Biên Bản Kiểm Tra Thư Viện Trường Học

Rate this post

Biên bản kiểm kê thư viện

Biên bản kiểm kê thư viện trường học là mẫu biên bản kiểm kê thư viện. Biên bản mẫu nêu rõ thành phần ban kiểm kê, nội dung kiểm kê v.v. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

1. Báo cáo Thanh tra Thư viện Trường học số. 1

Sở Giáo dục & Đào tạo

Huyện…….

Trường học ………….

CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc
Biên bản kiểm tra thư viện trường học
(Áp dụng cho các trường Tiểu học và THCS……..)
1- Ngày kiểm tra: ………….. 2/ Địa chỉ: …………..
2- Trường:…………………… 3/ Địa chỉ: ………….
2.người đầu tiên– Tổng số lớp: …..; 2.2– Tổng số cán bộ, giáo viên: ………….
2.3– Tổng số h/s: 301
2.4- Xếp hạng truyền hình cho năm học vừa qua: thư viện chuẩn
* Đại diện nhà trường:
1/ Đ/c: Ngô Vạn Luân – Hiệu trưởng

I. Kết quả kiểm tra cụ thể:

Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa chấm điểm Yêu cầu cho điểm tối đa
Tiêu chuẩn 1- Sách, báo và tạp chí. 20 đồng 15 đồng
1- Sách giáo khoa (SGK).
– Tổng cộng: 745 Sao chép; Mua mới: 0 bản; 2 người đầu tiên
– Số học sinh có đủ sách giáo khoa: 301 h/s; TL: 100 % người đầu tiên người đầu tiên
– Tỷ lệ SGK/01 giáo viên: 26,6 Bảng V người đầu tiên người đầu tiên
2- Sổ nghiệp vụ (SNV):
– Tổng số: 533 Sao chép; Mua mới: 0 bản; TL: 0% 2 người đầu tiên
– Tỷ lệ SNV/01GV: 19 Bản/GV 2 2
– tài liệu giáo dục phổ thông và tài liệu; SKKN GD 2 người đầu tiên
3- Sách tham khảo (STK):
– Tổng: 3774 Sao chép; Mua mới: 0 bản; Tỷ lệ: 0% 3 2
– Tỷ lệ STK: 12.5 Bản/ 01h 4 4
4- Băng giáo khoa: 52 chiếc người đầu tiên người đầu tiên
5- Báo, tạp chí: 8 loại 2 người đầu tiên
Tiêu chuẩn 2: Cơ sở vật chất 20 đồng 19đ
1- Tổng diện tích TV: 90 tôi2;; Vị trí tốt 4 4
2- Diện tích Phòng đọc: 70 tôi2 Hiệu sách: 20 tôi2; Số Chỗ Ngồi Cho Học Sinh: 40; Đối với giáo viên: 25 2 2
3- Xây dựng phòng đọc và kho sách khoa học, hợp lý. 2 2
4- Đủ ánh sáng, thoáng mát, trang trí đẹp, an toàn: 3 3
5- Tủ, giá đựng báo, tạp chí: 9 chiếc; Bàn: 01 chiếc 3 3
6- Số máy vi tính: 01 ; Số lượng Thiết bị nghe nhìn: 01 Bộ 3 3
7- Số tiền chi cho tivi: 6 (triệu đồng); % 3 2
Tiêu chí 3: Công tác thư viện 20 đồng 16 đồng
1- Các loại Sổ quản lý TV: 6 2 2
2- Sổ ghi chép chính xác, đầy đủ, rõ ràng, sạch đẹp: 3 3
3- Văn bản TL được đăng ký, phân loại, giải trình: 97 % 4 3
4- Các loại cấu trúc Mục lục: 1 loại 2 người đầu tiên
5- Tổ chức chứng từ chuyên nghiệp, hợp lý: 3 2,5
6- Có nội quy, lịch phục vụ, HD cho độc giả sử dụng TV 2 2
7- Số danh bạ phục vụ dạy và học: 2 1,5
8- Có ứng dụng CNTT trong công tác thư viện: 2 người đầu tiên
Tiêu chuẩn 4. Tổ chức hoạt động 25 đồng 23d
1- Phát hành sách giáo khoa: cho 228 học sinh; TL: 75%
– Giáo trình cho thuê, mượn……….96……………… cuốn
3 2
2- Tiền xã hội hóa tivi: 1.500.000đ triệu đồng 2 1,5
3- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nhà trường. 2 1,5

4- Phương thức phục vụ: (Đọc tại chỗ và mượn tại nhà – kho mở hoặc đóng))

Theo lịch trình dịch vụ

3 3
5- Số giáo viên dự TV bình quân/tháng: 267 ; Từ HS: 1.135 3 3
6- Số sách phục vụ bình quân/tháng: 2.174 đ sao chép; 3 3
7- Số buổi ngoại khóa, giới thiệu sách: 04 phiên họp 3 3
8- Số lần triển lãm sách: 01 thời gian 3 3
9- Bùa TV: 100 % GV và 100 % học sinh 3 3
Tiêu chuẩn 5: Quản lý thư viện 15 đồng 15 đồng
1- Có kế hoạch chiến lược, thực hiện đúng kế hoạch.: 3 3
2-Hình thành tổ công tác (TCT) TV theo năm học: người đầu tiên người đầu tiên
3- Các thành viên trong TCT thực hiện tốt nhiệm vụ của mình: 2 2
4- Bảo quản, phục hồi sách hay: 2 2
5- Thanh lý sách không sử dụng. người đầu tiên người đầu tiên
6- Số lần BKS kiểm tra TV: 01 thời gian 2 2
– Họ và tên GH phụ trách TV: Nguyễn Thị Ngọc Quý
7- Đoàn TV Họ và tên: Hoàng Thị Bích Liên
Trình độ chuyên môn truyền hình: người đầu tiên người đầu tiên
– Làm việc trong đài truyền hình từ năm 2006 2 2
– Toàn thời gian hoặc Bán thời gian: Bán thời gian người đầu tiên người đầu tiên
– Công việc bán thời gian: Thủ quỹ
Tổng điểm: 100 đồng 88d
Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Thanh Toán Học Phí Qua Viettel Pay

II. tiêu chí phân loại

người đầu tiên* thư viện chuẩn: Điểm 80 điểm trở lên. Trong đó, tỷ lệ sách tham khảo/1hs của tiểu học là 2, THCS là 3, THPT là 4. TV có diện tích ≥ 50 m2. Điểm chuẩn 2 và 4 là 90% (18 và 23 điểm).

2* Thư viện nâng cao: Điểm 90 điểm trở lên. Trong đó, tỷ lệ sách tham khảo/1hs tiểu học 2,5, THCS 3,5, THPT 4,5; TV diện tích ≥ 90m2. Điểm chuẩn 2 và 4 là 100% (20 và 25 điểm)

3* Một thư viện tuyệt vời: Điểm 95 trở lên. Trong đó tỷ lệ sách tham khảo/1hs Tiểu học 3, THCS 4, THPT 5. Diện tích TV ≥ 120 m2. Điểm chuẩn 2 và 4 là 100%. Liên danh công nhận các thư viện hoạt động đặc biệt xuất sắc, hiệu quả, sáng tạo.

4* Ghi nhớ: Dữ liệu trong biên bản phải bao gồm các tài liệu chứng minh.

III. Kết luận

2. Báo cáo Thanh tra Thư viện Trường học số. 2

Giao dục va đao tạo …….

Trường học……………………

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tự do – tự do – hạnh phúc

Biên bản kiểm tra thư viện

Năm học:…………

I/ Thành phần Ban kiểm kê:

1. Đ/c ……………………………………………………. –…………………….

2. Đ/c ……………………………………………………. –…………………….

3. Đ/c ……………………………………………………. –…………………….

4. Đ/c ……………………………………………………. –…………………….

5. Đ/c …………………………………………. –…………………….

II/ Lý do tồn kho:

– Kiểm kê hồ sơ, tài sản trong phòng thư viện trong năm qua.

– Thống kê số lượng sách có trong thư viện, tổng hợp số lượng sách còn, số sách cũ hỏng, số sách bị mất, thất lạc trong quá trình sử dụng.

Tham Khảo Thêm:  Tải Top 8 bài phân tích nhân vật bé Thu hay nhất

III/ Hình thức bảng kê:

– Kiểm kê số tài sản có trong phòng thư viện.

– Kiểm tra sách thư viện, tổng số sách. Tổng hợp số liệu của trường.

IV/ Nội dung kiểm kê:

* Phần 1: Tìm hiểu hồ sơ, tài sản của phòng thư viện:

* Quy mô tài sản:

STT

Tên tài sản

đơn vị

kích cỡ

Trạng thái

Ghi chú

người đầu tiên

2

3

* Hồ sơ thư viện:

STT

Tên chủ tài khoản

đơn vị

kích cỡ

Trạng thái

Ghi chú

người đầu tiên

2

3

* Phần 2: Checklist sách thư viện:

1. Số Sổ trong Sổ giám sát:

– Gợi ý: ………….

– Giáo vụ: ……….

– Giáo viên:…….

– Thêm vào: …….

2. Số sách hiện có trong thư viện: (có danh sách kèm theo)

– Thẩm quyền giải quyết:…….

– Giáo vụ: ……….

– Giáo viên: …………

– Thêm vào: ………

3. Số Sách Trong Sổ Cho mượn: (Danh sách kèm theo)

– Gợi ý: ……….

– Nhiều thông tin: ……..

– Giáo viên: ………….

– Thêm vào: ………

VII/ Nhận xét và Đề xuất:

Phòng thư viện sạch sẽ, ngăn nắp. Hệ thống chiếu sáng đảm bảo.

– Hệ thống hồ sơ sổ sách đảm bảo nề nếp, cán bộ thư viện làm việc đúng quy định.

– Để đảm bảo sách không bị ướt, nên lắp thêm quạt trần trong thư viện trường.

– Hiện tại có một máy tính trong thư viện, tòa soạn, đề nghị nhân viên nhà trường mang về vận hành thiết bị.

Tham Khảo Thêm:  Gợi ý 4 Cách Kết Nối Camera Với Tivi Cực Dễ Dàng

– Yêu cầu BGH xem xét các trường hợp số sách đã thông báo cho giáo viên ở mục 3 nhưng không được giáo viên trả lại thư viện.

…………., ngày tháng năm…

Phê duyệt và phê duyệt

của hiệu trưởng

Ban kiểm tra

Nhà sản xuất thu âm

Mời các bạn xem thêm ở phần giáo dục trong phần hình thức Vui lòng.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Tải Top 8 bài phân tích nhân vật bé Thu hay nhất

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *