Hợp đồng Dịch Vụ Thuê Trang Thiết Bị Sự Kiện

Rate this post

Mẫu hợp đồng thuê thiết bị

Bạn đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng? Đầu tư trang thiết bị sự kiện không phải là việc đơn giản và rất tốn kém. Mẫu hợp đồng dịch vụ cho thuê thiết bị sự kiện dưới đây sẽ giúp bạn soạn thảo mẫu hợp đồng dịch vụ cho thuê thiết bị sự kiện hoàn hảo nhất.

Hợp đồng dịch vụ thiết bị sự kiện

(Số: …………./HĐDVTTTBSK)

Hôm nay, ngày …………. Tháng …………. Năm …………., tại ……………………

Chúng ta có:

Bên Cho Thuê (Bên A): ……………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

Số fax: ……………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ………………………………………………………………………………………………

Bởi Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………………

Vị trí: ……………………………………………………………………………………………… đại diện.

Hoặc có thể chọn một trong các môn học sau:

1. Đối tượng Vợ/chồng:

ông nội (Bà): ……………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân: …………………… ngày …………………… TRONG ……………………

hộ khẩu thường trú ((Nếu không có hộ khẩu thường trú thì đăng ký tạm trú):

Với vợ Smt. ………………………………………………………………………………………………

ông nội (Bà): ……………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân: …………………… ngày …………………… TRONG ……………………..

hộ khẩu thường trú ((Nếu không có hộ khẩu thường trú thì đăng ký tạm trú): …………………….

……………………………………………………………………………………………….…………

(Nếu vợ, chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau thì ghi hộ khẩu thường trú của mỗi người.

2. Nhà chủ đề:

Họ và tên Chủ hộ: ……………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân: …………………… ngày …………………… TRONG ……………………..

hộ khẩu thường trú ((Nếu không có hộ khẩu thường trú thì đăng ký tạm trú):

Các thành viên hộ gia đình:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân: …………………… ngày …………………… TRONG …………………………………………….

hộ khẩu thường trú ((Nếu không có hộ khẩu thường trú thì đăng ký tạm trú):

* Nếu đại diện cho các đối tượng trên thì nhập các tài khoản sau:

Tên và Địa chỉ của Người đại diện: …………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân: …………………… ngày …………………… TRONG …………..

hộ khẩu thường trú ((Nếu không có hộ khẩu thường trú thì đăng ký tạm trú): ……………………..

Theo Giấy chứng nhận của luật sư (trường hợp của Đại diện theo ủy quyền) KHÔNG: ……………………. cuộc hẹn …………………… LÀM …………………….. tạo nên

Tham Khảo Thêm:  Mẫu biên bản nghiệm thu sơn chống cháy

3. Chủ thể là pháp nhân:

Tên công ty: ……………………………………………………………………………………………….

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

Quyết định thành lập số:……………… Ngày…. tháng …. nămm…… làm ………………………………. Phê chuẩn.

Giấy ĐKKD số:……………..ngày……..tháng……..năm…….. Do…………………….. cấp.

Số fax: ……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

Tên và Địa chỉ của Người đại diện: …………………………………………………………………………

Vị trí: ……………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………………. Ngày ……………………. TRONG ……………………………………………………

Theo Giấy chứng nhận của luật sư (trường hợp của Đại diện theo ủy quyền) KHÔNG:…………………… Ngày………. Qua ……………………. tạo nên

Bên Thuê (Bên B): ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

Số fax: ……………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………………….

Bởi Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………….

Vị trí: ………………………………………………………………………………………………. đại diện.

Hoặc có thể chọn một trong các môn học sau:

1. Đối tượng Vợ chồng:

ông nội (Bà): ……………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân: …………………… …………. Ban hành tại …………………………………………….

hộ khẩu thường trú ((Nếu không có hộ khẩu thường trú thì đăng ký tạm trú):

Với vợ Smt. ……………………………………………………………………………………………….

ông nội (Bà): ……………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân: …………………… ngày …………………… TRONG …………………………………………….

hộ khẩu thường trú ((Nếu không có hộ khẩu thường trú thì đăng ký tạm trú):

……………………………………………………………………………………………….

(Nếu vợ, chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau thì ghi hộ khẩu thường trú của mỗi người.

2. Nhà chủ đề:

Họ và tên Chủ hộ: ……………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân: …………………… Ngày cấp ………………………………………….

hộ khẩu thường trú (Nếu không có hộ khẩu thường trú thì đăng ký tạm trú nơi cư trú):

Các thành viên hộ gia đình:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………. .…….

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………………….……… .

Chứng minh nhân dân: ……………………… Do ……………………………………… cấp.

hộ khẩu thường trú ((Nếu không có hộ khẩu thường trú thì đăng ký tạm trú):

* Nếu đại diện cho các đối tượng trên thì nhập các tài khoản sau:

Tên và địa chỉ của người đại diện: ……………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………………….……… .

Chứng minh nhân dân: ……………………… .

hộ khẩu thường trú ((Nếu không có hộ khẩu thường trú thì đăng ký tạm trú):

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Theo Giấy chứng nhận của luật sư (trường hợp của Đại diện theo ủy quyền) Số: Ngày……………………của…………………….

tạo nên

Tham Khảo Thêm:  Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Là Gì? Danh Sách Các Trường Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm

3. Chủ thể là pháp nhân:

Tên công ty: ………………………………………………………………………………………………………………..……… .

Trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………………………… ……… ……………………

Quyết định thành lập số:…………………….. Ngày…… Tháng…… Năm……. Cấp bởi ……………………………….

Giấy ĐKKD số:…………………… Ngày…… Tháng…….. Năm…….. Do ……………….. cấp.

Số fax: ……………………………………………………………………………………………………………….………… …

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………..……… .

Tên và địa chỉ của người đại diện: ……………………………………………………………………………………

Vị trí: …………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………… …….

Chứng minh nhân dân số: ………………………………. Ngày ……………………. TRONG …………………………………………………

Theo Giấy chứng nhận của luật sư (trường hợp của Đại diện theo ủy quyền) Không hẹn hò …………. Bởi vì …………. tạo nên

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng với các nội dung sau:

Màn 1: Nội dung của Thỏa thuận

Bên A đối với Bên B Dịch vụ cho thuê thiết bị (theo danh mục thiết bị đính kèm): ……………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Thời gian và địa điểm

– Không gian triển lãmN: ……………………………………………. .. ……………………………………….. … . ………

– Thời gianlắp ráp: ……………………………………………. .. ……………………………………….. … . ………...

– Thời gian giao hàng và nghề nghiệpm Bộ sưu tập: ……………………………………………. .. …………………………………………….

– Thời gian thựcN: ……………………………………………. .. ……………………………………….. … . ……………………………

– Thời gian rút tiền: ……………………………………………. .. ……………………………………….. … . …………………………….

Điều 3: Giá trị Hợp đồng và Phương thức Thanh toán

3.Đầu tiên. Giá trị hợp đồng Nên: .………………………………………… (Chữ……………………………………………………)

(Giá trên ………………………………. (Bao gồm Thuế VAT)

3.2. Phương thức thanh toán như sau: ……………………………………………………………………………………………….

(Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và thanh toán) … lô hàng:

Chờ đợit 1: Lợi ích trì trệng (Đặt cọc) chol MỘT % giá trị hợp đồng bằng số tiền: ………………………. (tương đương với Thư: ………………………………………………………………………… ) Bên trong… (…) kể từ ngày ký hợp đồngng (Thậm chí nếu … (…) đến ngày không nhận được tiền đặt cọc thì hợp đồng đương nhiên chấm dứtY)

Chờ đợit 2: Bên B thanh toán cho Bên A… % số tiền còn lại sau khi hoàn thành chương trình ngày

3.3. Chứng từ thanh toán:

– Khi thanh toán đang chờ xử lýt 1, bên A bỏ phiếuBạn thu thập vì lợi ích (Nếu thanh toán bằng tiền mặt).

– Khi thanh toán đang chờ xử lýt2, bên A Xuất hóa đơn, chứng từ tài chính Các vấn đề khác liên quan đến hợp đồng.

Tham Khảo Thêm:  Đơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình

3.4. Việc giao nhận số tiền nói trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 4: Trách nhiệm và Quyền của Bên A

4.1 Bên A có các nghĩa vụ sau:

Một) Xây dựng và lắp đặt Đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thỏa thuận khác.

b) Chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng theo danh mục thiết bị đính kèm.

c) Cử đội trưởng trực tiếp chỉ huy, liên lạc thường xuyên với bên B.

đ) Chịu trách nhiệm phối hợp với bên B để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

e) Không giao cho người khác thực hiện công việc khi chưa được sự đồng ý bên B.

f) Bảo quản và trả lại bên B Tài liệu và xe sẽ được giao sau khi hoàn thành công việcC.

g) thông báo ngay lập tức bên B Có nghĩa là thông tin, tài liệu không đầy đủ và không đủ chất lượng để hoàn thành công việcC.

H) Giữ bí mật các thông tin mà mình biết trong quá trình thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.N.

Tôi) Nếu lắp đặt thiết bị không đúng kích thước theo hợp đồng thì nghiệm thu và thanh toán theo thiết bị thực tế.

k) Bồi thường thiệt hại bên BNếu bạn làm mất hoặc làm hỏng tài liệu hoặc phương tiện được giao hoặc tiết lộ thông tin bí mật.

4.2. Bên A có các quyền sau:

Một) lời yêu cầu bên B Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiệnN.

b) Để thay đổi các điều kiện dịch vụ cho mục đích bên BKhông nhất thiết phải đợi phản hồi bên BChờ đợi ý kiến ​​​​có thể gây ra thiệt hại bên BNhưng phải được thông báo ngay lập tức bên B.

c) lời yêu cầu bên B Trả tiền cho các dịch vụ.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Giải Bài 11B: Quê Hương Tươi đẹp

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *