Các Bước đơn Giản Quyết Toán Thuế

Rate this post

Các bước nộp thuế chung

Phần I. Hướng dẫn chung

I. Phạm vi áp dụng
– Văn bản này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN năm 2009.
II. Các từ viết tắt
– TCT: Tổng cục thuế
– CQT: Cơ quan thuế
– Đăng ký: Đăng ký thuế
– QTT: Thuế đã quyết toán
– MST: Mã số thuế
– Người nộp thuế: Người nộp thuế
– Thu nhập cá nhân: Thu nhập cá nhân
– CQCT: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập
III. Giải thích các từ
– Cơ quan chi trả thu nhập (CQCT) là tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thuộc diện miễn thuế không phân biệt đã khấu trừ hay chưa khấu trừ thuế và có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế thu nhập theo quy định tại Khoản 2 Điều này. II, Thông tư số ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính. Phần D 84/2008/TT-BTC.
– File dữ liệu QTT: Lưu thông tin tờ khai, tờ khai quyết toán dưới dạng dữ liệu điện tử theo định dạng chuẩn do TCT ban hành.
– Chứng từ cuối cùng: bao gồm tờ khai thuế và tờ khai trên giấy có hoặc không có mã vạch.
– Phần mềm Hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (gọi tắt là TNCN): Phần mềm ứng dụng do Tổng cục Thuế thiết kế nhằm hỗ trợ người nộp thuế kê khai quyết toán thuế TNCN, in hồ sơ quyết toán và kết xuất file dữ liệu theo yêu cầu của Tổng cục Thuế. Định dạng chuẩn, cung cấp giải pháp về thuế TNCN.
– HTKK: Phần mềm do TCT cung cấp cho người nộp thuế để nhập liệu khai thuế và in tờ khai quyết toán có mã vạch, xuất ra file dữ liệu định dạng chuẩn cho các loại thuế, kể cả thuế TNCN.
– iHTKK: Phần mềm HTKK do TCT cung cấp giúp NNT nộp tờ khai thuế (có chữ ký điện tử) qua mạng mà không cần gửi tờ khai giấy.
– Phần mềm Kế toán, Quản lý nhân sự (gọi tắt là QLNS): Ứng dụng phần mềm kế toán, nhân sự, tính lương hoặc các phần mềm hỗ trợ kê khai khác được các cơ quan sử dụng và có tính năng kết xuất thông tin quyết toán thuế TNCN ra file dữ liệu điện tử theo định dạng chuẩn. Cơ quan thuế và quyết toán thuế TNCN hỗ trợ công việc in tờ khai, sao kê.
– Phần mềm kiểm tra file QTT: Ứng dụng phần mềm được cơ quan thuế sử dụng để kiểm tra và tiếp nhận file dữ liệu quyết toán thuế theo định dạng chuẩn do cơ quan ban hành. Phần mềm hỗ trợ tính năng kiểm tra định dạng tệp tin và sao chép tệp tin vào thư mục lưu trữ của CQT.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán thuốc, dược phẩm

Phần II. Hướng dẫn vòng tròn để thực hiện trận chung kết

I. Phạm vi áp dụng
– Văn bản này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, hoa hồng đại lý xổ số, bảo hiểm và hoa hồng bán hàng, cung cấp dịch vụ khác. , năm 2009 chịu trách nhiệm quyết toán thuế TNCN.
– Biểu mẫu kê khai và quyết toán thuế năm 2009 cho cơ quan thuế bao gồm các biểu mẫu sau:

Bên trong là:
– Cơ quan hải quan khai chung các tờ khai sau: 05/KK-TNCN, Phụ lục 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN.
– Cơ quan hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm có trả thu nhập cho đại lý nộp tờ khai 05/KK-TNCN, 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN, 02/KK-BH, BK 02A/KK-BH.
– Đại lý hoạt động trong lĩnh vực xổ số và trả thu nhập cho đại lý phải kê khai các mẫu tờ khai 05/KK-TNCN, 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN, 02/KK-XS, BK 02A/KK-XS.
II. Thủ tục giải quyết
Bước 1: Lập thông tin quyết toán thuế
Để hoàn thành quyết toán thuế TNCN đã khấu trừ, trước tiên cơ quan thuế cần tiến hành rà soát và yêu cầu cá nhân cung cấp MST như sau:
– Đối với nhân viên mới hoặc chưa có MST, CQCT khuyến nghị cá nhân đăng ký thuế để được cấp MST. Các cá nhân, cơ quan có thể truy cập trang để biết thêm các thủ tục cần thiết để đăng ký cấp MST cho cá nhân.
– Đối với người lao động đã có MST mà chưa cung cấp cho cơ quan, cá nhân đề nghị cơ quan cung cấp MST. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho người lao động là người cư trú cần:
– Thông báo cho người lao động biết để xác định người sẽ nhận thu nhập tại cơ quan để cơ quan giải quyết.
– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc, chứng từ chứng minh các khoản trích nộp bảo hiểm (nếu có), các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có) Tiền thuế phải nộp cho người lao động để xác định lại trách nhiệm.
Các cơ quan không giải quyết được cho người lao động thì không phải thực hiện các công việc trên.
CQCT thu thập danh sách MST của những người có thông tin liên quan và cập nhật vào phần mềm quản lý ngân sách hoặc quản lý nhân sự hoặc phần mềm HTKK.
– Đối với các cơ quan hành chính sử dụng Phần mềm Kế toán và Nhân sự (QLNS): Khi xuất dữ liệu kho cần cập nhật thông tin người vào các ứng dụng này để đảm bảo có thông tin người.
– Cơ quan thuế sử dụng HTKK hoặc HTKK cập nhật thông tin cá nhân khi nhập liệu tờ khai thuế TNCN.
Lưu ý: Mã MST 10 số của người lao động phải cung cấp cho CQCT
Bước 2: Nhận và cài đặt phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN
Bước này áp dụng cho cơ quan thuế sử dụng phần mềm quyết toán thuế TNCN để kê khai và kết xuất file dữ liệu.

– CQCT có thể lấy phần mềm hỗ trợ kê khai (QTTNCN, HTKK, iHTKK) bằng một trong các cách sau:
+ Liên hệ trực tiếp với CQT để lấy phần mềm quyết toán thuế TNCN.
+ Truy cập website: Để tải phần mềm quyết toán thuế TNCN và cài đặt, hướng dẫn sử dụng, dành cho cơ quan chỉ kê khai thuế TNCN, không cần kê khai các loại thuế khác.
+ Truy cập http://www.gdt.gov.vn để tải phần mềm HTKK phiên bản 2.5 và hướng dẫn cài đặt, sử dụng CQCT kê khai thuế tháng, quý, năm bằng phần mềm HTKK.
– Cài đặt phần mềm theo hướng dẫn. Nếu có vướng mắc về lắp đặt và sử dụng, cơ quan có thể liên hệ với bộ phận công khai và hỗ trợ của cơ quan trực tiếp bảo trì để được hướng dẫn cụ thể.
Bước 3: Khai quyết toán thuế
1. Trường hợp cơ quan hành chính sử dụng một trong các phần mềm hỗ trợ kê khai để quản lý như phần mềm TNCN, HTKK, QLNS thì thực hiện thủ tục như sau:

– Nhập dữ liệu quyết toán: Sử dụng phần mềm để nhập dữ liệu tờ khai, bảng kê theo mẫu quy định. Nhập dữ liệu trong các báo cáo trước đó. Sau đó, dữ liệu từ tờ khai được tự động chuyển sang tờ khai quyết toán.
– Kiểm tra và chỉnh sửa những thông tin chưa chính xác.
– In Hồ sơ quyết toán: Sử dụng chức năng in trong phần mềm để in bảng kê tờ khai và các phụ lục. Hồ sơ quyết toán thuế bao gồm tờ khai quyết toán và tờ khai.
+ Đối với cơ quan hành chính sử dụng phần mềm HTKK thì in tờ khai, bảng kê khai có mã vạch.
+ Không phải in hồ sơ quyết toán đối với cơ quan thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng (sử dụng phần mềm iHTKK).
+ Đối với cơ quan hành chính sử dụng phần mềm TNCN để in tờ khai, bảng kê theo quy định.
Nếu phần mềm quản lý ngân sách của cơ quan QLCL không có chức năng in hồ sơ QT thì cơ quan thực hiện như sau:
• Sử dụng chương trình QLNS để xuất file dữ liệu QT theo định dạng chuẩn do TCT cung cấp (xem bước 4)
• Sử dụng phần mềm PIT để nhận dữ liệu từ file kết xuất đó và in ra các tờ khai, bảng kê.

Tham Khảo Thêm:  Cách Hiện File ẩn Trong Win 7, Win 8, Win 10
Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Cách Hạch Toán Trích Khấu Hao Tài Sản Cố định

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *