Mẫu Bản Cam Kết Nghỉ Việc Bảo Mật Thông Tin Công Ty Mới 2023

Rate this post

Mẫu giấy cam kết không tiết lộ thông tin kinh doanh của công ty

Mẫu giấy cam kết bảo mật thông tin

Đơn cam kết thôi việc là mẫu bản cam kết của người lao động gửi đến ban giám đốc công ty hứa sẽ không tiết lộ thông tin cũng như hoạt động kinh doanh của công ty. Mẫu nêu rõ thông tin người lao động nghỉ việc. Vui lòng xem chi tiết và tải về đơn từ chức tại đây.

Thư từ chức mẫu

Thư từ chức mẫu
2023 Giấy cam kết chấm dứt tiết lộ thông tin mật của công ty

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin thôi việc như sau:

1. Cam kết chấm dứt việc không tiết lộ thông tin kinh doanh của công ty vào năm 2023

CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc

……., ngày…….tháng……năm 20….

Cam kết của viên chức

Re: Cam kết không tiết lộ thông tin kinh doanh của công ty

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty…………………….

– Căn cứ đơn từ chức ngày ____/______/______ đã được Giám đốc phê duyệt.

– Theo quyết định thanh lý hợp đồng lao động đã giao kết.

Tên của tôi: …………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/CCD: ………………………………… Do Công an tỉnh cấp: ……………………………….

Là nhân viên của Bộ môn: ………………………………………………………………………………………………

Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin công ty cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài làm ảnh hưởng xấu đến sản phẩm và hoạt động kinh doanh của công ty.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan trên.

Người nhận:

– Như trên;

Lưu VT.

DẤU HIỆU

2. Mẫu cam kết bảo mật thông tin doanh nghiệp mới nhất 2023

CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc
——————o00——————

Cam kết cung cấp bảo mật thông tin

Theo Nội quy lao động Công ty …………………………………….

Tham Khảo Thêm:  Tải Top 17 mẫu nghị luận về ước mơ siêu hay

Theo Hợp đồng lao động/HĐTV số. Được ký kết giữa……Công ty…………và Ông.

Tên tôi:…………………….. Nơi ở:……………………

Bộ phận: Công ty …………………… Trực thuộc …………

Căn cứ Chương…… Nội quy lao động: Bảo mật các tài liệu về công nghệ và kinh doanh của công ty dưới mọi hình thức.

Trong bài viết…. Trong đó có điều khoản về việc bàn giao tài liệu mật, thông tin liên quan đến công ty, tôi xin cam kết không thảo luận hay tiết lộ bất kỳ thông tin, tài liệu nào chứa thông tin mật trừ các trường hợp sau:

– công ty đã chấm dứt hoạt động;

– Cam kết bàn giao lại toàn bộ đồ đạc của công ty, không lấy toàn bộ đồ đạc của công ty khi ra khỏi công ty.

– Thông tin mật được công ty phổ biến rộng rãi ra công chúng;

Tôi cam kết không mua, bán, sử dụng, chuyển nhượng hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thông tin bí mật nào mà tôi có được hoặc biết được trong quá trình làm việc với Công ty. Đặc biệt, tôi sẽ cung cấp đầy đủ những gì được giao. Tài sản công ty.

Hồ sơ kèm theo (nếu có):

……………………

…………………….

…………, ngày… tháng… năm 20….

người bảo lãnh

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Cam kết để lại Thỏa thuận bảo mật thông tin

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc

Hiệp định

(ví dụ: bảo mật thông tin công ty ………….)

– Tuân thủ các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại và Luật Sở hữu trí tuệ.

– Theo thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…,

Tại: Văn phòng Công ty ………………………………………….

Chúng ta có:

Bên A: Ông/Bà …………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………

CCN……………………. Hộ chiếu: ……………………

Điện thoại: ……………………. Số fax: ……………………

Nên là: …………………………………………………………………………

Bên B: Công ty ……………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………

Người đại diện: Ông/Bà …………, Giám đốc……………………

Điều 1: Quy định chung

Bí mật kinh doanh và sở hữu trí tuệ: là các thông tin, tài liệu, ý tưởng kinh doanh,… được thể hiện hoặc lưu giữ dưới dạng văn bản, tệp tin máy tính, thư điện tử, hình ảnh. , mã phần mềm máy tính … độc quyền.

Tham Khảo Thêm:  Cách Viết đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh

Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và ràng buộc cả hai bên, sẽ được coi và hiểu là một phần không thể tách rời của hợp đồng, phụ lục lao động hoặc các thỏa thuận khác… được hai bên ký kết trong quá trình làm việc.

Thông tin bảo mật: Các thông tin bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ nêu tại Điều 1.2 mà hai bên biết hoặc tiếp cận được trong quá trình làm việc trong Công ty. Cả hai bên đều bị ràng buộc bởi trách nhiệm và tính bảo mật, bao gồm cả việc cung cấp cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin bí mật vì bất kỳ lý do gì – mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

Bí mật kinh doanh, đặc điểm sở hữu trí tuệ cũng được giải thích và thực thi theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế (nếu pháp luật Việt Nam không có quy định này).

Ông bà: ……………………. Trong thời gian làm việc trong công ty, có thể trực tiếp và gián tiếp tham gia vào các công việc, dự án,… liên quan đến thông tin mật của công ty, có thể không phải là “người được ủy quyền có thông tin mật”, nhưng có thể vì một lý do nào đó mà biết hoặc có quyền tiếp cận thành “thông tin bí mật”.

Điều 2: Nội dung triển khai bảo mật thông tin

Trong quá trình làm việc và kể cả sau khi Ông/Bà ………….. thôi việc tại Công ty ……….., hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

– Không sử dụng thông tin bảo mật do các bên cung cấp cho nhau vào mục đích khác.

– Không được phép sao chép, một phần hoặc toàn bộ thông tin mật cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên sở hữu thông tin mật.

– Cam kết không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau trong quá trình làm việc theo yêu cầu của pháp luật.

– Đồng thời, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của hai bên, khi Ông/Bà…………………… thôi việc.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu đơn xin xác nhận giám hộ

Điều 3: Thẩm quyền và cam kết chung

Trong thời gian cưỡng chế, bên nào vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho bên kia theo quy định của pháp luật, đồng thời phải nộp phạt bên kia 200 triệu đồng.

– Hai bên cam kết hiểu rõ và nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung trong bản thỏa thuận này. Mọi thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được sự đồng ý của hai bên bằng văn bản.

– Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Trong trường hợp có tranh chấp, hai bên sẽ chủ động giải quyết thông qua thương lượng, thỏa hiệp trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không giải quyết được thì vụ việc được chuyển ra tòa án để giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện phải chịu mọi chi phí kiện tụng, kể cả chi phí thuê luật sư cho bên thắng kiện.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Qua một bên

(Ký và Họ Tên)

bên B

(Ký và Họ Tên)

Rời bỏ công việc để tìm một công việc mới hoặc theo đuổi những mục tiêu cá nhân là một bước tiến mới đối với nhiều người. Khi đó, bạn sẽ bận rộn tìm kiếm các mẫu cv xin việc chuẩn 2023, chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn xin việc phổ biến, v.v. Trên đây là mẫu Thỏa thuận bảo mật thông tin doanh nghiệp mới năm 2023, mời các bạn cùng tham khảo. Tham khảo các bài viết, biểu mẫu liên quan đến chuyên mục Hỏi đáp pháp luật, Biểu mẫu:

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Soạn Văn Vào Phủ Chúa Trịnh Siêu Ngắn

Related Posts

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Top 6 công viên giải trí ở Malaysia cho bạn thỏa sức vui chơi

Malaysia nổi tiếng là đất nước có nhiều điểm du lịch hấp dẫn và nhiều khu vui chơi giải trí đa dạng. Các khu vui chơi ở…

Đà Lạt Tháng 5 có gì đẹp: check in cháy máy với 5 mùa hoa

Đà Lạt là một trong số ít tỉnh thành du khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp mộng mơ dù đi du lịch vào mùa nào….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *