102 Biểu Mẫu Mới Về đăng Ký Doanh Nghiệp 2023

Rate this post

STT

loại

biểu tượng

TÔI

Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu và danh sách kèm theo

người đầu tiên

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1

2

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Phụ lục I-2

3

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3

4

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

Phụ lục I-4

5

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh

Phụ lục I-5

6

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-6

7

Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần

Phụ lục I-7

số 8

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Phụ lục I-8

9

Danh sách thành viên hợp danh

Phụ lục I-9

Mười

DANH SÁCH ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Phụ lục I-10

II

Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Phụ lục II-1

thứ mười hai

Thông Báo Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Phụ lục II-2

13

Thông báo thay đổi doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-3

14

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Phụ lục II-4

15

Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-5

16

Thông Báo Cho Thuê Doanh Nghiệp Tư Nhân

Phụ lục II-6

17

Thông báo Đăng ký Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-7

18

Thông Báo Thành Lập Chi Nhánh/Văn Phòng Đại Diện Tại Nước Ngoài

Phụ lục II-8

19

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-9

20

Đơn đề nghị đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận địa điểm đăng ký kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Đăng ký hoạt động. Địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-10

21

Thông báo trả lời rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp và tư cách pháp nhân của đơn vị

Phụ lục ll-11

22

Đơn đề nghị đính chính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-12

23

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Phụ lục II-13

24

Văn bản yêu cầu đính kèm, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) hoặc các giấy tờ hợp lệ khác.

Phụ lục II-14

25

Thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) hoặc các văn bản quy phạm pháp luật tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/Văn phòng đại diện kèm theo và văn bản yêu cầu cập nhật của cơ quan đăng ký đầu tư

Tham Khảo Thêm:  Sân Bay Lưỡng Dụng Là Gì?

Phụ lục II-15

26

Công văn đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Phụ lục II-16

27

Hồ sơ bổ sung và cập nhật thông tin đăng ký hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của các Cơ sở và Doanh nghiệp chứng khoán/Chi nhánh doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Phụ lục II-17

28

Đơn đề nghị cấp lại ĐKDN/Giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPĐD/Giấy đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký CN/VPĐD/Địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-18

29

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Phụ lục II-19

30

Thông báo hủy bỏ Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-20

31

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-21

32

Thông báo giải thể công ty

Phụ lục II-22

33

Thông báo hủy nghị quyết/quyết định giải thể doanh nghiệp

Phụ lục II-23

34

Đơn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-24

35

Mẫu đơn xin ngừng thủ tục đăng ký kinh doanh

Phụ lục II-25

36

Cam kết với các mục tiêu xã hội và môi trường

Phụ lục II-26

37

Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường

Phụ lục II-27

38

Thông báo kết thúc về cam kết đạt được các mục tiêu xã hội và môi trường

Phụ lục II-28

III

Mẫu giấy tờ nhà kinh doanh

39

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh nhà

Phụ lục III-1

40

Thông Báo Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Nhà

Phụ lục III-2

41

Thông Báo Thay Đổi Chủ Doanh Nghiệp

Phụ lục III-3

42

Thông báo tạm dừng/tiếp tục kinh doanh nhà kinh doanh trước thời hạn báo trước

Phụ lục III-4

43

Thông báo chấm dứt kinh doanh tại nhà

Phụ lục III-5

44

Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà

Phụ lục III-6

IV

Giấy Giấy ĐKKD, Giấy ĐK Hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh

45

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục IV-1

46

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục IV-2

47

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Phụ lục IV-3

48

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

Phụ lục IV-4

49

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh

Phụ lục IV-5

50

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện

Phụ lục IV-6

51

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Phụ lục IV-7

vẽ tranh

Thông báo và các văn bản khác của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

52

Tham Khảo Thêm:  Tải Kế Hoạch Thi Nâng Ngạch Công Chức, Xét Thăng Hạng Viên Chức Trong Cơ Quan Đảng 2017

Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Phụ lục V-1

53

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh

Phụ lục V-2

54

Giấy chứng nhận…/Xác nhận… (Dùng trong trường hợp Phê chuẩn bị mất, bị cháy, bị dập nát, bị nghiền nát hoặc bị tiêu hủy)

Phụ lục V-3

55

Thông báo do cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Phụ lục V-4

56

Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-5

57

Thông báo Ngừng/Từ chối Thủ tục Đăng ký Doanh nghiệp

Phụ lục V-6

58

Lưu ý rằng doanh nghiệp phải báo cáo việc tuân thủ các quy định của Đạo luật

Phụ lục V-7

59

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Các vấn đề về đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận thay đổi/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Chữ ký Địa điểm kinh doanh/Giấy thay đổi đăng ký hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Thông báo đính chính thông tin

Phụ lục V-8

60

Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Phụ lục V-9

61

Lưu ý doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Phụ lục V-10

62

Giấy chứng nhận đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Phụ lục V-11

63

Giấy phép tạm ngừng kinh doanh của Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh

Phụ lục V-12

64

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã công bố

Phụ lục V-13

65

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động trở lại trước thời hạn đã thông báo

Phụ lục V-14

66

Giấy Chứng Nhận Cho Thuê Doanh Nghiệp Tư Nhân

Phụ lục V-15

67

Thông Báo Hành Vi Vi Phạm Của Công Ty Trong Trường Hợp Bị Hủy Giấy ĐKKD/Giấy Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh/Văn Phòng Đại Diện

Phụ lục V-16

68

Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-17

69

Quyết định hủy bỏ Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-18

70

Quyết định hủy Giấy đăng ký hoạt động của Sở/Văn phòng đại diện

Phụ lục V-19

71

Quyết định hủy bỏ Sở/Văn phòng đại diện Quyết định hủy bỏ, gia hạn Giấy đăng ký hoạt động

Phụ lục V-20

72

Quyết định hủy đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-21

73

Thông báo hủy bỏ Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh

Phụ lục V-22

74

Thông Báo Về Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp

Phụ lục V-23

75

Thông báo Giải thể Công ty / Chấm dứt tồn tại

Phụ lục V-24

76

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Phụ lục V-25

77

Tiếp Nhận Hồ Sơ Đăng Ký Doanh Nghiệp Trực Tuyến/Chi Nhánh/Văn Phòng Đại Diện/Địa Điểm Kinh Doanh

Phụ lục V-26

78

Tờ trình về vấn đề đăng ký thành lập doanh nghiệp

Phụ lục V-27

79

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-28

80

Tuyên bố về các vấn đề đăng ký kinh doanh (trong các trường hợp khác)

Phụ lục V-29

Tham Khảo Thêm:  Cách Gõ Chữ A Còng @ Từ Bàn Phím

81

Thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-30

82

Thông báo cấp đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-31

83

Thông báo cấp Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy thay đổi đăng ký hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh không hợp lệ.

Phụ lục V-32

Bởi vì

Mẫu Phiếu kiểm soát hồ sơ Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện

84

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà

Phụ lục VI-1

85

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà (Sử dụng trong trường hợp cấp lại do mất mát, cháy nổ, rách nát, phá hoại hoặc các hình thức hủy hoại khác)

Phụ lục VI-2

86

Thông báo Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh nhà

Phụ lục VI-3

87

Thông báo yêu cầu nhà kinh doanh báo cáo việc tuân thủ các quy định tại Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VI-4

88

Thông báo xử lý vi phạm kinh doanh nhà trong trường hợp bị hủy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà

Phụ lục VI-5

89

Thông báo chấm dứt kinh doanh tại nhà

Phụ lục VI-6

90

Quyết định hủy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà

Phụ lục VI-7

91

Quyết định hủy đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nhà ở

Phụ lục VI-8

92

Quyết định hủy bỏ, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà Quyết định hủy bỏ

Phụ lục VI-9

93

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh nhà

Phụ lục VI-10

94

Lưu ý kinh doanh nhà đề nghị dừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Phụ lục VI-11

95

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà tạm ngừng kinh doanh/ hoạt động trở lại kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phụ lục VI-12

96

Thông báo về việc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hết hiệu lực

Phụ lục VI-13

97

Thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà do thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh nhà

Phụ lục VI-14

VII

Mẫu văn bản dành cho tổ chức, cá nhân

98

Mẫu đơn cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VII-1

99

Đơn đề nghị hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VII-2

VIII

tệp đính kèm khác

100

Danh sách chữ và ký hiệu dùng trong đặt tên Doanh nghiệp/Đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp/Địa điểm kinh doanh/Nhà kinh doanh

Phụ lục VIII-1

101

Mã vùng, quận sử dụng trong đăng ký kinh doanh nhà ở

Phụ lục VIII-2

102

Font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong mẫu giấy

Phụ lục VIII-3

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Tế Bào Nhân Thực Là Gì? Thành Phần Chính Và Các đặc điểm?

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *