Bảng Giá Phí Trước Bạ Xe Audi Năm 2019

Rate this post

45

AUDI

8 4.2 QUATTRO

4,2

5

4.120.000.000

46

AUDI

80 E2IO

2,0

4

804.000.000

47

AUDI

A1

1,4

4

871.000.000

48

AUDI

A1 1.4 TFSI

1,4

5

958.000.000

49

AUDI

A1 SPORTBACK 1.0 TFSI SLINE

1,0

5

849.000.000

50

AUDI

A1 SPORTBACK 1.0 TFSIULTRA SLINE

1,0

5

1.100.000.000

51

AUDI

A1 SPORTBACK 1.4 TFSI

1,4

4

995.000.000

52

AUDI

A1 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE

1,4

4

1.128.000.000

53

AUDI

A3

1,6

5

800.000.000

54

AUDI

A3

2,0

5

1.230.000.000

55

AUDI

A3 1.4 TFSI SLINE

1,4

5

1.825.000.000

56

AUDI

A3 1.8 TFSI

1,8

5

1.220.000.000

57

AUDI

A3 2.0T PREMIUM

2,0

5

1.230.000.000

58

AUDI

A3 2.0T SPORT

2,0

5

1.230.000.000

59

AUDI

A3 LIMOUSINE

1,4

5

1.540.000.000

60

AUDI

A3 QUATTRO

2,0

5

1.230.000.000

61

AUDI

A3 SPORTBACK

1,4

5

1.337.000.000

62

AUDI

A3 SPORTBACK 1.4 TFSI

1,4

5

1.825.000.000

63

AUDI

A3 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE

1,4

5

1.825.000.000

64

AUDI

A3 SPORTBACK 1.4T

1,4

5

1.825.000.000

65

AUDI

A3 SPORTBACK SPORT 1.4 TFSI ULTRA (8VFBCG)

1,4

5

1.450.000.000

66

AUDI

A3 SPORTBACK TFSI

1,2

5

1.235.000.000

67

AUDI

A3 T WITH DSG

3,2

5

1.660.000.000

68

AUDI

A4

1,8

4

1.445.000.000

69

AUDI

A4

1,8

5

1.445.000.000

70

AUDI

A4

1,9

5

1.445.000.000

71

AUDI

A4

2,0

4

1.770.000.000

72

AUDI

A4 (WAUSF78K)

2,0

5

1.770.000.000

73

AUDI

A4 1.8 TFSI

1,8

5

1.445.000.000

74

AUDI

A4 1.8T

1,8

5

1.445.000.000

75

AUDI

A4 1.8T CABRIOLET

1,8

4

1.445.000.000

76

AUDI

A4 2.0 TDI

2,0

5

1.770.000.000

77

AUDI

A4 2.0 TFSI QUATTRO

2,0

5

1.770.000.000

78

AUDI

A4 2.0 TFSI ULTRA (8W2BDG)

2,0

5

1.535.000.000

79

AUDI

A4 2.0 TFSI ULTRA S LINE (8W2BDG)

2,0

5

1.535.000.000

80

AUDI

A4 2.0T

2,0

5

1.770.000.000

81

AUDI

A4 2.0T CABRIOLET

2,0

4

1.990.000.000

82

AUDI

A4 2.0T PREMIUM

2,0

5

1.770.000.000

83

AUDI

A4 2.0T PREMIUM PLUS

2,0

5

1.770.000.000

84

AUDI

A4 2.0T PRESTIG

2,0

5

1.987.000.000

85

AUDI

A4 2.0T QUATTRO

2,0

5

1.770.000.000

86

AUDI

A4 2.0T QUATTRO CABRIOLET

2,0

4

1.990.000.000

87

AUDI

A4 2.0T QUATTRO PREMIUM

2,0

5

1.770.000.000

88

AUDI

A4 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

5

1.990.000.000

89

AUDI

A4 2.0T QUATTRO PRESTIGE

2,0

5

1.987.000.000

90

AUDI

A4 3.2 QUATTRO

3,2

5

1.830.000.000

91

AUDI

A4 AVANT QUATTRO

3,2

5

1.820.000.000

92

AUDI

A4 CABRIOLET

1,8

4

1.445.000.000

93

AUDI

A4 CABRIOLET 2.0T

2,0

4

1.990.000.000

94

AUDI

A4 CABRIOLET 2.0T QUATTRO

2,0

4

1.990.000.000

95

AUDI

A4 CABRIOLET QUATTRO

1,8

4

1.445.000.000

96

AUDI

A4 QUATTRO WITH TIPTRONIC

2,0

5

1.540.000.000

97

AUDI

A5

3,2

4

1.900.000.000

98

AUDI

A5 2.0T CABRIOLET PRESTIGE

2,0

4

2.545.000.000

99

AUDI

A5 2.0T QUATTRO

2,0

4

2.040.000.000

100

AUDI

A5 2.0T QUATTRO CABRIOLET

2,0

4

2.545.000.000

101

AUDI

A5 2.0T SPORTBACK QUATTRO

2,0

5

1.850.000.000

102

AUDI

A5 3.2 COUPE

3,2

4

1.930.000.000

103

AUDI

A5 3.2 QUATTRO

3,2

4

1.930.000.000

104

AUDI

A5 CABRIOLET 2.0T PREMIUM PLUS

2,0

4

2.074.000.000

105

AUDI

A5 CABRIOLET 2.0T QUATTRO PRESTIGE

2,0

4

2.545.000.000

106

AUDI

A5 CABRIOLET QUATTRO 2.0T PREMIUM PLUS

2,0

4

2.545.000.000

107

AUDI

A5 CABRIOLET QUATTRO PRESTIGE 2.0T

2,0

4

2.545.000.000

108

AUDI

A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

4

2.077.000.000

109

AUDI

A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

5

2.077.000.000

110

AUDI

A5 COUPE 2.0T QUATTRO PRESTIGE SLINE

2,0

4

1.937.000.000

111

AUDI

A5 COUPE QUATTRO 2.0T PRESTIGE

2,0

4

1.937.000.000

112

AUDI

A5 COUPE QUATTRO 2.0T SLINE

2,0

4

2.608.000.000

113

AUDI

A5 COUPE WITH TIPTRONIC.

3,2

5

1.960.000.000

114

AUDI

Tham Khảo Thêm:  Đáp án đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Văn Khánh Hòa 2022

A5 COUPE 1.8T SL

1,8

4

1.622.000.000

115

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI

2,0

4

2.648.000.000

116

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI

2,0

5

2.648.000.000

117

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSIQUATTRO

2,0

4

2.648.000.000

118

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO (F5ABAY)

2,0

5

2.380.000.000

119

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO SLINE

2,0

5

2.648.000.000

120

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSISLINE

2,0

4

2.648.000.000

121

AUDI

A5 SPORTBACK TFSISLINE

2,0

5

2.648.000.000

122

AUDI

A6

1,8

5

2.120.000.000

123

AUDI

A6

2,0

5

2.120.000.000

124

AUDI

A6

2,4

5

2.438.000.000

125

AUDI

A6

2,8

5

2.438.000.000

126

AUDI

A6

3,1

5

3.040.000.000

127

AUDI

A6

3,2

5

3.040.000.000

128

AUDI

A6 2.0 TFSI

2,0

5

2.120.000.000

129

AUDI

A6 2.0T

2,0

5

2.120.000.000

130

AUDI

A6 2.0T SLINE

2,0

5

2.120.000.000

131

AUDI

A6 2.7 TDI QUATTRO

2,7

5

2.000.000.000

132

AUDI

A6 2.8

2,8

5

2.438.000.000

133

AUDI

A6 3.0 TDI QUATTRO

3,0

5

3.040.000.000

134

AUDI

A6 3.0 TFSI QUATTRO

3,0

5

3.040.000.000

135

AUDI

A6 3.0T QUATTRO

3,0

5

3.040.000.000

136

AUDI

A6 3.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

3,0

5

3.040.000.000

137

AUDI

A6 3.0T QUATTRO PRESTIGE

3,0

5

3.040.000.000

138

AUDI

A6 3.2 QUATTRO

3,1

5

3.040.000.000

139

AUDI

A6 AVANT FSI

3,1

5

3.040.000.000

140

AUDI

A6 AVANT TDI

2,0

5

2.120.000.000

141

AUDI

A6 PREMIUM PLUS

2,0

5

2.120.000.000

142

AUDI

A6 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,0

5

3.040.000.000

143

AUDI

A6 S LINE

2,0

5

2.120.000.000

144

AUDI

A6 TFSI 3.0

3,0

5

3.040.000.000

145

AUDI

A6 WITH TIPTRONIC

4,2

5

3.360.000.000

146

AUDI

A7 3.0T QUATTRO

3,0

4

3.427.000.000

147

AUDI

A7 3.0T SPORTBACK QUATTRO PRESTIGE

3,0

4

3.427.000.000

148

AUDI

A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO

3,0

5

3.427.000.000

149

AUDI

A7 SPORTBACK 3.0 TFSIQUATTRO (4GF02Y)

3,0

4

2.890.000.000

150

AUDI

A7 SPORTBACK 3.0T QUATTRO PREMIUM

3,0

4

3.427.000.000

151

AUDI

A7 SPORTBACK 55 TFSIQUATTRO (4KA02Y)

3,0

5

3.600.000.000

152

AUDI

A7 SPORTBACK QUATTRO

3,0

4

3.150.000.000

153

AUDI

A7 SPORTBACK TFSI QUATTRO

3,0

4

3.427.000.000

154

AUDI

A8

4,2

5

5.850.000.000

155

AUDI

A8 3.0 TDI QUATTRO

3,0

5

4.480.000.000

156

AUDI

A8 3.2 QUATTRO

3,1

5

5.370.000.000

157

AUDI

A8 4.2 QUATTRO

4,2

5

5.850.000.000

158

AUDI

A8 4.2 TDI QUATTRO

4,1

4

5.850.000.000

159

AUDI

A8 4.2 TDI QUATTRO

4,1

5

5.850.000.000

160

AUDI

A8L

4,2

5

3.560.000.000

161

AUDI

A8L 3.0 TFSI QUATTRO

3,0

4

5.380.000.000

162

AUDI

A8L 3.0 TFSI QUATTRO (4HL01A)

3,0

5

4.400.000.000

163

AUDI

A8L 3.0T QUATTRO

3,0

4

5.380.000.000

164

AUDI

A8L 3.0T QUATTRO

3,0

5

5.380.000.000

165

AUDI

A8L 3.2 QUATTRO

3,1

4

5.370.000.000

166

AUDI

A8L 4.0 TFSI QUATTRO

4,0

4

5.850.000.000

167

AUDI

A8L 4.0 TFSI QUATTRO

4,0

5

5.850.000.000

168

AUDI

A8L 4.2 FSI QUATTRO

4,2

5

5.850.000.000

169

AUDI

A8L 4.2 QUATTRO

4,2

4

5.850.000.000

170

AUDI

A8L 4.2 QUATTRO

4,2

5

5.850.000.000

171

AUDI

A8L 4.2 TDI QUATTRO

4,1

5

5.850.000.000

172

AUDI

A8L 4.2 TFSI

4,2

5

5.850.000.000

173

AUDI

A8L TFSI W12 QUATTRO

6,3

4

6.561.000.000

174

AUDI

A8L W12 QUATTRO

6,0

4

5.720.000.000

175

AUDI

A8L W12 QUATTRO

6,3

4

7.045.000.000

176

AUDI

A8LWB TDI QUATTRO

3,0

5

5.292.000.000

177

AUDI

ALLROAD 2.7T QUATTRO

2,7

5

1.200.000.000

178

AUDI

AUDI A6 1.8 TFSI (4GC06G)

1,8

5

2.260.000.000

179

AUDI

AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG)

1,4

5

1.570.000.000

180

AUDI

AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI

1,4

5

1.610.000.000

181

AUDI

AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO (FYBAAY)

2,0

5

2.140.000.000

182

AUDI

AUDI Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY)

2,0

5

2.510.000.000

183

AUDI

Tham Khảo Thêm:  Cách Mở Wifi Trên Laptop Và Cách Khắc Phục Lỗi Laptop Không Vào được Wifi

AUDI Q5 SPORT 2.0 TFSIQUATTRO (FYBBAY)

2,0

5

2.510.000.000

184

AUDI

AUDI Q5 SPORT 45 TFSIQUATTRO

2,0

5

2.550.000.000

185

AUDI

AUDI Q7 2.0TFSI QUATTRO (4MBOI1)

2,0

7

3.340.000.000

186

AUDI

AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB011)

2,0

7

3.420.000.000

187

AUDI

Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG)

1,4

5

1.518.000.000

188

AUDI

Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG)

1,4

5

1.610.000.000

189

AUDI

Q3 2.0 TFSI QUATTRO (8UGCEY)

2,0

5

1.670.000.000

190

AUDI

Q3 2.0T PRESTIGE

2,0

5

1.670.000.000

191

AUDI

Q5

2,0

5

1.844.000.000

192

AUDI

Q5 2.0 QUATTRO

2,0

5

2.250.000.000

193

AUDI

Q5 2.0 QUATTRO SLINE

2,0

5

2.250.000.000

194

AUDI

Q5 2.0 TDI QUATTRO

2,0

5

1.875.000.000

195

AUDI

Q5 2.0 TFSI

2,0

5

2.250.000.000

196

AUDI

Q5 2.0 TFSI QUATTRO (FYBAAY)

2,0

5

2.250.000.000

197

AUDI

Q5 2.0 TFSI QUATTRO SLINE

2,0

5

2.250.000.000

198

AUDI

Q5 2.0T QUATTRO

2,0

5

2.250.000.000

199

AUDI

Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM

2,0

5

1.763.000.000

200

AUDI

Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

5

2.562.000.000

201

AUDI

Q5 2.0T QUATTRO S LINE

2,0

5

2.250.000.000

202

AUDI

Q5 3.0 TDI QUATTRO

3,0

5

1.900.000.000

203

AUDI

Q5 3.2 PREMIUM

3,2

5

2.562.000.000

204

AUDI

Q5 3.2 PREMIUM PLUS

3,2

5

2.562.000.000

205

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO

3,2

5

2.562.000.000

206

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,2

5

2.562.000.000

207

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO PREMIUM PLUS SLINE

3,2

5

2.562.000.000

208

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO PRESTIGE SLINE

3,2

5

2.562.000.000

209

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO SLINE

3,2

5

2.562.000.000

210

AUDI

Q5 DESIGN 2.0 TFSIQUATTRO (FYBBAY)

2,0

5

2.300.000.000

211

AUDI

Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO SLINE (FYBCAY)

2,0

5

2.400.000.000

212

AUDI

Q5 SPORT 2.0 TFSIQUATTRO (FYBBAY)

2,0

5

2.300.000.000

213

AUDI

Q5 SPORT 2.0 TFSIQUATTRO S LINE (FYBBAY)

2,0

5

2.400.000.000

214

AUDI

Q7

3,6

7

3.123.000.000

215

AUDI

Q7

4,2

7

3.570.000.000

216

AUDI

Q7 2.0 TFSI QUATTRO (4MBOI1)

2,0

7

3.000.000.000

217

AUDI

Q7 2.0 TFSI QUATTRO S LINE (4MBOI1)

3,0

7

3.100.000.000

218

AUDI

Q7 2.0 TFSI QUATTRO S LINE (4MBOI1)

2,0

7

3.100.000.000

219

AUDI

Q7 2.0T PREMIUM PLUS

2,0

7

3.330.000.000

220

AUDI

Q7 3.0 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,0

7

2.876.000.000

221

AUDI

Q7 3.0 QUATTRO SLINE PRESTIGE

3,0

7

2.876.000.000

222

AUDI

Q7 3.0 TDI PREMIUM

3,0

7

2.786.000.000

223

AUDI

Q7 3.0 TDI PRESTIGE

3,0

7

2.786.000.000

224

AUDI

Q7 3.0 TDI PRESTIGE SLINE

3,0

7

2.786.000.000

225

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO

3,0

5

2.957.000.000

226

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO

3,0

7

2.957.000.000

227

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO PREMIUM

3,0

7

2.957.000.000

228

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO PRESTIGE

3,0

7

2.957.000.000

229

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO PRESTIGE SLINE

3,0

7

2.957.000.000

230

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO SLINE

3,0

5

2.957.000.000

231

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO SLINE (4MB0E1)

3,0

7

5.883.000.000

232

AUDI

Q7 3.0 TFSI QUATTRO (4MB0A1)

3,0

7

3.250.000.000

233

AUDI

Q7 3.0 TFSI QUATTRO PRESTIGE SLINE

3,0

7

2.876.000.000

234

AUDI

Q7 3.0 TFSI QUATTRO SLINE

3,0

7

2.876.000.000

235

AUDI

Q7 3.0T PREMIUM

3,0

7

2.876.000.000

236

AUDI

Q7 3.0T PREMIUM PLUS

3,0

7

2.876.000.000

237

AUDI

Q7 3.0T PRESTIGE SLINE

3,0

7

2.876.000.000

238

AUDI

Q7 3.0T QUATTRO

3,0

7

2.876.000.000

239

AUDI

Q7 3.0T QUATTRO PRESTIGE

3,0

7

2.876.000.000

240

AUDI

Q7 3.0T SLINE

3,0

7

2.870.000.000

241

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM

3,6

6

2.868.000.000

242

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM

3,6

7

2.868.000.000

243

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM PLUS

3,6

7

2.868.000.000

244

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM QUATTRO

3,6

7

2.868.000.000

245

AUDI

Tham Khảo Thêm:  Bảng giá lệ phí trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van

Q7 3.6 PREMIUM QUATTRO SLINE

3,6

7

2.868.000.000

246

AUDI

Q7 3.6 PRESTIGE

3,6

7

2.868.000.000

247

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO

3,6

5

1.750.000.000

248

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO

3,6

6

1.750.000.000

249

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO

3,6

7

2.734.000.000

250

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,6

7

2.734.000.000

251

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO PREMIUM PLUS SLINE

3,6

7

2.734.000.000

252

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO PRESTIGE

3,6

7

2.734.000.000

253

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO PRESTIGE SLINE

3,6

7

2.734.000.000

254

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO SLINE

4,2

7

2.950.000.000

255

AUDI

Q7 4.2 PREMIUM

4,2

6

2.420.000.000

256

AUDI

Q7 4.2 PREMIUM

4,2

7

2.420.000.000

257

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO

4,2

6

2.420.000.000

258

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO

4,2

7

2.950.000.000

259

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO PREMIUM

4,2

6

2.420.000.000

260

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO PRESTIGE SLINE

4,2

7

2.420.000.000

261

AUDI

Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB0I1)

2,0

7

3.340.000.000

262

AUDI

Q7 QUATTRO

3,6

7

3.173.000.000

263

AUDI

Q7 QUATTRO

4,2

7

3.297.000.000

264

AUDI

Q7 SLINE PRESTIGE

3,0

7

3.291.000.000

265

AUDI

Q7 TDI 3.0 QUATTRO

3,0

7

2.957.000.000

266

AUDI

Q7 TDI 3.0 QUATTRO PREMIUM

3,0

7

2.957.000.000

267

AUDI

Q7 TDI 3.0 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,0

7

2.957.000.000

268

AUDI

R8

4,2

2

5.620.000.000

269

AUDI

R8 4.2 QUATTRO

4,2

2

5.620.000.000

270

AUDI

R8 4.2 TFSI QUATTRO

4,2

2

5.620.000.000

271

AUDI

R8 5.2 QUATTRO

5,2

2

9.797.000.000

272

AUDI

R8 COUPE QUATTRO

4,2

2

5.190.000.000

273

AUDI

R8 COUPE V 10 PLUS

5,2

2

9.797.000.000

274

AUDI

R8 V10 PLUS COUPE

5,2

2

9.797.000.000

275

AUDI

RS4

4,2

4

3.180.000.000

276

AUDI

S4 AVANT WITH TIPTRONIC

4,2

5

2.410.000.000

277

AUDI

S4 CABRIOLET WITH TIPTRONIC

4,2

5

2.780.000.000

278

AUDI

S4 SPORT

4,2

5

2.310.000.000

279

AUDI

S4 SPORT WITH TIPTRONIC

4,2

5

2.370.000.000

280

AUDI

S5 4.2 QUATTRO

4,2

4

2.400.000.000

281

AUDI

S5 SPORT BACK 3.0TFSI QUATTRO

3,0

4

3.613.000.000

282

AUDI

S6

5,2

5

3.440.000.000

283

AUDI

S8

5,2

5

4.440.000.000

284

AUDI

S8 QUATTRO

4,0

5

5.712.000.000

285

AUDI

TT

1,8

2

1.000.000.000

286

AUDI

TT

2,0

2

2.000.000.000

287

AUDI

TT

2,0

4

2.000.000.000

288

AUDI

TT 2.0T COUPE

2,0

4

2.000.000.000

289

AUDI

TT 2.0T COUPE QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

4

2.000.000.000

290

AUDI

TT 2.0T ROADSTER

2,0

2

2.000.000.000

291

AUDI

TT 2.0T ROADSTER

2,0

4

2.000.000.000

292

AUDI

TT 3.2 QUATTRO

3,2

4

2.180.000.000

293

AUDI

TT COUPE 2.0 TFSI

2,0

2

1.900.000.000

294

AUDI

TT COUPE 2.0 TFSI (FV307X)

2,0

4

1.827.000.000

295

AUDI

TT COUPE 2.0 TFSI QUATTRO

2,0

4

1.900.000.000

296

AUDI

TT COUPE 2.0 TFSI S LINE (FV307X)

2,0

4

1.900.000.000

297

AUDI

TT COUPE PREMIUM

2,0

4

1.900.000.000

298

AUDI

TT COUPE SLINE

2,0

4

1.622.000.000

299

AUDI

TT QUATTRO

3,2

2

2.180.000.000

300

AUDI

TT ROADSTER 2.0T QUATTRO PRESTIGE

2,0

2

1.750.000.000

301

AUDI

TT RS COUPE

2,0

4

2.107.000.000

302

AUDI

TT T WITH S TRONIC

2,0

4

1.660.000.000

303

AUDI

TTS

2,0

2

2.107.000.000

304

AUDI

TTS

2,0

4

2.107.000.000

305

AUDI

TTS COUPE 2.0 QUATTRO PRESTIGE

2,0

4

2.496.000.000

306

AUDI

TTS COUPE 2.0T QUATTRO

2,0

4

2.496.000.000

307

AUDI

TTS COUPE QUATTRO 2.0

2,0

4

2.496.000.000

308

AUDI

TTS COUPE QUATTRO PREMIUM

2,0

4

2.496.000.000

309

AUDI

TTS ROADSTER

2,0

2

1.750.000.000

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Thể Dục 7 Cánh Diều

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *