Mẫu đề án Hoạt động Xuất Bản, Phát Hành Xuất Bản Phẩm điện Tử

Rate this post

Mẫu Kế hoạch Dự án Xuất bản và Phát hành Xuất bản phẩm điện tử là mẫu kế hoạch dự án được thiết kế để dự án xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử. Biểu mẫu đề cập rõ ràng nội dung của dự án, thông tin phát hành, v.v.

Tên Công ty, Tổ chức (nếu có)
Tên cơ quan, đơn vị/
Riêng tư
——-

CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————

cơ chế
Xuất bản/phát hành ấn phẩm điện tử

1. Tên cơ quan, tổ chức/cá nhân thực hiện đề tài: ……………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính): ……………………………………………………………………………………………….

– Fax Điện thoại: …………………………………………………….

– Giấy Phép Thành Lập Nhà Xuất Bản/Giấy Đăng Ký Thương Mại…………………….

– Tôn chỉ, mục đích hoạt động: …………………………………………………………………….

2. Sự cần thiết của dự án (nêu rõ lý do, nhu cầu xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử)

3. Nội dung hoạt động (Xuất bản/Phát hành xuất bản phẩm điện tử) …………..

4. Điều kiện về thiết bị, công nghệ lắp đặt:…………………….

(Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP, phần mô tả điều kiện về thiết bị, công nghệ phải thể hiện rõ như sau:

a) Danh mục máy chủ, máy tính và các thiết bị khác đặt tại Việt Nam để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trên Internet, bao gồm tối thiểu các thông tin sau: tên máy chủ/máy tính/thiết bị, cấu hình, năm sản xuất, hãng sản xuất, nước sản xuất, dung lượng , chất lượng (mới/đã qua sử dụng), vị trí cài đặt (bao gồm cả địa chỉ IP cho máy chủ), người quản trị/vận hành, chức năng/tính năng sử dụng;

b) Danh mục thiết bị, phần mềm cung cấp thiết kế, bố trí và ghi dữ liệu trong thiết bị điện tử tối thiểu bao gồm các thông tin sau: tên thiết bị/phần mềm, cấu hình (đối với thiết bị), năm sản xuất, nhà sản xuất, nước sản xuất, phiên bản (đối với thiết bị). phần mềm), số lượng, chất lượng (mới/Đã sử dụng/Nâng cấp), Cài đặt/Vị trí cài đặt, Quản lý của người quản trị/Vận hành, Chức năng/Tính năng sử dụng.

Tham Khảo Thêm:  Cách Làm Cá Hố Kho Nghệ Vàng ươm, Thơm Ngon đậm đà Hấp Dẫn

Đối với phần mềm phục vụ thiết kế, bố trí và ghi dữ liệu trên các phương tiện điện tử phải mô tả, thuyết minh tổng quan; Cung cấp hồ sơ thiết kế sơ bộ hoặc tài liệu tương đương;

c) Danh mục thiết bị truyền dẫn xuất tín hiệu điện tử sau khi được chỉnh sửa, định dạng và lưu trữ trên phương tiện điện tử tối thiểu phải có các thông tin sau: tên thiết bị, cấu hình, năm sản xuất, hãng sản xuất, nước sản xuất, kích thước, chất lượng (mới/đã qua sử dụng) , vị trí lắp đặt, Người quản lý/Người vận hành, Nhiệm vụ/Đặc điểm sử dụng;

d) Tài liệu chứng minh đường kết nối Internet đã được đăng ký hợp pháp để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trên Internet;

đ) Mô tả giải pháp kỹ thuật kiểm soát hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử; bao gồm việc phát hành, loại bỏ hoặc thay thế cho việc phát hành;

e) Danh mục thiết bị bảo trì và thống kê số lượng ấn phẩm điện tử xuất bản, phát hành bao gồm tối thiểu các thông tin sau: tên thiết bị, cấu hình, năm sản xuất, hãng sản xuất, nước sản xuất, kích thước, chất lượng (mới/đã qua sử dụng), vị trí lắp đặt , nhân viên bảo trì/vận hành , chức năng/tính năng sử dụng.

Mô tả giải pháp kỹ thuật thống kê, quản lý số lượng xuất bản phẩm điện tử xuất bản, phát hành;

g) mô tả và tổng quan về hệ thống lưu trữ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để lưu trữ các xuất bản phẩm điện tử đã xuất bản và phát hành; Cung cấp hồ sơ thiết kế sơ bộ hoặc tài liệu tương đương.

Mô tả các yêu cầu đảm bảo về tính xác thực, tính toàn vẹn, an toàn thông tin và khả năng tiếp cận từ việc tạo ra ấn phẩm điện tử lưu trữ;

h) Tài liệu chứng minh sự tồn tại của chứng thư số hợp pháp theo quy định của Luật Giao dịch điện tử)

Tham Khảo Thêm:  Biên Bản Họp Hội đồng Nhân Dân Tỉnh (huyện, Xã) 2023 Mới Nhất

5. Điều kiện về nhân lực kỹ thuật được tuyển dụng:…………………….

(Mô tả điều kiện về nhân lực kỹ thuật nêu tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP dự kiến ​​thực hiện yêu cầu lập danh sách nhân lực kỹ thuật bao gồm tối thiểu các thông tin sau: họ và tên. , chức danh , liệt kê thông tin về trình độ chuyên môn, thâm niên công tác, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về công nghệ thông tin của nhân viên kỹ thuật hoặc kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ)

6. Biện pháp kỹ thuật thực hiện:…………………….

(Mô tả biện pháp kỹ thuật thực hiện theo Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP thể hiện rõ như sau:

a) Danh mục thiết bị, giải pháp kỹ thuật phòng, chống virus máy tính tối thiểu phải có các thông tin sau: thiết bị, cấu hình, năm sản xuất, hãng, nước sản xuất, kích thước, chất lượng (mới/đã qua sử dụng), vị trí lắp đặt, người quản lý/người vận hành, chức năng/tính năng sử dụng.

Mô tả giải pháp kỹ thuật phòng, chống virus máy tính.

b) Danh mục thiết bị ngăn chặn truy cập trái phép qua hệ thống Internet tối thiểu phải có các thông tin sau: tên thiết bị, cấu hình, năm sản xuất, hãng, nước sản xuất, dung lượng, chất lượng (mới/đã qua sử dụng), vị trí lắp đặt, người quản lý/ toán tử, chức năng/đặc điểm sử dụng.

Mô tả các giải pháp kỹ thuật chống xâm nhập trái phép qua hệ thống Internet.

c) Mô tả quy trình nghiệp vụ quản lý an toàn thông tin và các sự cố liên quan đến an ninh;

d) Mô tả quy trình nghiệp vụ xác định hành vi can thiệp làm thay đổi nội dung xuất bản phẩm điện tử

đ) Thông tư số. Mô tả việc đáp ứng các điều kiện về giải pháp kỹ thuật kiểm soát quyền tác giả số trong hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử quy định tại Điều 25 ngày 23/2014/TT-BTTTT.

Tham Khảo Thêm:  Phân Phối Chương Trình Lịch Sử 6 Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

7. Tên miền Internet Việt Nam dùng để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử:

(Mô tả tên miền Internet Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP dự định xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử phải thể hiện rõ:

a) Nhà xuất bản xuất bản; Tổ chức, cá nhân phát hành xuất bản phẩm điện tử trên Internet sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu trữ thông tin trên hệ thống máy chủ có địa chỉ IP tại Việt Nam;

b) nhà xuất bản xuất bản; Tổ chức, cá nhân phát hành xuất bản phẩm điện tử đứng tên người đăng ký sử dụng tên miền;

c) Tên miền “.vn” trong dự án còn hiệu lực tối thiểu 06 tháng.

Chỉ cần không thực hiện việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trên mạng Internet thì điều kiện phải có máy chủ đặt tại Việt Nam, không cần có máy tính và các thiết bị khác để xuất bản, phát hành. Xuất bản phẩm điện tử quy định tại điểm a khoản 1 Nghị định số Điều 17 195/2013/NĐ-CP; Điểm d Khoản 1 Nghị định số. Nghị định 195/2013/NĐ-CP không cần mô tả điều kiện để có đường kết nối Internet nêu tại Điều 17; Điểm C Khoản 1, Điểm C Khoản 2 Điều 45 Luật Xuất bản và Khoản 4 Nghị định số. 195/2013/NĐ-CP tại Điều 17) điều kiện sở hữu tên miền Internet.

8. Đối tượng, chủ thể xuất bản phẩm điện tử chủ yếu xuất bản, phát hành: …………

……………………………………………………………………………………………….

9. Thông tin khác (nếu có):……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

…………ngày…… tháng….. năm………….
Đại diện pháp lý
(Ký, Viết)Hỡi họ và tên,ngàyĐúngbạn)

Mẫu kế hoạch dự án xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Thủ Tục đăng Ký Nhận Cha Mẹ Con 2023

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *