Điều Lệ Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

Rate this post

Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Bạn đọc Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để tham khảo và hiểu rõ hơn về điều lệ đội.

Điều kiện
Đội TP.HCM Tiền Phồn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TWĐTN-CTTN
Yuvajan Sangam Ủy ban Trung ương lần thứ 11 ngày 1 tháng 8 năm 2018)

—–

vấn đề cơ bản
Giới thiệu về đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người phụ trách Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng lập.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là nhà trường giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lực lượng chính trong các phong trào thiếu nhi.

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức và có tổ chức ở các trường học, khu dân cư.

Đội TNTP Hồ Chí Minh Cháu ngoan Bác Hồ nhằm rèn luyện đội viên cho thiếu niên, nhi đồng, giúp thiếu nhi học tập, sinh hoạt, vui chơi và thực hiện quyền, trách nhiệm của mình trên 5 điểm. Quyền trẻ em, Luật trẻ em.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, cộng tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi trong khu vực và trên thế giới vì lợi ích của thiếu nhi, vì hòa bình và hạnh phúc của các dân tộc.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1941.

Biểu tượng đội

Cờ đội:

Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Nền màu đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, huy hiệu Đội ở chính giữa, đường kính huy hiệu bằng 1/5 chiều rộng cờ.

Huy hiệu đội:

Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

hình tròn, có hình chồi non trên nền cờ đỏ sao vàng bên trong; Dưới đây là một băng: “Sẵn sàng”.

Yếm:

Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Tấm vải đỏ (gọi là khăn quàng đỏ), được làm bằng một hình tam giác cân, cạnh cao bằng 1/4 cạnh dưới.

Hợp xướng:

Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Phương châm của đội:

“Vì Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa

Vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại:

Sẵn sàng!”

Chương I
đội

Điều 1.

1. Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh Thiếu niên Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng để xứng đáng là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Điều kiện, thủ tục kết nạp Đội viên: Đảm bảo cho những thiếu niên Việt Nam có đủ các đặc điểm trên và các điều kiện sau đây được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:

– Công nhận điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Tham Khảo Thêm:  Đại Học Tài Chính Marketing Công Bố điểm Xét Tuyển Và điểm Chuẩn Học Bạ

– Hồ Chí Minh làm đơn tình nguyện vào Đội Thiếu niên Tiền phong.

– Hơn một nửa đội viên đồng ý. Ở những nơi chưa có tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, việc kết nạp đội viên được thực hiện theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội do Hội đồng Đội Trung ương ban hành.

Điều 2. Lời hứa của các thành viên trong nhóm

1. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

2. Chấp hành Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

3. Nêu cao danh dự Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyền của đội viên

1. Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ phát huy khả năng trong học tập, sinh hoạt, vui chơi và công tác xã hội.

2. Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bảo vệ theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản. Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.

3. Tham gia sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thảo luận và quyết định công tác Đội. Được ứng cử, đề cử và được bầu vào Ban chỉ huy Liên Đội.

Khi các thành viên trong đội hết tuổi, phi đội có một buổi lễ đánh dấu sự trưởng thành của đội.

Điều 4. Nhiệm vụ của đội viên

1. Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Chương trình rèn luyện đội viên.

2. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

3. Nêu gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng; Giúp đỡ thiếu niên, nhi đồng trở thành Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia vào công việc của trẻ em.

Chương II
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
đội Thiên Phong Hồ Chí Minh

Điều 5.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là đội cơ sở của một tổ chức, đoàn, đội thống nhất trong cả nước.

Điều 6.

1. Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh các cấp là tổ chức Đội do Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm. Đội thiếu niên tiền phong..

2. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Đội gồm 4 cấp:

– Xã.

– Huyện.

– Cấp khu vực.

– Trung tâm.

Đoàn thanh niên, đoàn ngành đã phân công cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi.

quy tắc thứ 7.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hoạt động và sinh hoạt theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản dưới sự hướng dẫn của Đội trưởng. Khi quyết định nhiệm vụ của tiểu đội, liên đội phải được quá nửa số thành viên ban chỉ huy tiểu đội, liên đội đồng ý.

Tham Khảo Thêm:  5 Cách Làm Món Bạc Xỉu NGON Cho Quán Cà Phê

Điều 8.

1. Tổ chức cơ sở Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập trong trường học và khu dân cư.

2. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ đoàn, đội; Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và các hoạt động tập thể của Đội Đã thành lập các đội, tiểu đội tạm thời để thực hiện các hoạt động theo điều lệ và quyền của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Điều 9.

1. Một đội được thành lập khi có từ 3 thành viên trở lên. Các đội từ 9 thành viên trở lên có thể được chia thành các tiểu đội (mỗi tiểu đội có ít nhất 3 thành viên).

2. Một liên minh được thành lập khi có từ 2 đội trở lên.

Hội đồng đội cấp đoàn, cấp xã quyết định việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể chi đội, liên đội trong trường học, trên địa bàn dân cư.

Điều 10.

– Nhiệm kỳ Đại hội Chi đội, Liên đội là 1 năm.

– Ban chỉ huy chi đội, liên đội do Đại hội chi đội, liên đội bầu ra.

– Ở đơn vị đặc biệt, Ban chỉ huy Đội do Hội đồng Đội hoặc cấp đoàn tương đương cử ra.

– Đội trưởng, đội phó do các thành viên trong đội cử ra.

Chương III
Đội TP.HCM Tiền Phồn
trách nhiệm của trẻ em

Điều 11.

1. Lớp Dự bị Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh từ 6 đến 8 tuổi.

2. Sinh hoạt sao nhi đồng theo sao, mỗi sao nhi đồng có ít nhất 5 em trong đó có 1 phụ trách sao. Các ngôi sao nhí do liên đoàn thành lập.

3. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giúp thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, chăm ngoan, học giỏi, bạn tốt và xứng đáng trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Chí Minh.

Điều 12.

Liên đội, chi đội có đội viên chịu trách nhiệm hướng dẫn các em sinh hoạt, học tập, vui chơi theo chương trình đội viên dự bị.

Chương IV
Tài chính nhóm

Điều 13.

1. Kinh phí hoạt động Đội và hoạt động thiếu nhi Hồ Chí Minh do nhà nước cấp, đơn vị sử dụng có trách nhiệm quyết toán theo quy định hiện hành.

2. Quỹ Đội: Được xây dựng từ kết quả lao động, tiết kiệm; Các tác phẩm của nhóm và thành viên; Được sự ủng hộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan, tổ chức xã hội, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

3. Việc quản lý thu, chi quỹ Đội do Hội đồng Đội Trung ương hướng dẫn thực hiện theo quy chế tài chính hiện hành.

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Quét Tài Liệu Bằng ứng Dụng Microsoft Office Lens

Điều 14.

Kinh phí của đội, liên đội do ban chỉ huy đội, liên đội quản lý, được sử dụng vào các hoạt động của đội theo hướng dẫn của Hội đồng Đội trung ương và báo cáo công khai trước Đại hội Liên đội.

Chương V
Công tác kiểm tra đoàn

Điều 15.

1. Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phải tiến hành kiểm tra. Tổ chức Đội, cán bộ Đội và đội viên chịu sự kiểm tra của tổ chức Đội.

2. Ban chỉ huy liên đội cử 01 thành viên làm công tác kiểm tra.

Điều 16.

Theo phân cấp quản lý, Hội đồng Đội các cấp có trách nhiệm:

– Kiểm tra, đôn đốc, lãnh đạo công tác tổ chức Đội, cán bộ Đội, Đội viên theo quy định của Điều lệ Đội và Nghị quyết Đội.

Tham gia giám sát việc tuân theo pháp luật về trẻ em có tác dụng ngăn chặn những hành động xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.

– Kiểm tra việc sử dụng kinh phí hoạt động Đội do nhà nước cấp và các nguồn quỹ Đội.

– Hội đồng Đội các cấp cử 01 người phụ trách công tác kiểm tra.

Chương VI
Khen thưởng và kỷ luật

Điều 17.

1. Cán bộ phụ trách Đội, chỉ huy Đội, đội viên, nhi đồng và tập thể Đội có thành tích tốt được biểu dương, khen thưởng.

2. Mọi tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và xây dựng Đội thiếu niên, nhi đồng đều được tổ chức Đội xét khen thưởng hoặc đề nghị các cấp khen thưởng.

Điều 18.

Chi đội, chi đội vi phạm sẽ bị kiểm điểm, khiển trách trước chi đội, liên đội nếu không sửa chữa. Đội viên vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xóa tên khỏi danh sách đội viên.

Chương VII
Hoạt động của Điều lệ Đội

Điều 19.

1. Trách nhiệm của đội viên, tiểu đội, liên đội, liên đội các cấp, hội đồng đội, ban chấp hành liên đội phải tuân thủ Điều lệ đội.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định.

3. Hội đồng Đội Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội.

Ban Chấp hành Trung ương Mahila Samakhya

Mời các bạn xem thêm ở phần giáo dục trong vấn đề hình thức Vui lòng.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  ✓ Cách Tải Game Trên TapTap IOS

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *