Công Văn 3789/BHXH-CSXH Về Mẫu, In, Cấp, Quản Lý Giấy Chứng Nhận Nghỉ Việc Hưởng BHXH

Rate this post

Mẫu mới Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Công văn 3789/BHXH-CSXH – Mẫu, in, cấp và lưu trữ Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Công văn 3789/BHXH-CSXH về việc Mẫu, in, cấp, quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do BHXH Việt Nam ban hành Mẫu C65-HD: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH gồm 2 loại: Loại 1 C65- HD1 là dùng trong trường hợp in trên máy vi tính và Type 2 C65-HD2 dùng trong trường hợp viết trực tiếp.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Mẫu 14-HSB: Hồ sơ hưởng BHXH một lần

Mẫu số. 15-HSB: Hồ sơ hưởng BHXH một lần

bảo hiểm xã hội việt nam
——-
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————
Số: 3789/BHXH-CSXH
Mẫu, in, cấp và lưu trữ giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2014
Kính thưa: – Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– BHXH Bộ Quốc phòng;
– Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam Thông tư liên tịch số ngày 22/6/1999. Thực hiện Thông tư 11/1999/TTLT-BYT-BHXH hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia BHXH; Công văn ngày 30/01/2013 số. 620/BYT-KCB, Công văn của Bộ Y tế số. 5525/BYT-KCB ngày 19 tháng 8 năm 2014; Công văn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 27 tháng 5 năm 2013 số. 1829/LĐTBXH-BHXH và Công văn ngày 8/7/2013 của Bộ Kinh tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam Công văn 8824/BTC-CĐKT Hướng dẫn lập mẫu, in, cấp và xử lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD) như sau:

1. Giới thiệu về Model C65-HD

1.1 Model C65-HD 02 có 2 biến thể:

a) Bản sao Mẫu C65-HD1 Loại 01 (dùng trong trường hợp in trên máy vi tính)

– Kích thước: làm bằng khổ giấy A5 nằm ngang, trong đó 01 bản;

– Nội dung và hướng dẫn ghi (đính kèm văn bản này).

b) Mẫu C65-HĐ2 02 bản (dùng khi viết trực tiếp)

– Kích thước: được lập trên khổ giấy A4 khổ ngang gồm 02 bản cùng kích thước và nội dung;

– Nội dung và hướng dẫn ghi (đính kèm văn bản này).

1.2 Số sê-ri được in trên kiểu máy: In ở trên cùng bên phải của đường dẫn gồm 10 chữ cái, trong đó 2 chữ cái đầu lấy theo mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quyết định số. Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 7/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Mã số 97 đối với Quân đội, Công an 98; 8 ký tự tiếp theo là các số tự nhiên bắt đầu từ 00000001. Số sê-ri in trên mẫu C65-HD có màu đỏ, phát quang dưới ánh sáng cực tím.

Tham Khảo Thêm:  Best TH5 Trophy Base 2021

1.3 Hoa văn trên hoa văn: Chính giữa các liên (trừ số 1 của mẫu C65-HD2) in bằng mực không màu phát quang, nhìn rõ dưới đèn cực tím là logo BHXH có đường kính 50 mm.

2. Về thai nhi:

– Mẫu C65-HD1, C65-HD2 do BHXH Việt Nam in và cấp cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh) và in theo mẫu do Bộ Quốc phòng ban hành . và Công an nhân dân. (Sau đây gọi là BHXH Lực lượng vũ trang).

Để thuận tiện cho việc in trên máy vi tính, mẫu trắng C65-HD1 chỉ in số và tiêu đề “Giấy chứng nhận hưởng BHXH”; Các vấn đề khác, C65-HD1 khi ban hành căn cứ vào mẫu in cơ sở y tế có khoảng cách giữa các dòng là 6mm;

– Phôi C65-HD1 bị rời; Các tờ được sắp xếp theo số sê-ri từ nhỏ nhất đến lớn nhất;

– Phôi C65-HD2 đóng thành quyển có bìa (mẫu bìa kèm theo văn bản này) với khổ 100 tờ/cuốn; Các trang trong một cuốn sách được sắp xếp theo số sê-ri từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

3. Về Trách nhiệm In, Phát hành, Bảo quản và Sử dụng C65-HD1 và C65-HD2

3.1 Ban Thực hiện chính sách BHXH

– Định kỳ hàng năm hoặc định kỳ, BHXH tỉnh và BHXH Quân đội BHXH tỉnh và BHXH Quân đội lập tổng hợp và dự kiến ​​số lượng sử dụng năm sau hoặc sử dụng ngoài năm. căn cứ vào kế hoạch sử dụng từng loại phôi. BHXH từng khu vực, BHXH Lực lượng vũ trang trình Phó Tổng Giám đốc duyệt, chuyển Văn phòng BHXH Việt Nam trước ngày 01 tháng 9 hàng năm (đối với kế hoạch năm) để in, phát hành. nó cho Cơ quan An sinh Xã hội. In trong năm sau hoặc năm bổ sung (đối với trường hợp bổ sung);

– Phối hợp với Văn phòng BHXH Việt Nam theo dõi, đối chiếu việc in, phát hành và sử dụng phôi;

– Kiểm tra việc thực hiện cấp phát, duy trì và sử dụng C65-HD của BHXH tỉnh, BHXH Lực lượng vũ trang.

3.2 Văn phòng BHXH Việt Nam

– In cho BHXH khu vực, BHXH Quân đội theo quy định căn cứ vào số lượng trống từng loại cần in cho từng BHXH khu vực, BHXH Quân đội (có sự phê duyệt của Phó Tổng Giám đốc phụ trách phí), định kỳ hàng năm hoặc định kỳ theo đề xuất của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và quản lý không gian phát hành;

Tham Khảo Thêm:  Công Thức Tính Lực Ma Sát Trượt

– nhận phôi (kể cả in bổ sung) theo hợp đồng đã ký với nhà in; Kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng phôi (nếu không đúng theo hợp đồng thì làm công văn yêu cầu in offset); Lập 03 liên Phiếu nhập kho có đóng dấu đặc biệt theo mẫu quy định của chế độ kế toán BHXH: 01 liên do người xuất kho lập, 01 liên do thủ kho lưu giữ, 01 liên do phòng tài vụ để ghi sổ kế toán theo quy định. pháp luật;

– Chuyển phôi: Tại thời điểm chuyển phôi C65-HD cho BHXH từng khu vực, lập kế hoạch thông báo cho nhà in để đóng gói gửi BHXH lực lượng vũ trang và giao cho BHXH khu vực. Cơ quan Lực lượng vũ trang; Lập 03 liên Phiếu phát hành cổ phiếu có đóng dấu đặc biệt theo mẫu quy định: Gửi 01 liên cho người nhận, 01 liên lưu, 01 liên chuyển phòng Tài chính văn phòng để ghi sổ, kế toán theo quy định. Việc cấp phôi của năm sau cho BHXH khu vực, BHXH Lực lượng vũ trang hoàn thành chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 hàng năm. Sau mỗi lần chuyển phôi về BHXH tỉnh, gửi dự thảo tổng hợp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu số 01-C65 kèm theo Thông tư này) về BHXH Lực lượng vũ trang, Ban Thực hiện chính sách BHXH 01 để theo dõi. . , so sánh;

– Mở sổ theo dõi số lượng phôi đã cấp của từng loại (ghi rõ từ số đến số…..) cho BHXH từng tỉnh, BHXH lực lượng vũ trang;

– Hàng tồn kho chỉ được duy trì hàng quý, hàng năm theo quy định.

3.3 Bảo hiểm xã hội vùng

a) Mục Chế độ BHXH:

– Từng loại phôi về BHXH huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh (gọi tắt là BHXH huyện), cơ sở KCB trực tiếp quản lý và BHXH tỉnh căn cứ vào số phôi còn lại. (Mẫu số 02-C65 đính kèm văn bản này) để tổng hợp, sử dụng số lượng phôi C65-HD năm sau (Mẫu số 02-C65 đính kèm văn bản này) hoặc bổ sung trong năm (Mẫu số 02-C65 đính kèm văn bản này). 03-C65 kèm theo văn bản này) trước ngày 01 tháng 8 hàng năm (để lập kế hoạch năm) Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh để gửi Bảo hiểm (Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội);

Tham Khảo Thêm:  Học Phí Các Trường THPT Trên địa Bàn TP HCM 2021-2022

– Căn cứ nhu cầu phôi năm sau, lập kế hoạch cấp phôi cho từng cơ sở KCB do BHXH khu vực trực tiếp quản lý chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm và đề xuất cấp phôi bổ sung trong năm đó để bù cho các trường hợp thiếu phôi. Giám đốc BHXH khu vực và Giám đốc Phòng Kế hoạch Tài chính (KHTC) phê duyệt;

– Tiếp nhận danh sách lao động được cấp C65-HD1 (Mẫu số 04-C65 kèm theo văn bản này) có tờ C65-HD1 và các cuống C65-HD2 bị hỏng, cấp sai từ cơ quan. Tờ C65-HD2 cấp cho người lao động sau khi hết do Sở Y tế cấp, tổng cộng 01 tờ trong đó có tờ bị hỏng, cấp nhầm từ cơ sở chưa sử dụng (gọi tắt là tờ C65-HD đã sử dụng). Trực tiếp quản lý y tế. Khi tiếp nhận phải lập biên bản giao nhận hồ sơ Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu số 05B-C65 kèm theo hồ sơ này) và ghi chi tiết, đầy đủ vào sổ theo dõi hồ sơ. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (Mẫu số 06B-C65 kèm theo văn bản này);

– Chuyển C65-HD đã sử dụng do cơ sở KCB trực tiếp xử lý và Biên bản giao nhận hồ sơ trong Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho bộ phận tiếp nhận – cho bộ phận quản lý để lưu trữ.

– Bảo quản, lưu giữ sổ theo dõi hồ sơ chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của bảo hiểm xã hội Việt Nam;

– Kiểm tra việc thực hiện cấp, duy trì và sử dụng C65-HD của BHXH huyện và các cơ sở KCB thuộc phạm vi quản lý. Nếu trong quá trình quản lý bị thất lạc phôi (kể cả báo BHXH huyện hoặc cơ sở y tế) thì thu thập và trình ngay lãnh đạo BHXH khu vực để thông báo bằng văn bản (số lượng, chủng loại, ghi rõ số thứ tự, số phôi). thời gian, ngày mất) gửi BHXH huyện của tỉnh, báo cáo BHXH tỉnh và BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHXH).

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Trẻ Em Bị Covid Nên Làm Gì?

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *