nghiệp vụ Công ty Tài chính……Ngân hàng……… giải đáp giúp tôi và gia đình nhanh chóng trả hết nợ ngân hàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid dẫn đến cả cá nhân và doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Mẫu Đơn Xin Giảm Lãi Suất Ngân Hàng 2021 là cơ hội rất gần để xin ngân hàng giảm. Một phần gánh nặng nợ nần. .

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Tìm Hiểu Về Email

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *