Đáp án Trắc Nghiệm Tập Huấn SGK Hóa Học 10 Cánh Diều

Rate this post

Đáp án bài tập trắc nghiệm bồi dưỡng sách giáo khoa mới lớp 10

10 Cánh Diều Đáp Án Bài Tập Trắc Nghiệm SGK Hóa Học

Bài tập trắc nghiệm SGK Hóa học 10 Cánh Diều có đáp án Tài liệu gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm về phần bồi dưỡng của chương trình dạy và học theo SGK mới Cánh Diều. Câu hỏi gợi ý và đáp án được khoavanhoc-ussh.edu.vn tổng hợp và download để thầy cô thuận tiện trong quá trình ôn tập và kiểm tra. Vui lòng xem chi tiết bên dưới.

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo vì đây không phải là đáp án chính thức do Nhà xuất bản Giáo dục công bố.

Đáp án bài kiểm tra sau luyện tập SGK Hóa học 10 Diều

Mỗi câu hỏi có 4 phương án, giáo viên đánh dấu vào đáp án mình cho là đúng nhất.

Câu hỏi 1. Phát biểu nào sau đây không đúng khi thực hiện CT Hóa học (lớp 10) 2018?

A. Giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung kiến ​​thức dạy học, nhưng phải đảm bảo đầy đủ, đáp ứng yêu cầu đạt được theo quy định của chương trình.
B. Giáo viên không chỉ hướng học sinh vào việc hiểu, biết nội dung kiến ​​thức mà còn phải giúp học sinh thể hiện các biểu hiện năng lực hoá học thông qua các nội dung “trình bày”, “ổn định”, “phân tích được”, “hành động được”,… . của kiến ​​thức đó.
C. Ba chuyên đề học tập Hóa học 10 chỉ nhằm mục đích nâng cao kiến ​​thức cho học sinh.
D. Việc giảng dạy, kiểm tra và đánh giá phải dựa trên các yêu cầu được quy định trong chương trình.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng về sách giáo khoa trong việc thực hiện Chương trình GDPT 2018?

A. Việc thực hiện đúng, đủ nội dung khoa học trong sách giáo khoa là cơ sở để đánh giá việc giáo viên đạt được mục tiêu dạy học.
B. Đối với học sinh, sách giáo khoa là tài liệu tham khảo quan trọng. Đối với giáo viên, sách giáo khoa là hướng dẫn tổ chức các hoạt động học tập theo nhu cầu thành tích và bối cảnh dạy học.
C. Nếu nhà trường lựa chọn bộ sách giáo khoa hóa học của nhà xuất bản X cho học sinh lớp 10 thì đến lớp 11 nhà trường phải tiếp tục lựa chọn bộ sách giáo khoa hóa học của nhà xuất bản X.
D. Mỗi bài học trong sách giáo khoa phải hướng tới thực hiện một hoạt động ứng dụng.

Tham Khảo Thêm:  Cách Tải Phim Về điện Thoại IPhone Dành Cho Bạn

Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng về việc dạy một bài hóa học cụ thể trong sách giáo khoa?

A. Cần tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động học tập.
B. Tiến trình dạy học bài học cần đảm bảo có hoạt động ứng dụng.
C. Quá trình dạy học bài học không phải lúc nào cũng thiết kế và phát triển ba thành phần năng lực hóa học cho học sinh.
D. Mục tiêu của từng hoạt động học cụ thể là những yêu cầu liên quan đến nội dung dạy học được quy định trong CTQG 2018.

câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng khi dạy chủ đề Các nguyên tố nhóm VIIA?

A. Giúp học sinh trình bày các phương pháp điều chế khí clo.
B. Chủ đề này nêu bật những thay đổi đang có xu hướng như thế nào trong các tính chất của chuỗi monohalogen và HX.
C. Chuyên đề này là cơ hội để học sinh củng cố, khắc sâu nội dung trọng tâm của các chuyên đề trong phần Hóa học đại cương đã học trước đó.
D. van der Waals Sử dụng tài liệu học tập kỹ thuật số để trực quan hóa khi dạy nội dung tương tác.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi dạy nội dung hiđro halogenua và axit hiđrohalic?

A. Không cần viết các phương trình hóa học của phản ứng thể hiện tính axit của dung dịch HX.
B. Tương tác van der Waals giữa các nguyên tử HX chủ yếu do độ âm điện của nguyên tử X quyết định.
C. Vì năng lượng liên kết của HX giảm dần từ HF đến HI nên tính axit của dung dịch axit clohiđric tăng dần từ HF đến HI.
D. Học sinh phải chứng minh được phương pháp điều chế dung dịch axit halic.

Tham Khảo Thêm:  Chia sẻ bóc đỏ tím phủ bóng (Chuyên về nâu trung tính)

Câu 6. số oxi hóa là gì?

A. Số oxi hóa của nguyên tử một nguyên tố trong hợp chất là số electron hóa trị của nó, giả sử đó là hợp chất ion.
B. Số oxi hóa của nguyên tử một nguyên tố trong hợp chất là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó nếu đó là hợp chất ion.
C. Số oxi hóa của nguyên tử nguyên tố trong hợp chất là trị số của nguyên tử đó trong hợp chất, coi nguyên tử đó là hợp chất ion.
D. Số oxi hóa của nguyên tử nguyên tố trong hợp chất là điện tích của hợp chất nếu giả sử hợp chất đó là hợp chất ion.

Câu 7. Kinh nghiệm nói:

h2(g) + TÔI2(g) → HI(g)kJ mol

−1Δrh 298= 26,5 kJ mol

– Đầu tiên

Kết luận nào sau đây là đúng nhất?Một sự phản ứngVì nó vẫn xảy rarh
298> 0B. Phản ứngVẫn có thể vì dấu hiệur h

298

Không có nhân vật. C. phản ứngĐiều này vẫn có thể xảy ra vì tất cả các chất đều ở trạng thái khí (g). D. phản ứngCũng có thể xảy ra khi được cung cấp năng lượng đúng cách. Câu 8.Ở mọi điều kiện tiêu chuẩn cho 4 chất: O2

(g), HCl (g), O

3(g), chỉ 4(g). Chất nào trong bốn chất trên có entanpi tiêu chuẩn bằng không?
A. Hai chất: O2 (G) và O
3(g) B. Chỉ có 1 chất: O
3(g) C. Chỉ có 1 chất: O2 (g)

D. Hai chất: O 2

(g) và chỉ

4 (g)

Câu 9.
Biểu thức đúng cho nhiệt của phản ứng là aA + bB → mM + nN
Chọn câu trả lời KHÔNG
Câu 10.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: A. Nồng độ, nhiệt độ, diện tích bề mặt, dung môi, áp suất.

B. Nhiệt độ, áp suất, dung môi, diện tích bề mặt, chất xúc tác.
C. Nhiệt độ, Áp suất, Dung môi, Diện tích bề mặt, Dung môi.
D. Nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt, chất xúc tác.
Câu 11.

Số khối là gì? A. Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử.

B. Nguyên tử khối của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
C. Tổng số hạt proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử.
D. Tổng số hạt electron và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử.
Câu 12.

Tham Khảo Thêm:  [BẬT MÍ] Dấu Hiệu Con Gái Bật đèn Xanh, đưa Bạn Vào Tầm Ngắm Và đã ĐỔ

Quỹ đạo nguyên tử là gì? A. Quỹ đạo chuyển động của êlectron trong nguyên tử.

B. Vùng xung quanh hạt nhân nguyên tử mà các êlectron chuyển động qua đó.
C. Vùng xung quanh hạt nhân nguyên tử mà xác suất tìm thấy electron ở mỗi điểm là khoảng 90%.
D. Khu vực xung quanh hạt nhân nguyên tử, xác suất lớn nhất (khoảng 90%) tìm thấy electron ở khu vực đó.
Câu 13.

Cơ sở chủ yếu để giải thích nội dung của định luật tuần hoàn là gì? A. Số lớp electron trong nguyên tử của các nguyên tố.

B. Điện tích nguyên tử Z của nguyên tử các nguyên tố.
C. Số khối của hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố.
D. Nguyên tử khối của các nguyên tố.
Câu 14.

Sự khác biệt cơ bản giữa trái phiếu sigma và trái phiếu pi là gì? A. Sự xen phủ giữa hai đám mây electron tham gia liên kết.

B. Sự khác nhau về kiểu lai hóa của các obitan tham gia liên kết.
C. Kích thước góc liên kết: Một liên kết sigma tạo ra một góc 1800.
D. Sự xen phủ giữa hai obitan tham gia liên kết: liên kết sigma (xếp chồng trục), liên kết pi (xếp cạnh).
Câu 15.

Liên kết hydro là gì?

A. Là liên kết giữa nguyên tử hiđro (liên kết với nguyên tử có độ âm điện lớn) với một nguyên tử có độ âm điện lớn khác bằng cặp electron hóa trị riêng.

B. Liên kết giữa các nguyên tử hiđro của các phân tử gần nhau.C. Là liên kết giữa hai nguyên tử có độ âm điện lớn hơn ở hai nguyên tử kề nhau.D. Là liên kết giữa nguyên tử hiđro của nguyên tử này với nguyên tử khác của nguyên tử lân cận. Thầy cô tham khảo bài soạn dưới đây để nhận đầy đủ đáp án các môn bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 10 mới: Mời thầy cô xem thêm chuyên mục khoavanhoc-ussh.edu.vn để tham khảo thêm các tài liệu liên quan.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Cách Tải Phim Về điện Thoại IPhone Dành Cho Bạn

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *