Hồ Sơ, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Đảng 2023 Cập Nhật Mới Nhất

Rate this post

Hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng

Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức được áp dụng khi đảng viên có nguyện vọng chuyển sinh hoạt đảng về địa phương, đảng bộ nội bộ. Mời các bạn tham khảo thủ tục chuyển đổi thao tác do khoavanhoc-ussh.edu.vn giới thiệu dưới đây.

Để chuyển sinh hoạt đảng thuận lợi và dễ dàng, các bạn cần chú ý những điều sau: Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng cần hoàn thiện từ giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức, thẻ đảng viên hoặc hồ sơ kết nạp. Thời gian chờ chuyển sinh hoạt đảng là 1 tháng, tùy theo yêu cầu của cấp ủy địa phương về hồ sơ đảng viên dự bị, lý lịch đảng viên….

I. ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI SINH HOẠT ĐẢNG

Căn cứ điểm 6.3 Quyết định 29/QĐ-TW Đảng chỉ đạo chuyển sinh hoạt như sau:

a) Chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Điều kiện chuyển sinh hoạt đảng chính thức là khi có quyết định trong thời hạn 60 ngày làm việc chuyển đến đơn vị mới, nghỉ hưu, thôi công tác, thôi việc, phục vụ, chuyển nơi thường trú. Kể từ ngày có hiệu lực. Quyết định hoặc thay đổi nơi cư trú, đảng viên phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài huyện, đảng bộ khu vực (và tương đương) thì đảng bộ huyện (và tương đương) bị chuyển đi có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên, ban tổ chức đảng ủy khu vực (và tương đương) làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. Đảng viên nộp hồ sơ giới thiệu sinh hoạt đảng cho cấp ủy nơi sinh hoạt đảng trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được giới thiệu. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên, tổ chức vi phạm phải báo cáo rõ nguyên nhân cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Thủ tục cấp ủy nơi đảng viên sinh hoạt, làm việc làm xong, niêm phong hồ sơ và giao đảng viên trực tiếp báo cáo tổ chức đảng để làm các thủ tục liên quan đến giới thiệu, kết nạp đảng. Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên theo chỉ đạo của Thành ủy. Chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức mà đảng viên đang trong thời gian điều tra, xử lý về kiểm tra, giám sát hoặc khiếu nại, tố cáo.

Tham Khảo Thêm:  Biển báo cấm rẽ trái và rẽ phải P137

b) Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.

Khi được cử đi học ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 03 tháng đến 02 năm hoặc Đảng viên thay đổi nơi cư trú, công tác từ 03 tháng đến 01 năm thì phải trở về vị trí cũ. đảng ủy mới hoặc chi bộ nơi đồng chí công tác, học tập, sinh hoạt (trường hợp đặc biệt).

Đảng viên tạm trú không được tính vào số đảng bộ của đảng bộ nơi tạm trú mà tính vào số đảng bộ của đảng bộ nơi tạm trú, nhưng đóng đảng phí ở chi bộ nơi tạm trú.

c) Nếu chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài.

Đảng viên dự bị sống độc thân ở nước ngoài sau thời gian thử thách phải tự kiểm điểm về tư cách đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong quá trình sinh hoạt cá nhân; Cấp uỷ trực tiếp tổ chức cho đảng viên đi nước ngoài trên cơ sở nhận xét, đánh giá của cấp uỷ mình đến thăm và ý kiến ​​kiểm điểm của đảng viên.Đúng Giấy xác nhận chính thức của đảng viên.

Đối với những vùng có hoàn cảnh đặc biệt ở nước ngoài, khi chưa đủ 3 đảng viên chính thức để thành lập chi bộ thì có thể thành lập một chi bộ sinh hoạt dự bị (gồm 3 đảng viên trở lên, kể cả đảng viên chính thức và dự bị), càng cao càng tốt. đảng ủy chỉ định bí thư chi bộ.

II. Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Đảng

1. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

a, ở nước:

– Đảng viên đã được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đi đơn vị khác, nghỉ hưu, thôi việc, phục viên, chuyển nơi thường trú; Đảng viên đi biệt phái, tăng cường cho cấp xã ở biên giới, hải đảo (đối với bộ đội biên phòng) hoặc làm việc trong các cơ quan, tổ chức theo hợp đồng không xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên. Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hội tập thể, việc chuyển sinh hoạt đảng được thực hiện như sau:

+ Ở nơi có tổ chức đảng: chuyển sinh hoạt đảng chính thức về tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến công tác, sinh hoạt lâu dài.

+ Ở nơi chưa có tổ chức đảng: cơ quan, xí nghiệp, đơn vị sự nghiệp… Nếu đảng viên ở quá xa nơi thường trú thì có thể chuyển sinh hoạt đảng chính thức về cấp uỷ. . Một đảng viên cư trú tạm thời. Nếu đảng viên đến sinh hoạt gần nơi thường trú thì đảng viên đó vẫn thường trú tại đảng bộ cũ.

– Đảng viên là học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp đi học ở trong nước nhưng chưa có nơi làm việc hoặc nơi chưa có tổ chức đảng thì đảng ủy nhà trường có thể cho đảng viên đó sinh hoạt tại đảng bộ nhà trường. năm học Sau 12 tháng (hoặc theo đề nghị của đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú), hết thời hạn này đảng viên được giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức về đảng bộ. Nơi anh ấy / cô ấy sống.

Tham Khảo Thêm:  10 Website Hỗ Trợ Tạo CV Xin Việc Miễn Phí Hàng đầu Hiện Nay

Đảng bộ, chi bộ có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức có trách nhiệm giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng, nhất là đảng viên chuyển từ huyện này sang vùng khác, từ tỉnh này sang vùng khác.

Trường hợp là đảng viên trong đảng bộ, khi chuyển sinh hoạt đảng phải có giấy giới thiệu của chi bộ cơ sở của tỉnh ủy nơi chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên đó.

b, Ra nước ngoài và từ nước ngoài về.

Đảng viên được cử đi công tác, học tập, LTrường hợp chưa có tổ chức đảng thì việc chuyển sinh hoạt đảng được thực hiện như sau:

+ Đảng viên đi công tác đơn lẻ, đảng ủy nước ngoài trực tiếp hướng dẫn sinh hoạt đảng. Đảng viên từ nước ngoài trở về phải có bản tự kiểm điểm có xác nhận của tổ chức đảng hoặc cơ quan đại diện trong thời gian ở nước ngoài (về giữ vững tư cách đảng viên, thực hiện nhiệm vụ được giao,…). Nước chủ nhà; Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Ban Đối ngoại.

+ Nếu đảng viên ra nước ngoài lập đoàn thể có từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì cấp uỷ ngoài nước ra quyết định thành lập chi bộ và chỉ định cấp uỷ. lTạm thời phân công nhiệm vụ cho chi bộ khi ở nước ngoài. Khi đảng viên trở về, chi ủy nhận xét bản kiểm điểm đảng viên để đảng ủy ngoài nước xem xét giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên trong nước.

2. chuiĐúngn sinh hoạt đảng tạm thời

Đối với đảng viên sắp sinh hoạt tạm thời, khi muốn kéo dài sinh hoạt đảng phải báo cáo cấp ủy nơi đảng viên đang tạm thời sinh hoạt để xin gia hạn, đồng thời báo cáo tổ chức đảng. Các hoạt động chính thức của địa phương.

Đảng viên tạm trú không có tên trong danh sách đảng viên của đảng ủy nơi tạm trú nhưng vẫn thuộc đảng ủy nơi làm việc chính thức. Ngoài ra, đảng viên tạm trú phải đóng sinh hoạt phí tại nơi tạm trú.

Chuyển sinh hoạt đảng tạm thờiTôi sẽ bị giữ trong các trường hợp sau:

Một. Live streaming nội địa

Đảng viên đi công tác, học tập, công tác (kể cả biệt phái), giao kết hợp đồng, thay đổi nơi cư trú trong nước; Đảng viên là cán bộ, công nhân viên của các tổ chức, nên là xMột Viên thuốcChâu Ác là hợp tác vì bất kỳ cCó việc làm phải về nơi cư trú để chờ việc… dưới 03 tháng đến 12 tháng; Đảng viên được cử đi học ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 03 tháng đến 24 tháng, sau đó trở về đơn vị cũ.

B. Đi ra ngoài nước

Đảng viên đi công tác, học tập, công tác, chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài… (được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) từ 03 tháng đến 12 tháng rồi về nước. Đảng ủy hướng dẫn cách sinh hoạt tạm ổn.

Tham Khảo Thêm:  Tải file định dạng .doc

4. Quy định thời hạn chuyển sinh hoạt đảng

(Điểm 9.3 Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị và Công văn của Đảng ủy ĐHQGHN số 80-CV/ĐU ngày 24/6/2005):

Khi đảng viên nghỉ hưu, chuyển công tác, ra trường, thay đổi nơi cư trú thì trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền, đảng viên và đảng bộ cơ sở phải làm các thủ tục sau: . : Chuyển sinh hoạt đảng đến cơ quan hoặc nơi cư trú mới cho đảng viên đó.

Nếu có 3 đảng viên phải tạm trú tại cơ sở đảng bộ nơi tổ chức tiếp. Cấp ủy thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời tại nơi tiếp nhận và chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư.

III. Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng

1. Chuyển hồ sơ chính thức của Đảng.

– Giấy giới thiệu xin kết nạp đảng viên chính thức (loại 10 ô).

– Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thuyên chuyển, chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi học, tốt nghiệp hoặc thôi việc.

– Thẻ đảng viên.

– Bảng kê các giấy tờ trong hồ sơ đảng viên đã được đảng uỷ xác minh.

– Lý lịch đảng viên (có quá trình công tác đến thời điểm chuyển công tác ghi vào lý lịch đảng viên).

– Bản tự kiểm điểm những chuyển biến trong sinh hoạt đảng viên có nhận xét của Đảng ủy, Chi bộ Trường.

– Chụp biên bản họp chi nhánh khi di chuyển.

– Nhận xét, phân loại đảng viên hàng năm (5 năm gần nhất); Phiếu bầu bổ sung hàng năm cho đảng viên

2. Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.

– Giấy giới thiệu xin kết nạp đảng viên tạm thời (loại 8 ô).

– Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc điều động, thuyên chuyển công tác, học tập…

– Thẻ đảng viên.

– Bản tự kiểm điểm những chuyển biến trong sinh hoạt đảng viên có nhận xét của Đảng ủy, Chi bộ Trường.

– Chụp biên bản họp chi nhánh khi di chuyển.

3. Văn bản chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài cũng như hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng ở trong nước.

Trên đây bạn đã tham khảo tài liệu Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng, mời bạn tham khảo thêm các tài liệu hữu ích khác như Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời , Đơn xin tạm nghỉ sinh hoạt đảng , Thủ tục miễn sinh hoạt đảng . Thông tin cần thiết để bổ sung và mở rộng hoạt động của Đảng.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Biểu Hiện Của Góp Phần Xây Dựng Nếp Sống Văn Hóa

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *