14/09/19
Tin hot
Home » Công nghệ » Chú ý vấn đề “mật khẩu tặc” iphone 5s

Chú ý vấn đề “mật khẩu tặc” iphone 5s

Nhớ passcode iphone theo cách riêng

Phải làm gì khi quên khóa bảo vệ iPhone 5s?
Tương tự như những ĐT khác, iPhone 5s có mật khẩu với 4 con số . Thường thì khá khó để có thể quên bốn con số passcode mở iPhone nhưng như thế không có nghĩa là không thể xảy ra. Nếu người sử dụng quên hoặc nhập không đúng passcode 6 lần liên tục trên iPhone 6, iPhone 6 của người dùng sẽ xuất hiện thông báo “bị vô hiệu hóa”. Người dùng phải làm gì trong hoàn cảnh như thế?

 

 

Phương pháp kiếm lại mật khẩu iPhone 6 plus đơn giản.

Cần chỗ mo mật khẩu iphone 5s
Kết nối với iTunes để mở khóa iPhone 5. Để cáp USB cắm với máy tính, tháo đầu còn lại ra khỏi thiết bị. Turn off iPhone 5. Nhấn và giữ phím nguồn cho tới lúc xuất hiện thanh kéo màu đỏ trong màn hình LCD để tắt iPhone 6 plus. Nhấn vào giữ phím Home rồi gắn dây USB vào iPhone 6 plus. iPhone 6 của người sử dụng sẽ turn on. Cứ giữ phím Home tới lúc nhìn thấy màn hình thiết bị Connected to iTunes. iTunes sẽ thông báo phát hiện thiết bị phải bình phục. Nhấn OK để bình phục thiết bị.