Giá Trị Pháp Lý Của Văn Bản Cam Kết Của Vợ Chồng Trước Khi Ly Hôn

Rate this post

Văn bản cam kết của hai vợ chồng trước khi ly hôn có được coi là căn cứ của tòa án không?

Trước khi ly hôn, các bên có quyền thỏa thuận, cam kết theo quy định của pháp luật về chia tài sản, quyền thăm nom con theo quy định pháp luật. Vậy giá trị pháp lý của văn bản cam kết giữa vợ và chồng trước khi ly hôn như thế nào?

Cam kết về tài sản thuộc sở hữu của vợ/chồng

Hỏi:

Vâng, tôi có một câu hỏi về ly hôn. Hiện nay bố mẹ em đang có mâu thuẫn gia đình vì một trong hai người đã làm điều có lỗi với gia đình (ăn chơi gây ra vấn đề về tài chính và tình cảm gia đình trở nên khó khăn, rạn nứt). Hiện tại, người kia (Bên A) đã tha thứ cho người có lỗi (Bên B) và cho anh ta một cơ hội để sửa đổi, nhưng vì có quá nhiều lỗi lầm nên Bên A muốn làm một số thủ tục viết tay: Bên A cần Bên B viết một cam kết thuận tình ly hôn thuận tình, không có tranh chấp tài sản.Và sau khi ly hôn hai con do bên B trực tiếp nuôi dưỡng, vấn đề là nó là văn bản nên nếu không có mẫu cụ thể hoặc người làm chứng xác thực thì bên B B làm đơn ly hôn, sau đó bên B sẽ đưa ra tòa cam kết sẽ giải quyết dù bên A có cam kết hay không. Cảm ơn

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý của văn bản cam kết trước khi ly hôn

2. Nội dung tư vấn về văn bản cam kết trước khi ly hôn

Trong quá trình chung sống, nếu nhận thấy tình trạng hôn nhân không như mong muốn, hạnh phúc gia đình không được đảm bảo cho mỗi bên, tình trạng hôn nhân không thể duy trì được thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. .

2.1 Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

Theo quy định của pháp luật hiện hành, những đối tượng sau đây có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn

Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

1. Vợ, chồng hoặc cả hai bên đều có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn.

2. Cha, mẹ và những người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn khi một trong hai bên vợ hoặc chồng bị chồng bạo lực gia đình do mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không thể hiểu và làm chủ được hành vi của mình. Còn người vợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tinh thần.

3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 141/2018/NĐ-CP – Sửa đổi quy định kinh doanh đa cấp

Với những căn cứ pháp lý nêu trên, vợ, chồng có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn. Tuy nhiên, cha, mẹ và những người thân thích khác cũng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn nếu vợ hoặc chồng mắc bệnh tâm thần và do vợ hoặc chồng bạo lực gia đình.

2.2 Phân loại chế độ ly hôn

Chế độ ly hôn được pháp luật quy định như sau:

2.2.1 Đồng ý ly hôn

Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định như sau:

Điều 55. Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ, chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy các bên đã thật sự tự nguyện ly hôn và thỏa thuận được việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con và con trên cơ sở bảo lãnh của vợ, chồng. lợi ích hợp pháp của vợ thì tòa án công nhận thuận tình ly hôn; Nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng quyền lợi hợp pháp của vợ và con không được bảo đảm thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

Đây là thủ tục ly hôn hợp pháp. Ở đây, khi tòa án thụ lý đơn ly hôn, nếu xét thấy cả hai vợ chồng đều tự nguyện trong quá trình giải quyết thì việc chia tài sản, quyền nuôi dưỡng, nuôi dưỡng con cái được thực hiện đầy đủ và phù hợp. Theo quy định của pháp luật, tòa án sẽ giải quyết và công nhận thuận tình ly hôn. Trường hợp cả hai vợ chồng đều thuận tình ly hôn nhưng không thỏa thuận được về vấn đề chia tài sản hoặc trường hợp thỏa thuận vô hiệu hoặc có tranh chấp thì tòa án sẽ tiến hành giải quyết ly hôn đơn phương.

2.2.2 Ly hôn theo yêu cầu của một bên

Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên

1. Trường hợp vợ, chồng yêu cầu ly hôn mà khi hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án cho ly hôn nếu có căn cứ xác định bên vợ hoặc chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, trách nhiệm của vợ hoặc chồng. Còn người vợ đã làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không được kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

2. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

3. Trường hợp có yêu cầu ly hôn quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu vợ hoặc chồng có hành vi bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng. đến tính mạng, sức khỏe hay tâm hồn của người khác.

Vợ, chồng có quyền yêu cầu Tòa án cho ly hôn khi có bạo lực gia đình hoặc một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ vợ chồng dẫn đến hôn nhân không an toàn.

2.3 Nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng sau khi ly hôn

Nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng sau khi ly hôn được quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014

Tham Khảo Thêm:  Cách Gửi File Dung Lượng Lớn Qua Gmail

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ, chồng sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng được pháp luật quy định thì việc giải quyết tài sản do các bên thoả thuận; Trường hợp không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của vợ, chồng Tòa án giải quyết giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và các điều 60, 61, 62 . 63 và 64 của Luật này Trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng có thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản sau khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; Trường hợp hợp đồng không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và quy định tương ứng tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ, chồng được chia đôi có tính đến các yếu tố sau đây:

a) hoàn cảnh gia đình và vợ chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi là lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích hợp pháp của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục làm việc có thu nhập;

đ) Lỗi của mỗi bên trong việc vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được thì theo giá trị; Nếu bên nào nhận được phần tài sản có giá trị lớn hơn phần mình được chia thì bên kia phải trả phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc sở hữu riêng của vợ, trừ trường hợp tài sản riêng được nhập thành tài sản chung theo quy định của Luật này. Trong trường hợp nhập, hợp nhất tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu chia tài sản thì vợ, chồng được thanh toán phần giá trị công sức đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình….

2.4. Thỏa thuận về quản lý tài sản của vợ, chồng, quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con.

Việc quản lý tài sản, trách nhiệm trông nom, nuôi dưỡng của vợ, chồng được pháp luật quy định như sau.

2.4.1 Văn bản cam kết về tài sản và quyền nuôi con trước khi ly hôn có hiệu lực khi nào?

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi sẽ phản hồi dựa trên thông tin bạn cung cấp. Bên A và bên B đã thỏa thuận cam kết và sau khi ly hôn không có tranh chấp về tài sản, hai con sẽ do bên B trực tiếp nuôi dưỡng, đề nghị bên B viết cam kết đồng ý ly hôn thuận tình. Hiện nay, Luật hôn nhân và gia đình không quy định về việc xác lập cam kết của vợ chồng để làm căn cứ thuận tình ly hôn. Nếu khi ly hôn hai bên đều muốn có sự thỏa thuận này thì có thể yêu cầu tòa án công nhận sự thỏa thuận này và được coi là sự thỏa thuận của hai bên khi ly hôn.

Tham Khảo Thêm:  Viết Phương Trình Giao Tuyến Của 2 Mặt Phẳng,Tìm Giao Điểm

Việc thỏa thuận về chia tài sản, quyền nuôi con phải được ghi vào biên bản hòa giải của Tòa án.

Điều 397. Hòa giải và công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản sau khi ly hôn

….4. Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành thì Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thuận tình, thuận tình của các đương sự quy định tại Điều 212 của Bộ luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Hai bên thực sự tự nguyện ly hôn;

b) Hai bên đã thỏa thuận được việc chia hoặc không chia tài sản chung, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con;

c) Việc thỏa thuận phải bảo đảm lợi ích hợp pháp của vợ và con.

5. Trường hợp hòa giải, đoàn tụ không thành và các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Tòa án hủy việc giải quyết việc dân sự về nhân thân. Ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản sau ly hôn và thụ lý giải quyết. Toà án không phải thông báo về việc thụ lý vụ án, không phải phân công lại Thẩm phán thụ lý vụ án. Việc giải quyết vụ án được tiến hành theo thủ tục chung do Bộ luật này quy định.

2.4.2 Thỏa thuận về quyền nuôi con.

Khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình quy định như sau:

“…2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con về trách nhiệm, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con, nếu không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi con trên cơ sở bảo đảm lợi ích về mọi mặt của trẻ em, nếu trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên thì xem xét nguyện vọng của trẻ em.

Vợ, chồng có thể thỏa thuận về việc trực tiếp nuôi con và trách nhiệm của mỗi bên đối với con sau ly hôn. Tuy nhiên, đối với con từ 7 tuổi trở lên, tòa án sẽ xem xét nguyện vọng của con về ở với cha mẹ.

Hoàn thành: Với những lý do pháp lý nêu trên, tòa án có thể xem xét cam kết giữa A và B về các vấn đề như chia tài sản, quyền nuôi dưỡng, cấp dưỡng và quyền đảm bảo các nhu cầu của con. Nếu xét thấy việc cam kết là phù hợp với quy định của pháp luật thì Tòa án sẽ tiến hành giải quyết theo yêu cầu của các bên. Nếu bản cam kết nêu trên không đúng với quy định thì tòa án không công nhận.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục Dân sự của chuyên mục Hỏi đáp pháp luật.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Danh Mục Xuất Bản Phẩm Nhập Khẩu Không Kinh Doanh

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *