Gợi ý đáp án Mô đun 2 Môn Tin Học THCS

Rate this post

Đáp án tham khảo Học phần 2 Tin học

Đáp án gợi ý Module 2 môn Tin học THCS gợi ý trả lời câu hỏi tự luận âm nhạc cấp THCS, là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh làm bài kiểm tra cuối khóa bồi dưỡng.

Đáp án Học phần Tin học THCS 2

Nêu ngắn gọn “Mối quan hệ giữa YHCT với nội dung, hình thức và phương pháp dạy học môn Tin học ở trường THCS”.

Xác định yêu cầu và kết quả đối với chủ đề học tập cụ thể mà giáo viên muốn đề cập và y học cổ truyền của một nội dung cụ thể (tiểu chủ đề) được quy định trong chương trình môn học tin học. Đầu ra là những gì giáo viên quyết định dạy. Mục tiêu của đề tài. Mục đích dạy học ở đây là phát triển các kỹ năng tổng hợp của học sinh bên cạnh việc mô tả y học cổ truyền của các nội dung cụ thể được quy định, cùng với việc xác định các PC chính, và sự hình thành và phát triển các khả năng. tin học.

Lớp: 7 Chủ đề A: Máy tính và Cộng đồng

Chủ đề phụ: Tổng quan về Linh kiện Máy tính

Nội dung: Phần cứng máy tính

Cần được đáp ứng

hiệu quả GDCD

chủ thể

PP/KTDH

– Nhận biết cấu trúc chung của máy tính, phân loại các thiết bị, phụ kiện để đặt vào đúng vị trí trên sơ đồ.

– Tìm hiểu và nhận dạng nhiều loại và định dạng của thiết bị vào và ra, tìm hiểu chức năng của từng loại thiết bị trong việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin.

– Nhận diện và làm rõ vấn đề, từ đó đề xuất giải pháp lựa chọn thiết bị máy tính phù hợp với nhu cầu sử dụng và hiệu quả kinh tế.

– Khám phá kiến ​​thức qua hoạt động tự học và học tập, truyền thụ kiến ​​thức qua phiếu học tập, tự nhận lỗi và sửa chữa lỗi sai của mình qua lời nhận xét của bạn, thầy cô.

– Biết lựa chọn thiết bị máy tính phù hợp là bước đầu tiên để đảm bảo sức khỏe của bạn

Kỹ năng tin học: KHÔNG

Sử dụng và duy trì các phương tiện kỹ thuật

Khả năng chung:

Giải quyết vấn đề và sáng tạo

– Làm chủ và tự học

Chất lượng: trách nhiệm

Phân biệt giữa phần cứng và phần mềm máy tính.

Các thành phần chính của phần cứng máy tính là gì?

– Nhận dạng và phân loại các thiết bị và phụ kiện của máy tính

– Tìm hiểu về các thiết bị I/O và vai trò của chúng trong việc xử lý thông tin trong máy tính.

– Đổi mới dạy học

– Dạy qua trò chơi

– Dạy học giải quyết vấn đề

– Phương pháp dạy học KWL, KWLH

Lớp: 7 Chuyên đề A: Ứng dụng tin học

Chủ đề phụ: Các điểm chính và dữ liệu trên trang tính

Nội dung: Trang tính của trang tính

Cần được đáp ứng

hiệu quả GDCD

chủ thể

PP/KTDH

-Thấy cách trình bày khác và tiện lợi hơn so với cách trình bày thủ công bằng phần mềm bảng tính

– Hiểu khái niệm bảng tính và vai trò của bảng tính trong đời sống và thực tiễn.

– Tách các phần trên màn hình làm việc của phần mềm bảng tính và xác định các phần của trang tính.

– Phân biệt giữa bảng tính và trang tính

Tìm hiểu cấu trúc của một bảng tính điện tử, bao gồm các hàng, cột và địa chỉ ô.

– Hiểu khái niệm phần mềm bảng tính để làm bài tập, hiểu các phần làm việc của chương trình bảng tính.

Kỹ năng tin học: KHÔNG

Sử dụng và duy trì các phương tiện kỹ thuật

Khả năng chung:

Giải quyết vấn đề và sáng tạo

– Làm chủ và tự học

Chất lượng: trách nhiệm

– Tìm hiểu về khái niệm bảng tính trên máy tính và vai trò của bảng tính trong đời sống và thực tiễn.

– Tách các phần trên ảnh, các phần trên màn hình làm việc của phần mềm bảng tính.

Cấu trúc của một bảng tính điện tử gồm: hàng, cột, địa chỉ ô.

– Đổi mới dạy học

– Dạy qua trò chơi

– Dạy học giải quyết vấn đề

– Phương pháp dạy học KWL, KWLH

Tham Khảo Thêm:  Mua đất Trong Quá Trình Hôn Nhân đứng Tên Một Người được Không?

2. Việc giáo viên sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học trong video minh họa đã phù hợp chưa? Tại sao

Trả lời

– Giáo viên sử dụng các phương pháp, kỹ thuật trong video:

+ PP dạy học thông qua trò chơi

+ PP đổi mới

+ Khắc phục sự cố PP

– Theo tôi, đây là những phương pháp, PPDH phù hợp với nhu cầu của chủ đề. Bởi vì:

+ Thông qua các phương pháp này đã khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ HS tích cực tham gia trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ Thông qua phương pháp, PPDH khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

+ Giáo viên theo dõi, quan sát và phát hiện ngay những khó khăn của học sinh

+ Phương pháp, kỹ thuật dạy học sinh động, lôi cuốn học sinh khi chuyển giao nhiệm vụ học tập

3. Phân tích những ưu điểm và hạn chế của việc lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong hoạt động dạy học do giáo viên thực hiện dưới hình thức trình chiếu băng hình.

+ Thông qua các phương pháp này đã khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ HS tích cực tham gia trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ Thông qua phương pháp, PPDH khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Tham Khảo Thêm:  CÁCH PHA CÀ PHÊ BẠC XỈU NGON BỔ RẺ TẠI NHÀ

+ Giáo viên theo dõi, quan sát và phát hiện ngay những khó khăn của học sinh

+ Phương pháp, kỹ thuật dạy học sinh động, lôi cuốn học sinh khi chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Hạn chế:

+ Một số học sinh trong lớp còn gặp nhiều khó khăn trong việc sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập.

+ Hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động thảo luận, thảo luận của học sinh chưa cao.

4. Đề nghị các cơ sở lựa chọn và sử dụng PP, PPDH trong bộ môn Công nghệ thông tin Cơ sở quan trọng nhất trong một trường trung học là gì? Tại sao

Cơ sở quan trọng nhất phụ thuộc vào mục tiêu, yêu cầu dạy học của bài học/chủ đề

Bởi vì:

  • Mục tiêu dạy học của môn học đối với từng khối lớp là: Phát triển năng lực cụ thể của học sinh ở các năng lực chung thông qua tin học, chủ yếu là tin học và y học cổ truyền.
  • Y học cộng đồng là cơ sở để đánh giá kết quả học tập của sinh viên về PC, năng lực và kết quả học tập.
  • Đối với mỗi nội dung của giáo trình Y học cộng đồng được thể hiện dưới dạng các tiêu chuẩn và chỉ số mô tả các PC và năng lực cần hình thành sau khi nghiên cứu thông qua chủ đề/bài học liên quan.

5. Thiết kế chuỗi hoạt động học tập của một chủ đề trong môn Tin học THCS, có thuyết minh về việc lựa chọn sử dụng các hình thức, phương pháp dạy học cụ thể.

D & E. Ứng dụng, Khám phá, Mở rộng ngôn ngữ

(1) Mục tiêu: Xác định đầu vào và đầu ra của bài toán, viết thuật toán

(2) Phương pháp/Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề, thuyết minh, gợi mở, thảo luận nhóm.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Team work

(4) Phương tiện dạy học: Phòng vi tính

(5) Sản phẩm: Mô tả thuật toán

– Giáo viên nêu yêu cầu đề. Viết chương trình nhập vào 3 số a, b, c từ bàn phím và in ra màn hình số lớn nhất.

Học sinh làm việc theo nhóm

+ Xác định đầu vào, đầu ra của bài toán.

+ Nêu ý kiến: Số lớn nhất là số có giá trị lớn hơn giá trị của 2 số còn lại.

Mô tả thuật toán.

– GV nhận xét, sửa sai

Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà:

– Nhập chương trình vào máy tính, lưu, sửa lỗi.

– Chạy chương trình với các bộ dữ liệu khác nhau.

6. Trình bày được ví dụ minh họa việc vận dụng một (một số) phương pháp, biện pháp dạy học nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực học sinh môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.

* Ví dụ: Kỹ thuật động nào được sử dụng khi dạy Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

– Bước 1: Tìm hiểu Hệ điều hành là gì trong Phần 1? Giáo viên truyền đạt một khái niệm như vậy cho học sinh

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 3780/QĐ-BYT 2019 - Tài Liệu Hướng Dẫn Lâm Sàng Xử Trí U Xơ Cơ Tử Cung

Hệ điều hành nào là hệ điều hành GV yêu cầu HS kể tên các hệ điều hành mà các em đã quen thuộc?

– Bước 2: Giáo viên gọi 2-4 học sinh lên bảng viết tên các hệ điều hành mà mình biết.

– Học viên 1: Android, Windows, iOS, Windows 8, Window 10.

– Sinh viên 2: Unix, Android, chome Os, IOS

– Sinh viên 3: Linux, Android, IOS, Windows phone 8

– Bước 3: Ngoại lệ

Tổng hợp các quan điểm giống nhau và các hệ điều hành thường dùng trong thực tế: IOS, Android, Windows Phone… Đây là những hệ điều hành được cài đặt nhiều nhất trên điện thoại thông minh, hệ điều hành được cài đặt và sử dụng phổ biến trên máy tính: Hệ điều hành Windows của các sản phẩm của Microsoft (Windows xp, Windows 7, Windows 8, Windows 10…).

* Ví dụ: Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn khi dạy bài thực hành 1: Làm quen một số thiết bị tin học

Nội dung tìm hiểu về thiết bị vào ra dữ liệu:

Bước 1:

Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm (mỗi nhóm 8 học sinh).

– Từng học sinh ngồi vào vị trí của mình khi thành lập nhóm; Viết 2 thiết bị đầu vào – 2 thiết bị đầu ra trên giấy của bạn.

– Các nhóm thảo luận về các thiết bị đầu vào và đầu ra và cùng thống nhất ý kiến, sau đó tóm tắt và ghi vào giữa bài làm của mình.

Bước 2:

Giáo viên nhận xét bài làm của các nhóm

7. Chia sẻ kinh nghiệm vận dụng các kỹ thuật, phương pháp dạy học vừa học được vào thực tiễn nhà trường.

– Trong tiết học thực hành: học sinh vận dụng tốt lý thuyết đã học vào thực hành bài tập một cách linh hoạt, đa dạng, không bám sát sách giáo khoa. Từ lý thuyết, đến thực hành, có rất nhiều cách giải quyết một vấn đề mà các em có thể tự mình lựa chọn trong đầu

Tìm một trong những phù hợp nhất.

– Nhiều học sinh tập trung lắng nghe khi giáo viên giảng bài, việc phát biểu mang tính xây dựng được học sinh tích cực phát huy, các em hiểu kiến ​​thức mới dễ dàng hơn mà vẫn đem lại hiệu quả. Từ đó, việc học lý thuyết không còn rập khuôn, nhàm chán, học sinh được tự do trình bày ý kiến, suy nghĩ và cách giải quyết các tình huống mà giáo viên đưa ra.

Mời các bạn xem thêm các thông tin hữu ích khác tại mục Văn bản của HoaTieu.vn.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Đáp án Hội Thi Kĩ Năng An Toàn Trong Môi Trường Nước Cho Trẻ Em 2020

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *