Kế Hoạch Giáo Dục Môn Thể Dục Lớp 7 Năm Học 2020-2021

Rate this post

Tuần

Tiết theo thứ tự

Tên bài học

Nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt

Hình thức tổ chức dạy học

1

(Từ 7/9 đến 12/9)

1,2

Chủ đề:

Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT

– Nguyên nhân xảy ra chấn thương.

– Cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động thể dục thể thao.

– Biết và ghi nhớ được: một số nguyên nhân xảy ra chấn thương; ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương và cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

– Vận dụng được vào học tập, tập luyện, các hoạt động TDTT và đời sống hàng ngày.

Đồng loạt và theo nhóm.

2

(Từ 14/9 đến 19/9)

3

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Ôn: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và theo chu kỳ); Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra, vào lớp.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được các kỹ năng đội hình đội ngũ; Vận dụng được thành thục trong các giờ học môn Thể dục và các hoạt động tập thể trong cũng như ngoài nhà trường.

– Có ý thức học tập tích cực, tự giác.

– Biết giúp đỡ bạn, điều khiển nhóm luyện tập; hình thành kỹ năng đánh giá, mạnh dạn, tự tin khi trình diễn hoặc nêu ý kiến.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

4

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Chạy bền.

– ĐHĐN: Ôn: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn hàng, dồn hàng; đi đều – đứng lại, chạy đều – đứng lại; tiến, lùi, sang phải, sang trái; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; Một số động tác thả lỏng; Giới thiệu hiện tượng ‘thở dốc’ và cách khắc phục.

– Biết cách và thực hiện được các kỹ năng đội hình đội ngũ; Vận dụng được thành thục trong các giờ học môn Thể dục và các hoạt động tập thể trong cũng như ngoài nhà trường.

– Có ý thức học tập tích cực, tự giác.

– Biết giúp đỡ bạn, điều khiển nhóm luyện tập; hình thành kỹ năng đánh giá, mạnh dạn, tự tin khi trình diễn hoặc nêu ý kiến.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

3

(Từ 21/9 đến 25/9)

5

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Ôn: tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang; tiến, lùi, sang trái, sang phải; đứng nghiêm, đứng nghỉ; quay các hướng; Trò chơi (GV chọn).

– Học:biến đổi đội hình 0-2-4.

– Biết cách và thực hiện được các kỹ năng đội hình đội ngũ; Vận dụng được thành thục trong các giờ học môn Thể dục và các hoạt động tập thể trong cũng như ngoài nhà trường.

– Có ý thức học tập tích cực, tự giác.

– Biết giúp đỡ bạn, điều khiển nhóm luyện tập; hình thành kỹ năng đánh giá, mạnh dạn, tự tin khi trình diễn hoặc nêu ý kiến.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

6

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Chạy bền.

– Ôn: Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, giãn hàng, dồn hàng; tiến, lùi, sang trái, sang phải; Điểm số theo chu kỳ (1-2-3 hoặc 1-2); Đi đều, đứng lại; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Học phân phối sức khi chạy; Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được các kỹ năng đội hình đội ngũ; Vận dụng được thành thục trong các giờ học môn Thể dục và các hoạt động tập thể trong cũng như ngoài nhà trường.

– Có ý thức học tập tích cực, tự giác.

– Biết giúp đỡ bạn, điều khiển nhóm luyện tập; hình thành kỹ năng đánh giá, mạnh dạn, tự tin khi trình diễn hoặc nêu ý kiến.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

4

(Từ 28/9 đến 3/10

7

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Ôn: Tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng; Điểm số, báo cáo; Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay trái, quay phải, quay đằng sau; Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được các kỹ năng đội hình đội ngũ; Vận dụng được thành thục trong các giờ học môn Thể dục và các hoạt động tập thể trong cũng như ngoài nhà trường.

– Có ý thức học tập tích cực, tự giác.

– Biết giúp đỡ bạn, điều khiển nhóm luyện tập; hình thành kỹ năng đánh giá, mạnh dạn, tự tin khi trình diễn hoặc nêu ý kiến.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

8

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Chạy bền.

– ĐHĐN: Ôn: Tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng; Điểm số, báo cáo; Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay trái, quay phải, quay đằng sau; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được các kỹ năng đội hình đội ngũ; Vận dụng được thành thục trong các giờ học môn Thể dục và các hoạt động tập thể trong cũng như ngoài nhà trường.

– Có ý thức học tập tích cực, tự giác.

– Biết giúp đỡ bạn, điều khiển nhóm luyện tập; hình thành kỹ năng đánh giá, mạnh dạn, tự tin khi trình diễn hoặc nêu ý kiến.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

5

(Từ ngày 5/10 đến 10/10

9

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Ôn: Tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng; Điểm số, báo cáo; Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay trái, quay phải, quay đằng sau; Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được các kỹ năng đội hình đội ngũ; Vận dụng được thành thục trong các giờ học môn Thể dục và các hoạt động tập thể trong cũng như ngoài nhà trường.

– Có ý thức học tập tích cực, tự giác.

– Biết giúp đỡ bạn, điều khiển nhóm luyện tập; hình thành kỹ năng đánh giá, mạnh dạn, tự tin khi trình diễn hoặc nêu ý kiến.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

10

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Ôn: Tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng; Điểm số, báo cáo; Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay trái, quay phải, quay đằng sau; Trò chơi (GV chọn).

6

(Từ 12/10 đến 17/10)

11

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Chạy bền.

– Chạy nhanh: Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay; Trò chơi “Chạy tiếp sức”.

– Chạy bền: Giới thiệu hiện tượng ‘đau sóc’ và cách khắc phục; Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

12

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Ôn: động tác Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát.

– Học: Ngồi (mặt, lưng, vai hướng chạy) xuất phát – Chạy nhanh 20-30m.

– Trò chơi “Chạy tiếp sức chuyển vật”.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Theo tổ (nhóm)

7

(Từ 19/10 đến 24/10)

13

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Chạy bền.

– Chạy nhanh: Ôn: Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển thể lực; Kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh cự li 30-40m; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Học cách kiểm tra mạch trước – sau khi chạy và theo dõi sức khỏe; Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

14

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Ôn: Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển thể lực; Kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh cự li 30-40m.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

8

(Từ 26/10 đến 31/10)

15

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Chạy bền.

– Chạy nhanh: Ôn: các động tác bổ trợ (GV chọn); bài tập phát triển thể lực; Xuất phát cao – chạy nhanh cự li 40-60m; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

16

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Ôn: các động tác bổ trợ (GV chọn); bài tập phát triển thể lực; Xuất phát cao – chạy nhanh cự li 40-60m.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

9

(Từ 2/11 đến 7/11)

17

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Chạy bền.

– Chạy nhanh: Ôn: các động tác bổ trợ (GV chọn); bài tập phát triển thể lực; Xuất phát cao – chạy nhanh cự li 40-60m; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Số 02/PTHA: Giấy Báo

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

18

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Ôn: các động tác bổ trợ (GV chọn); bài tập phát triển thể lực; Xuất phát cao – chạy nhanh cự li 40-60m.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

10

(Từ 9/11 đến 14/11)

19

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Chạy bền.

– Chạy nhanh: Ôn: các động tác bổ trợ (GV chọn); bài tập phát triển thể lực; Xuất phát cao – chạy nhanh cự li 40-60m; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

20

– Kiểm tra.

– Chạy nhanh: thành tích chạy 60m (tính giờ).

– Vận dụng được các kiến thức đã học để hoàn thành yêu cầu của bài kiểm tra.

– Thực hiện đúng quy định đặc thù của bộ môn.

Theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

11

(Từ 16/11 đến 21/11)

21

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Ôn:

+ Căn bản công: kỹ thuật tấn;

+ Thủ pháp: 9 kỹ thuật đơn (1 đến 9).

– Học: thủ pháp: 3 kỹ thuật đơn (10 đến 12).

– Trò chơi (GV chọn).

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

22

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Chạy bền.

– Môn TTTC: Ôn: Căn bản công: kỹ thuật tấn; Thủ pháp: 12 kỹ thuật đơn (1 đến 12); Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

12

(Từ 23/11 đến 28/11)

23

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Ôn: Căn bản công: kỹ thuật tấn; Thủ pháp: 12 kỹ thuật đơn (1 đến 12); Trò chơi (GV chọn).

– Học: thủ pháp: 3 kỹ thuật đơn (3 đến 15).

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

24

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Chạy bền.

– Môn TTTC: Ôn: Căn bản công: kỹ thuật tấn; Thủ pháp: 15 kỹ thuật đơn (1 đến 15); Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

13

(Từ 30/11 đến 5/12)

25

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Ôn: Căn bản công: kỹ thuật tấn; Thủ pháp: 15 kỹ thuật đơn (1 đến 15); Trò chơi (GV chọn).

– Học: thủ pháp: 3 kỹ thuật đơn (16 đến 18).

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

26

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Chạy bền.

– Môn TTTD: Ôn: Căn bản công: kỹ thuật tấn; Thủ pháp: 18 kỹ thuật đơn (1 đến 18); Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

14

(Từ 7/12 đến 12/12)

27

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Ôn: Căn bản công: kỹ thuật tấn; Thủ pháp: 18 kỹ thuật đơn (1 đến 18).

– Trò chơi (GV chọn).

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

28

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Chạy bền.

– Môn TTTC: Ôn: Căn bản công: kỹ thuật tấn; Thủ pháp: 18 kỹ thuật đơn (1 đến 18); Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

15

(Từ 14/12đến 19/12)

29

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Ôn: Căn bản công: kỹ thuật tấn; Thủ pháp: 18 kỹ thuật đơn (1 đến 18).

– Trò chơi (GV chọn).

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

30

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Chạy bền.

– Môn TTTC: Ôn: Căn bản công: kỹ thuật tấn; Thủ pháp: 18 kỹ thuật đơn (1 đến 18); Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

16

(Từ 21/12 đến 26/12)

31

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Ôn: Căn bản công: kỹ thuật tấn; Thủ pháp: 18 kỹ thuật đơn (1 đến 18).

– Trò chơi (GV chọn).

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

– Vận dụng được vào luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

32

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Chạy bền.

– Môn TTTC: Ôn: kỹ thuật tấn; 18 kỹ thuật đơn (1 đến 18); Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra

– Vận dụng được vào luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

17

(Từ 28/12 đến 2/1)

33

– Ôn tập học kì I.

– Môn TTTC (Võ cổ truyền): 18 kỹ thuật đơn đã học (1-18).

– Trò chơi: do GV chọn.

– Vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành các bài tập, luyện tập hàng ngày.

– Tự giác, tích cực; biết điều khiển nhóm luyện tập; biết phối hợp, giúp đỡ bạn trong tập luyện.

– Hoàn thành lượng vận động.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

34

– Kiểm tra học kì I.

– Môn TTTC (Võ cổ truyền): 18 kỹ thuật đơn đã học (1-18).

– Vận dụng được các kiến thức đã học để hoàn thành yêu cầu của bài kiểm tra.

– Thực hiện đúng quy định đặc thù của bộ môn.

Theo cặp đôi.

18

(Từ 41 đến 9/1)

35

– Kiểm tra ĐGXL thể lực HS (t1).

– Chạy tùy sức 5 phút.

– Vận dụng được các kiến thức đã học để hoàn thành yêu cầu của bài kiểm tra.

– Thực hiện đúng quy định đặc thù của bộ môn.

Theo nhóm.

36

– Kiểm tra ĐGXL thể lực HS (t2).

– Nằm ngửa gập bụng.

– Vận dụng được các kiến thức đã học để hoàn thành yêu cầu của bài kiểm tra.

– Thực hiện đúng quy định đặc thù của bộ môn.

Theo cặp đôi.

19

(Từ 18/1 đến 23/1)

Tham Khảo Thêm:  Gạch Giả Gỗ 15x90 Lát Nền Nhà đẹp

37

– Chủ đề: Bài TD.

– Học 5 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng.

– Trò chơi (GV chọn).

– Thực hiện được các động tác ở mức cơ bản đúng; hô đúng nhịp, đúng thứ tự động tác.

– Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và luyện tập.

– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

38

– Chủ đề: Bài TD.

– Chạy bền.

– Bài TD: Ôn: 5 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Thực hiện được các động tác ở mức cơ bản đúng; hô đúng nhịp, đúng thứ tự động tác.

– Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và luyện tập.

– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

20

(Từ 25/1 đến 30/1)

39

– Chủ đề: Bài TD.

– Ôn: 5 động tác đã học.

– Trò chơi (GV chọn).

– Học 4 động tác: Vặn mình, Phối hợp, Nhảy, Điều hòa.

– Thực hiện được các động tác ở mức cơ bản đúng; hô đúng nhịp, đúng thứ tự động tác.

– Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và luyện tập.

– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

40

– Chủ đề: Bài TD.

– Chạy bền.

– Bài TD: Ôn hoàn thiện 9 động tác đã học; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Thực hiện được các động tác ở mức cơ bản đúng; hô đúng nhịp, đúng thứ tự động tác.

– Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và luyện tập.

– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

21

(Từ 1/2 đến 6/2)

41

– Chủ đề: Bài TD.

– Ôn hoàn thiện 9 động tác của đã học.

– Trò chơi (GV chọn).

– Thực hiện được các động tác ở mức cơ bản đúng; hô đúng nhịp, đúng thứ tự động tác.

– Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và luyện tập.

– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

– Vận dụng để rèn luyện hằng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

42

– Chủ đề: Bài TD.

– Chạy bền.

– Bài TD: Ôn hoàn thiện 9 động tác đã học; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Thực hiện được các động tác ở mức cơ bản đúng; hô đúng nhịp, đúng thứ tự động tác.

– Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và luyện tập.

– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

– Vận dụng để rèn luyện hằng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

22

(Từ 8/2đến 22/2)

43

– Chủ đề: Bài TD.

– Ôn hoàn thiện 9 động tác của đã học.

– Trò chơi (GV chọn).

– Thực hiện được các động tác ở mức cơ bản đúng; hô đúng nhịp, đúng thứ tự động tác.

– Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và luyện tập.

– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

– Vận dụng để rèn luyện hằng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

44

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Chạy bền.

– Bật nhảy: Ôn: Một số động tác bổ trợ; động tác tại chỗ đánh tay; ngồi bật cao tại chỗ; Một số động tác ép dẻo.

– Trò chơi phát triển sức mạnh chân (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

23

(Từ 22/2 đến 27/2)

45

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Ôn: Một số động tác bổ trợ; động tác tại chỗ đánh tay; ngồi bật cao tại chỗ; Động tác ép dẻo. Trò chơi phát triển sức mạnh chân (GV chọn).

– Học: Đà một bước đá lăng; Đà một bước giậm nhảy – đá lăng.

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe; Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

46

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Chạy bền.

– Bật nhảy: Ôn: Động tác bổ trợ; Đà một bước đá lăng; Đà một bước giậm nhảy – đá lăng; Động tác ép dẻo; Đà một bước – đá lăng, đà một bước giậm nhảy – đá lăng; Trò chơi phát triển sức mạnh chân (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

24

(Từ 1/3 đến 6/3)

47

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Ôn: Động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang; động tác tại chỗ đánh tay; ngồi bật cao tại chỗ; Đà một bước đá lăng, Đà một bước giậm nhảy – đá lăng; Động tác ép dẻo.

– Trò chơi phát triển sức mạnh chân (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

48

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Chạy bền.

– Bật nhảy: Ôn: Động tác bổ trợ; Đà một bước đá lăng; Đà một bước giậm nhảy – đá lăng; Động tác ép dẻo; Bật xa tại chỗ; Trò chơi phát triển sức mạnh chân (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe; Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm).

25

(Từ 8/3 đến 13/3)

49

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Ôn: Động tác bổ trợ; ngồi bật cao tại chỗ; Đà một bước đá lăng, Đà một bước giậm nhảy – đá lăng; Động tác ép dẻo; Bật xa tại chỗ.

– Trò chơi phát triển sức mạnh chân (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

50

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Chạy bền.

– Bật nhảy: Ôn: Động tác bổ trợ; ngồi bật cao tại chỗ; Đà một bước đá lăng, Đà một bước giậm nhảy – đá lăng; Động tác ép dẻo; Bật xa tại chỗ; Trò chơi phát triển sức mạnh chân (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe; Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

26

(Từ 8/3 đến 13/3)

51

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Ôn: Động tác bổ trợ; ngồi bật cao tại chỗ; Đà một bước đá lăng, Đà một bước giậm nhảy – đá lăng; Động tác ép dẻo; Bật xa tại chỗ.

– Trò chơi phát triển sức mạnh chân (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

52

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Chạy bền.

– Ôn: Động tác bổ trợ; ngồi bật cao tại chỗ; Đà một bước đá lăng, Đà một bước giậm nhảy – đá lăng; Động tác ép dẻo; Bật xa tại chỗ; Trò chơi phát triển sức mạnh chân (GV chọn).

Tham Khảo Thêm:  Biên Bản Thanh Lý Hợp đồng Thi Công

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe; Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

27

(Từ 22/3 đến 27/3)

53

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Ôn: Động tác bổ trợ; ngồi bật cao tại chỗ; Đà một bước đá lăng, Đà một bước giậm nhảy – đá lăng; Động tác ép dẻo; Bật xa tại chỗ.

– Trò chơi phát triển sức mạnh chân (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe; Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

54

– Kiểm tra

– Bật nhảy: thành tích bật xa tại chỗ.

– Vận dụng được các kiến thức đã học để hoàn thành yêu cầu của bài kiểm tra.

– Thực hiện đúng quy định đặc thù của bộ môn.

Theo nhóm.

28

Từ 29/3 đến 3/4)

55

– Chủ đề: Đá cầu.

– Chạy bền.

– Đá cầu: Ôn: Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong, má ngoài, mu chính diện bàn chân; Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện; Trò chơi (do GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Biết và ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản vào luyện tập và thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

56

– Chủ đề: Đá cầu.

– Ôn: Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong, má ngoài, mu chính diện bàn chân; Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện.

– Trò chơi (do GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Biết và ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản vào luyện tập và thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

29

(Từ 5/4 đến 10/4)

57

– Chủ đề: Đá cầu.

– Chạy bền.

– Đá cầu: Ôn: Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong, má ngoài, mu chính diện bàn chân; Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện; Trò chơi (do GV chọn); Học: kỹ thuật di chuyển đơn bước.

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

58

– Chủ đề: Đá cầu.

– Ôn: Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong, má ngoài, mu chính diện bàn chân; Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện; Kỹ thuật di chuyển đơn bước.

– Trò chơi (do GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

30

Từ 12/4 đến 17/4)

59

– Chủ đề: Đá cầu.

– Chạy bền.

– Đá cầu: Ôn: Kỹ thuật tâng cầu đã học; Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện; Kỹ thuật di chuyển đơn bước; Trò chơi (do GV chọn); Học: Kỹ thuật di chuyển đa bước.

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Biết và ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản vào luyện tập và thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra; Vận dụng tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

60

– Chủ đề: Đá cầu.

– Ôn: Kỹ thuật tâng cầu đã học; Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện; Kỹ thuật di chuyển đơn bước; Học: Kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình.

– Trò chơi (do GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

31

(Từ 19/4 đến 24/4)

61

– Chủ đề: Đá cầu.

– Chạy bền.

– Đá cầu: Ôn: Kỹ thuật tâng cầu đã học; Kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình; Kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước; Học: Chuyền cầu theo nhóm 2 người, 3 người; Trò chơi (do GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

62

– Chủ đề: Đá cầu.

– Ôn: Kỹ thuật tâng cầu đã học; kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình; kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước; Chuyền cầu theo nhóm 2-3 người.

– Trò chơi (do GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

32

Từ 26/4 đến 2/5)

63

– Chủ đề: Đá cầu.

– Chạy bền.

– Đá cầu: Ôn: Kỹ thuật tâng cầu đã học; kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình; kỹ thuật di chuyển; Chuyền cầu; Học: một số điều luật cơ bản; Trò chơi (do GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

64

– Chủ đề: Đá cầu.

– Ôn: Kỹ thuật tâng cầu đã học; Kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình; Kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước; Chuyền cầu theo nhóm 2, 3 người; Một số điều luật cơ bản.

– Trò chơi (do GV chọn).

– Biết cách và thực hiện cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

33

(Từ 3/5 đến 8/5)

65

– Chủ đề: Đá cầu.

– Chạy bền.

– Đá cầu: Ôn: Kỹ thuật tâng cầu đã học; kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình; kỹ thuật di chuyển; Chuyền cầu; Trò chơi (do GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Biết và ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản vào luyện tập và thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra; Vận dụng tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

66

– Chủ đề: Đá cầu.

– Ôn: Kỹ thuật tâng cầu đã học; Kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình; Kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước; Chuyền cầu theo nhóm 2, 3 người.

– Trò chơi (do GV chọn).

– Biết cách và thực hiện cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

34

(Từ 10/5 đến 15/5)

67

– Ôn tập học kì II.

– Đá cầu: Ôn một số động tác bổ trợ; kỹ thuật tâng cầu; kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

68

– Kiểm tra học kì II.

– Đá cầu: kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình.

– Vận dụng được các kiến thức đã học để hoàn thành yêu cầu của bài kiểm tra.

– Thực hiện đúng quy định đặc thù của bộ môn.

Theo cặp đôi.

35

(Từ 17/5 đến 22/5)

69

– Kiểm tra ĐGXL thể lực HS (t1)

Bật xa tại chỗ.

– Vận dụng được các kiến thức đã học để hoàn thành yêu cầu của bài kiểm tra.

– Thực hiện đúng quy định đặc thù của bộ môn.

Theo nhóm (5HS/nhóm).

70

– Kiểm tra ĐGXL thể lực HS (t2)

Chạy 30m XPC.

– Vận dụng được các kiến thức đã học để hoàn thành yêu cầu của bài kiểm tra.

– Thực hiện đúng quy định đặc thù của bộ môn.

Theo cặp đôi

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Số 02/PTHA: Giấy Báo

Related Posts

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Top 6 công viên giải trí ở Malaysia cho bạn thỏa sức vui chơi

Malaysia nổi tiếng là đất nước có nhiều điểm du lịch hấp dẫn và nhiều khu vui chơi giải trí đa dạng. Các khu vui chơi ở…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *