Cách Kiểm Tra Tính Hợp Lệ Của C/O

Rate this post

Hướng dẫn kiểm tra tính hợp lệ của C/O

Thủ tục kiểm tra xuất xứ hàng hóa (C/O)

CO là chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Đây là một tài liệu trong bộ tài liệu Xuất nhập khẩu. Vậy làm thế nào để kiểm tra tính hợp lệ của C/O, khoavanhoc-ussh.edu.vn mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Có 3 loại kiểm thử chính:

  • Kiểm tra hình thức bên ngoài của C/O.
  • Kiểm tra theo nội dung C/O.
  • Kiểm tra theo loại và thời điểm cấp C/O.

I. Kiểm tra hình thức bên ngoài của C/O:

– Trên C/O phải có dòng chữ Mẫu D/ Mẫu E/ Mẫu S/ Mẫu AK/ Mẫu AJ,…

– Số tham chiếu: Mỗi C/O có một số tham chiếu riêng.

– Các tiêu chí trong C/O cần được điền đầy đủ theo quy định.

– Kích thước, màu sắc, ngôn ngữ và mặt sau của C/O phải phù hợp với quy định của các hiệp định và văn bản pháp luật có liên quan.

2. Kiểm tra bằng C/O Nội dung:

Đối chiếu mẫu dấu và/hoặc chữ ký trên C/O với mẫu dấu và/hoặc chữ ký của người và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp C/O do Tổng cục Hải quan thông báo. cục hải quan. Chính quyền khu vực và thành phố:

+ Thời hạn hiệu lực chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O.

+ Chữ ký của người cấp C/O phải nằm trong danh sách chữ ký của cơ quan cấp C/O do Tổng cục Hải quan thông báo (không chấp nhận trường hợp người ký C/O. Cục này nhưng đóng dấu của Phòng C/O không được chấp nhận cấp khác) .

– Kiểm tra thời hạn hiệu lực của C/O.

Kiểm tra tính thống nhất, đồng bộ giữa thông tin trên C/O với nội dung của C/O và các chứng từ trong hồ sơ hải quan (tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải). , thông báo kết quả xác định sơ bộ xuất xứ (nếu có)). Lưu ý rằng:

+ Về Tên Đơn Vị Nhập Khẩu: Trên C/O phải thể hiện tên người nhập khẩu tương ứng với tên người nhập khẩu trên tờ khai hải quan.

Tên mục: Hàng hóa mô tả trên C/O tương ứng với hàng hóa khai trên tờ khai hải quan và các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan.

+ Kích thước: Trường hợp số lượng thực tế hàng hóa nhập khẩu lớn hơn hoặc nhỏ hơn số lượng ghi trên C/O, Thông tư số Điểm d và điểm đ Thông tư 38/2015/TT-BTC thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 26.

“d) Trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp cho cả lô hàng và chỉ nhập khẩu một phần lô hàng thì cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ đó cho toàn bộ lô hàng.

đ) Trường hợp số lượng, trọng lượng hàng hóa nhập khẩu thực tế vượt quá số lượng, trọng lượng hàng hóa ghi trong chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì không được hưởng ưu đãi đối với hàng hóa vượt định lượng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. thành viên ;”

Ghi chú: Trường hợp số kiện/loại kiện/kích thước/trọng lượng ghi trên ô khác với ô ghi trên C/O (ví dụ: số kiện, loại hàng) cơ quan hải quan sẽ xem xét chấp nhận C/O. . bưu kiện được ghi tại ô số 9 thay cho ô số 7) và khớp với thông tin trên các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan; Hoặc trường hợp trên C/O không thể hiện một trong các thông tin về số lượng/tổng ​​số/trọng lượng kiện hàng thì cơ quan hải quan sẽ xác định số lượng, trọng lượng hàng hóa được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt thông qua kiểm tra, đối chiếu. C/O cùng các chứng từ khác trong hồ sơ hải quan.

Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định 125/2016/NĐ-CP Biểu Thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc Biệt Của Việt Nam Thực Hiện Hiệp định Giữa Việt Nam

– Mã số HS trên C/O: Trường hợp có sự khác biệt về cách phân loại mã số HS giữa Nước thành viên xuất khẩu và Nước thành viên nhập khẩu nhưng không làm thay đổi xuất xứ của hàng hóa thì sẽ được xem xét chấp nhận.

– Trị giá trên C/O: Sự khác biệt giữa trị giá khai báo trên C/O với trị giá khai báo trên các chứng từ khác (hóa đơn thương mại,…) không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Trường hợp có nghi vấn về trị giá hải quan, Công chức Hải quan đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thực hiện tham vấn giá.

– Hóa đơn thương mại: Đối với C/O có hóa đơn thương mại do nước/bên thứ ba cấp, công chức hải quan sẽ kiểm tra thông tin về bên/nước thứ ba trên C/O theo các điều khoản của hợp đồng.

– Kiểm tra tiêu chuẩn nguồn gốc trong C/O: Kiểm tra cách ghi tiêu chuẩn nguồn gốc hàng hóa trong C/O (tiêu chuẩn hàm lượng giá trị gia tăng hoặc tiêu chuẩn chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc theo tiêu chuẩn gia công chế biến hàng hóa, tiêu chuẩn xuất xứ thuần túy…) do Bộ Công Thương ban hành Quy tắc xuất xứ để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do được nêu rõ và tham chiếu ở mặt sau là C. /O.

– Kiểm tra tiêu chí nguồn: Hiệp định thương mại tự do có liên quan hoặc Nghị định số. 19/2006/NĐ-CP xác định quy tắc xuất xứ hàng hóa áp dụng mã HS. – Trường hợp khai báo hàng hóa có xuất xứ thuần túy (WO): Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra khả năng đáp ứng tiêu chuẩn WO của hàng hóa dựa trên thông tin thị trường, địa lý, quy trình sản xuất của hàng hóa,…, đối chiếu với các quy định của thông tư/quyết định của Bộ. Công Thương về nguồn thuần và PSR hoặc tiêu chuẩn chung (nếu có) không cần xét đến tiêu chí nguồn cụ thể để xác định nguồn khai báo có đúng quy chuẩn hay không.

Ví dụ 1: Mặt hàng xăng dầu nhập khẩu từ Singapore có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O Mẫu D “WO” do cơ quan có thẩm quyền của Singapore cấp thể hiện xuất xứ Singapore: Trường hợp này là lý do để nghi ngờ về tiêu chí xuất khẩu. Do Singapore không phải là nước sản xuất dầu mỏ nên không đáp ứng yêu cầu về xuất xứ thuần túy quy định tại Điều 3 Phụ lục I Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010.

Ví dụ 2: Tivi nhập khẩu từ Thái Lan thể hiện xuất xứ Thái Lan, có C/O Form D do cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan cấp với tiêu chuẩn xuất xứ “WO”: trường hợp này đáng nghi ngờ về chất lượng sản phẩm do hàng điện tử thường là hàng lắp ráp. từ các linh kiện nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau nên không đáp ứng yêu cầu về xuất xứ thuần túy quy định tại Điều 3 Phụ lục I của Thông tư. KHÔNG. 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010.

Tham Khảo Thêm:  Bảng Cân đối Tổng Hợp Dự Toán Ngân Sách Xã

– Trong trường hợp khai báo hàng hóa được sản xuất trong lãnh thổ của một Quốc gia Thành viên từ nguyên liệu có xuất xứ từ một hoặc nhiều Quốc gia Thành viên khác (PE): Cơ quan Hải quan không cần tính đến các tiêu chí xuất khẩu quy định trong PSR hoặc Tiêu chuẩn chung. (nếu có).

+ Đối với hàng hóa không có xuất xứ thuần túy, tiêu chí xuất xứ được xác định theo thứ tự.

+ Đối với các mặt hàng thuộc danh mục PSR, tiêu chí xuất xứ được xác định theo quy định của danh mục này.

+ Hợp đồng sẽ không được trao đối với hàng hóa không thuộc danh mục PSR hoặc không thuộc danh mục PSR, tiêu chí xuất xứ sẽ được xác định theo tiêu chí thông thường. Kiểm tra thông tin về hành trình vận chuyển ghi trên C/O để đảm bảo hàng hóa nhập khẩu tuân thủ nguyên tắc vận chuyển thẳng theo quy định tại các thông tư/quyết định của Bộ Công Thương và thông tư của Bộ Tài chính. Thực hiện các hiệp định thương mại tự do. Trường hợp hàng hóa quá cảnh qua nước/vùng lãnh thổ thứ ba không phải là thành viên của Hiệp định (riêng đối với C/O Mẫu AK, kể cả trường hợp quá cảnh qua một nước thành viên), công chức hải quan yêu cầu người khai hải quan nộp một trong các chứng từ chứng minh hàng hóa đang được bảo quản nguyên trạng theo quy định của Hợp đồng dưới đây:

– Giấy tờ của cơ quan hải quan nước quá cảnh xác nhận hàng hóa đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan nước đó và chưa được thông quan.

– Xác nhận của cơ quan, tổ chức cấp vận đơn cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chứng minh hàng hóa quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lý hoặc nhu cầu liên quan trực tiếp đến việc vận chuyển; hàng hóa không tham gia thương mại hoặc tiêu thụ tại nước quá cảnh; Hàng hóa chưa trải qua bất kỳ quá trình nào khác ngoài việc dỡ hàng và bốc hàng lên hoặc bất kỳ công việc cần thiết nào để giữ hàng hóa trong tình trạng tốt. Giấy chứng nhận do công ty con, chi nhánh, đại lý của hãng vận tải cấp hoặc đối với công ty phát hành vận đơn vận tải tại Việt Nam cần có giấy ủy quyền của hãng vận chuyển.

– Trường hợp hàng hóa được vận chuyển nguyên container thì số container, số chì không thay đổi kể từ thời điểm hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải tại cảng xếp hàng của Nước thành viên xuất khẩu cho đến khi hàng hóa được nhập khẩu. Việt Nam. Nhận chứng từ chứng minh hàng gửi thẳng là vận đơn của hãng tàu và lệnh giao hàng thể hiện số container và số lead không thay đổi.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Môn Giáo Dục Thể Chất Lớp 2 Sách Cánh Diều (Đầy đủ Cả Năm)

3. Kiểm tra loại C/O và thời gian cấp

Đối với các C/O sau:

+ Kiểm tra việc ghi dòng chữ “Cấp sau/Cấp sau” trên C/O hoặc đánh dấu vào ô thích hợp.

+ Đối chiếu ngày xuất khẩu trên vận đơn/chứng từ vận tải với ngày cấp C/O để đảm bảo phù hợp với C/O cấp sau.

Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, đường sông qua biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước thành viên hiệp ước như Trung Quốc, Lào, Campuchia thì ngày xuất khẩu là ngày giao hàng tại cửa khẩu của nước xuất khẩu hoặc ngày phát hành phương tiện vận tải. tài liệu (nếu có). Trường hợp không có cơ sở xác định thông tin ngày xuất nêu trên thì ngày hàng đến cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam được coi là ngày xuất khẩu.

Đối với C/O giáp lưng:

+ Kiểm tra đối chiếu hình thức và nội dung của C/O như đã nêu ở trên.

+ C/O giáp lưng, kiểm tra thông tin C/O bản gốc thể hiện trong thời gian CO giáp lưng còn hiệu lực.

C/O thay thế:

+ Kiểm tra thông tin xác minh của Cơ quan cấp (theo văn bản thông báo của C/O hoặc Tổng cục) về việc thay thế C/O theo các điều khoản của thỏa thuận.

– Đối với văn bản tự chứng thực:

+ Kiểm tra hình thức chứng từ tự xác nhận nguồn gốc:

Tuyên bố xuất xứ hàng hóa phải được thể hiện trên hóa đơn thương mại hoặc các chứng từ thương mại khác. Thông tư số ngày 20/8/2015 của Bộ Công Thương (Dự án thí điểm ASEAN số 2). Đối với hồ sơ tự chứng nhận nêu tại 28/2015/TT-BCT, Bộ Công Thương phải nộp tờ khai xuất xứ hàng hóa. thể hiện trên hóa đơn thương mại. MẪU TỜ KHAI THÔNG TƯ SỐ. 28/2015/TT-BCT tại Điều 7.

Kiểm tra tính đầy đủ của các thông tin cần thiết trong tài liệu tự chứng nhận của nguồn theo các điều khoản của thỏa thuận. Thông tư số 28/2015/TT-BCT Trường hợp tự chứng nhận xuất xứ phải kiểm tra các thông tin bắt buộc sau: Mã tự chứng nhận (mã doanh nghiệp được cấp phép), mã HS, nước xuất xứ, tiêu chí xuất xứ, chữ ký của người có thẩm quyền để khai báo xuất xứ.

+ Kiểm tra nội dung hồ sơ tự xác nhận:

Kiểm tra đối chiếu tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số tự chứng nhận của cơ sở, tên hàng hóa, mã số HS của hàng hóa, chữ ký, thời hạn hiệu lực của giấy phép tự chứng nhận, nguồn gốc hồ sơ tự chứng nhận với danh sách các cơ sở đã được Tổng cục thông báo . Phong tục.

Kiểm tra chuẩn nguồn và các thông tin khác: Cách kiểm tra tương tự như hướng dẫn trên.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Cách Gõ Chữ A Còng @ Từ Bàn Phím

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *