Đơn Khiếu Nại Giải Quyết Tranh Chấp đất đai 2023

Rate this post

Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất có sổ đỏ trong gia đình

Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất đai sổ đỏ thường được sử dụng khi gia đình có tranh chấp hoặc khi gia đình bị lấn chiếm đất đai. Một người gửi Đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai đến Ủy ban nhân dân cấp xã để yêu cầu giải quyết việc lấn chiếm đất đai để đảm bảo quyền lợi và tài sản của công dân. Vui lòng nhấn vào đây để xem và tải về Mẫu đơn khởi kiện về giải quyết tranh chấp đất đai.

1. Mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai là gì?

Tranh chấp đất đai không còn xa lạ trong cuộc sống của chúng ta. Nhìn chung, tranh chấp đất đai thường phát sinh trong việc phân chia tài sản thừa kế, tài sản do người chết để lại hoặc trong các giao dịch mua bán đất đai.

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai là mẫu đơn khiếu nại gửi đến cơ quan có thẩm quyền, trình bày nội dung tranh chấp đất đai và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề đã trình bày trong việc giải quyết tranh chấp đất đai. Đó là văn bản.

2. Mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
————————

.……..ngày tháng năm…….

Khiếu nại đăng ký

Kính thưa: UBND xã ………….Huyện…………Tỉnh…………

Tôi tên: ………….. Năm sinh:……………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Xin trình bày vụ việc như sau:

Tham Khảo Thêm:  Mẫu số 69/HS: Yêu cầu thay đổi – Yêu cầu thay đổi

ngày……. Tháng ……. Năm……… I GCNQSDĐ số…………………………….. Thửa được cấp tại………. Sau khi điều chỉnh, tôi đã chia cho ông 80m2. Đã chuyển cho (Bà). ….. …..Tháng… thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,……………………. Các kích thước còn lại của lô đất là mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét và chiều rộng mặt hậu 3,5 mét. Nhưng hiện tại mặt sau của mảnh đất ……..của tôi chỉ còn 2,5m do bà (ông) ở…….đường…….thôn…….xã…….. ở. huyện. Tỉnh, một người sử dụng đất liền kề bị chiếm đóng.

Vậy nay tôi kính đề nghị UBND xã………….huyện……..tỉnh……..trả lại hành vi lấn chiếm đất đai của bà (ông). Có đủ mặt sau mảnh đất là 3,5m do nhà nước công nhận cho tôi quyền sử dụng đất hợp pháp.

Tôi gửi kèm theo Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số….. Ngày….. Tháng……. Năm……………………

Kính mong quý cơ quan sớm giải quyết việc này, tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

3. Mẫu đơn khiếu nại về lấn chiếm đất đai

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
————-

…….ngày tháng năm…….

Khiếu nại đăng ký

Kính gửi: UBND xã…………………….huyện……………tỉnh………..

Tên của tôi: …………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: …………………………..

Ngày cấp….tháng….………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Xin trình bày vụ việc như sau:

ngày……. Tháng…….Năm…….. Tôi có Quyền sử dụng đất số….. tại Thửa……. Sau khi điều chỉnh tôi có 80m2 Mr. (Bà) đã chuyển nhượng cho ……………… theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày ……………… tháng…….. còn lại của tôi ………..m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ……………………. Kích thước còn lại của thửa đất là chiều ngang. Mặt tiền 3,5m, dài 19,2m, nở hậu 3,5m. Nhưng bây giờ đằng sau âm mưu……. Đó là bởi vì của tôi chỉ có 2,5 mét
Bà (Ông), ………… Đường …. Làng… Xã…. Huyện … Tỉnh, chủ sử dụng đất liền kề.

Vậy nay tôi kính trình đơn này đến Xã …………Huyện ………….Tỉnh …………. Mặt sau đầy đủ của thửa đất……………………. 3,5 mét, nhà nước công nhận cho tôi quyền sử dụng đất hợp pháp. Tôi gửi kèm theo đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tham Khảo Thêm:  02899995555 là số gì? 02873065555 là số gì?

Kính mong quý cơ quan sớm giải quyết việc này, tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

Một ly!

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Đơn/Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————

……, ngày……. Năm……

đề xuất

Hỏi: Yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Kính gửi: UBND Phường (Xã, Phường, Thị trấn)…………………….

Họ và tên người làm đơn: ………………………………………….. Năm sinh:…………………….

Số CCCD/CMND:…………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:……..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú hiện tại: …………………………………………………….

Các vấn đề tranh chấp:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Từ sự việc trên, tôi (chúng tôi) đề nghị Ủy ban nhân dân Phường (xã, phường, thị trấn) tổ chức phiên họp hòa giải để giải quyết tranh chấp đất đai tại xã/phường/thị trấn về đất đai. Quyền sử dụng Thửa đất số: …………., Tờ bản đồ số…………., Địa chỉ: …………

Trong buổi hòa giải, chúng tôi……………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và pháp luật.

Một ly!

ứng viên nữ

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc

……, ngày tháng năm……

Đơn kiến ​​nghị

Về tranh chấp đất đai (có thể gọi là tranh chấp quyền sử dụng đất hoặc tranh chấp quyền sở hữu đất đai)

Kính gửi: Tòa án nhân dân ………………………………………….

Họ và tên của Người khởi kiện: …………………………………………………….

Số CCCD/CMND …………. Ban hành ngày …/…/….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Họ và tên người bị kiện: ………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………

Họ, tên của người có quyền và lợi ích được bảo vệ.

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Nội dung Khiếu nại

Yêu cầu tòa án giải quyết các vấn đề sau:…

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 900/QĐ-TTg Danh Sách Xã đặc Biệt Khó Khăn, Xã Biên Giới Thuộc Chương Trình 135 Năm 2017

Họ và tên người làm chứng (nếu có)…….

Địa chỉ: ……………………………………………

Các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện:

Đầu tiên ………………………………………………………..

2 ………………………………………………………………

(Bất kỳ thông tin nào khác mà nguyên đơn cho là cần thiết để giải quyết vụ án)

…………………….

6. Cách viết đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn khiếu nại chuẩn, có đầy đủ các nội dung của mẫu đơn khiếu nại và sẽ được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, khắc phục.

– Thứ nhất: Tên khiếu nại là phần bắt buộc phải có trong biểu mẫu. Tùy theo từng quyết định mà Đơn khiếu nại hành chính về quản lý đất đai có cách viết khác nhau:

Ví dụ:

Đơn khiếu nại

Về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

– Thứ hai: Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai.

– Thứ ba: Về nội dung khiếu nại

  • Trình bày sự việc một cách ngắn gọn, đủ chi tiết, nêu rõ quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của họ mà người khiếu nại là trái pháp luật.

– Thứ tư: Yêu cầu giải quyết khiếu nại

  • Yêu cầu thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, minh chứng).
  • Xem xét các quyết định, hành vi để giải quyết theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và những người có liên quan đến quyền sử dụng đất.

Mời bạn đọc đón xem các bài viết liên quan khác tại chuyên mục Xây dựng – Bất động sản tại mục Biểu mẫu.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Cách Sửa Lỗi USB Bị Nhiễm Virus Tự ẩn Dữ Liệu

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *