Bài Phát Biểu Chỉ đạo đại Hội Chi Bộ Xã

Rate this post

Bài phát biểu mẫu tại Đại hội chi bộ nông thôn

Bài phát biểu định hướng đại hội chi bộ xã là mẫu bài phát biểu của người lãnh đạo tại cuộc họp chi bộ nhằm tổng kết những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước và đưa ra phương hướng, kế hoạch cho nhiệm kỳ tới. Sau đây là mẫu bài phát biểu của lãnh đạo tại cuộc họp chi bộ mời các bạn tham khảo.

Phát biểu trước Đại hội Chi bộ Grameen

Kính thưa Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa đồng chí ……………, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ……………….!

Kính thưa Quốc hội!

Hôm nay, Đảng ủy xã …………. Đại hội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thay mặt Huyện ủy, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới các vị khách quý, các đồng chí đồng chí và các đồng chí đảng viên đã về dự Đại hội, Xin chúc Đại hội Đảng bộ xã ………….. thành công tốt đẹp!

Kính thưa Quốc hội!

Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ xã…….. Chỉ thị số của Bộ Chính trị. 35 có nhiệm vụ tổ chức thi hành đầy đủ các nội dung. Đại hội Đảng bộ xã …………. Quan trọng hơn, Tỉnh ủy được chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở để Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh. Đảng bộ.

Qua giám sát việc chấp hành công tác chính trị của Đảng bộ xã …………. Trong nhiệm kỳ qua, tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những kết quả toàn diện mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đã đạt được. Đạt được. Đặc biệt:

Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nông thôn mới; Quy hoạch, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh với các cây trồng, vật nuôi chủ lực, thế mạnh gồm: Diện tích trồng dâu nuôi tằm 160 ha, diện tích trồng quế 520 ha; 60 ha diện tích trồng cây ăn quả; Toàn xã có 12 cơ sở chăn nuôi tập trung, trong đó có 01 trang trại chăn nuôi gia cầm đạt chứng nhận VietGAP điện tử…………………….

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, hoàn thành cơ bản các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, 02 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu; Quản lý tốt việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp; Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tham Khảo Thêm:  Tải Mẫu Lời Cảm ơn Dùng Trong Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 2023

Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, 100% đường liên thôn được bê tông hóa sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội khu vực phát triển; Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tổ chức đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số. 19-NQ/TW và Nghị quyết của Bộ Chính trị số. 39-Thực hiện sắp xếp, liên kết bộ máy theo tinh thần NQ/TW; Xã giảm từ 12 thôn xuống còn 8 thôn; Giảm từ 16 chi nhánh xuống 9 chi nhánh; Cắt giảm 21 cán bộ kiêm nhiệm, 04 cán bộ quản lý và 02 nhân viên trường học cấp xã, thôn. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch. Thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, đổi mới học tập và làm theo học thuyết, đạo đức. phong cách Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, thay mặt các đại biểu dự Đại hội, tôi xin chân thành chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã đã đạt được những thành tích xuất sắc.

Kính thưa Quốc hội!

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ xã ………….. trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm, chỉ đạo. . Đơn cử như: việc phát huy lợi thế so sánh về tài nguyên, năng lực, thế mạnh của các địa phương chưa đồng bộ, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; Chuyển dịch cơ cấu tài chính đúng hướng nhưng còn chậm so với kỳ vọng của huyện; Đội ngũ cán bộ được đào tạo và nguồn cán bộ trẻ hiệu quả chưa cao; Năng lực thực tiễn của một số cán bộ còn hạn chế.

Đại hội cần thảo luận tìm cách phát huy những kết quả đã đạt được và có những giải pháp tốt hơn để khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Sau đó, Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tham Khảo Thêm:  Top 8 Bài Phân Tích Nhân Vật Tôi Trong Tôi đi Học Siêu Hay

một: Tiếp tục phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đi đôi với nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; Tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực, hỗ trợ chứng nhận sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; Triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi cộng đồng một sản phẩm (OCOP). Tổ chức lại sản xuất làm đầu mối liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội, tổ hợp tác kiểu mới và hợp tác xã.

có hai: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới; Xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động sự tham gia tích cực, tự giác của cả hệ thống chính trị và toàn dân trên địa bàn để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

có ba: Nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – xã hội. Phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện và mũi nhọn; Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục thông qua công tác phổ cập, trường đạt chuẩn quốc gia; Đẩy mạnh xây dựng cộng đồng học tập bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Tập trung đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm. Chăm lo, nâng cao công tác bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và chất lượng chăm sóc, thực hiện tốt hơn nữa chính sách dân số, gia đình và trẻ em; Duy trì và nâng cao kết quả thực hiện Chuẩn quốc gia về y tế xã. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, xây dựng nông thôn mới; Trọng tâm là xây dựng các danh hiệu văn hóa; Thực hiện tốt hơn các quy tắc dân chủ ở cơ sở, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình.

Có bốn: Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Chỉ thị của Bộ Chính trị số Tiếp tục nghiêm túc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với 05; Khuyến khích dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong nói và làm, gương mẫu trong công tác và cuộc sống. Tiếp tục bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phối hợp tốt hơn nữa công tác giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể; Đề cao sự uyên bác thực sự của nhân dân.

Tham Khảo Thêm:  Điều kiện và lệ phí thi bằng lái xe B1, B2 và C

Có một năm: Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chức năng quân sự – quốc phòng trên địa bàn xã.

Kính thưa Quốc hội!

Đại hội Đảng bộ huyện hôm nay cũng đã tiến hành các công việc quan trọng như bầu ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện.

Về bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Thường trực Huyện ủy yêu cầu Đại hội thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, quy trình, nguyên tắc bầu cử của Bộ Chính trị Đảng bộ, đảm bảo thực hiện đúng tiêu chuẩn nhân dân bầu. ., nhiệm vụ cao nhất của mỗi đại biểu dự Đại hội; Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII bầu cơ quan lãnh đạo.

Về việc chọn Đoàn đại biểu Đảng ủy xã dự Đại hội Đảng bộ huyện …………, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: Đại hội bầu những người có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực để góp phần vào thành công của thành phố. Huyện ủy, đồng thời là đảng bộ, xã đại diện cho địa phương với tình cảm, niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Tới Đại hội Đảng bộ huyện.

Thưa quý vị!

Xã …………. Một đảng bộ có bề dày truyền thống lẫy lừng, là lá cờ đầu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị cấp xã của huyện. Và Tỉnh ………….. Thường trực Huyện ủy Đảng bộ và Nhân dân các xã …………. Huyện nông thôn mới sẽ tích cực cùng toàn huyện tiếp tục xây dựng và đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên con đường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nơi đây trở thành khu vực phát triển toàn diện và bền vững.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc hội thảo thành công!

Xem thêm

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Tổng Hợp 15 Cách Làm Cá Diêu Hồng Hấp Ai Cũng Mê đơn Giản Thơm Ngon Tại Nhà

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *